Kurs bachelornivå

Finans

Få en bred introduksjon til begreper og metoder som benyttes for å fatte investeringsbeslutninger.

Hvorfor Finans?

Kurset er et introduksjonskurs som fokuserer primært på investeringssiden av finansfaget. Gjennom kurset tilegner du deg nødvendige kunnskaper om begreper om metoder som benyttes for å fatte gode investeringsbeslutninger.  Metodene som benyttes i kurset er anvendbare på finansielle investeringer som aksjer og obligasjoner, så vel som på realinvesteringer som blant annet omfatter utbygginger.

Emneoversikt

  • Introduksjon - Plassering av kursets innhold i finansfaget
  • Kontantstrømmer
  • Renteregning/Finansmatematikk
  • Beslutningskriterier (Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m)
  • Kapitalrasjonering
  • Verdsetting av obligasjoner
  • Verdsetting av aksjer
  • Risikobegrepet
  • Kapitalverdimodellen
  • Gjennomsnittlig kapitalkostnad

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Gjennomføringen av vårens kurs og programmer tilpasses hele tiden gjeldende smittevernanbefalinger fra myndighetene. Når det er nødvendig, vil undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt.

Timeplan

Nettstudier: Studiestart mandag 18. januar (digitalt klasserom åpner)
Bergen: vår 2021
Stavanger: vår 2021