Kurs bachelornivå

Finans

Få en bred introduksjon til begreper og metoder som benyttes for å fatte investeringsbeslutninger.

Hvorfor Finans?

Kurset er et introduksjonskurs som fokuserer primært på investeringssiden av finansfaget. Gjennom kurset tilegner du deg nødvendige kunnskaper om begreper om metoder som benyttes for å fatte gode investeringsbeslutninger.  Metodene som benyttes i kurset er anvendbare på finansielle investeringer som aksjer og obligasjoner, så vel som på realinvesteringer som blant annet omfatter utbygginger.

Emneoversikt

  • Introduksjon - Plassering av kursets innhold i finansfaget
  • Kontantstrømmer
  • Renteregning/Finansmatematikk
  • Beslutningskriterier (Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m)
  • Kapitalrasjonering
  • Verdsetting av obligasjoner
  • Verdsetting av aksjer
  • Risikobegrepet
  • Kapitalverdimodellen
  • Gjennomsnittlig kapitalkostnad

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Timeplan

Nettstudier: Studiestart mandag 13. januar (itslearning åpner).
Bergen: vår 2020
Trondheim: vår 2020

Søk nå