Kurs bachelornivå

Praktisk økonomi og virksomhets­styring

Lær hvordan riktig bruk av målstyringsverktøy og budsjetter skaper verdier i en praktisk kontekst, med caseløsninger som en sentral del av studiet.

Hvorfor praktisk økonomi og virksomhetsstyring? 

I dette kurset lærer du å sette opp budsjetter og håndterer målstyring i virksomheter. Kurset fokuserer på målrettet verdiskapning gjennom strategiske mål, kritiske suksessfaktorer, strategikart og verdikjedeanalyser. Du vil opparbeide deg en bred forståelse for fagfeltet gjennom oppgaver og caseløsninger og få viktig innsikt i balansert målstyring og hva det er som påvirker verdiskapning i virksomheter.

 

Emneoversikt

Del 1) Regnskapsforståelse og budsjettering

 • Strukturen i finansregnskapet og hvordan hendelser blir til regnskapstransaksjoner
 • Kostnadsbegreper og kalkulasjonsproblematikk
 • Hvordan man kan analysere finansregnskapet og budsjetter
 • Lære mer om resultatbudsjetter, likviditetsbudsjetter og balansebudsjetter
 • Budsjettets formål og forhold til andre styringsverktøy
 • Budsjettet som verktøy for å teste finansielle og kapasitetsmessige virkninger av mulige tiltak

Del 2) Styring og måling av verdiskapningsprosessene

 • Verdidrivere, kostnadsdrivere og verdikjedeanalyse
 • Kostnadsanalyse
 • Aktivitetsbasert kalkulasjon
 • Leanfilosofi og leanprinsipper
 • Operasjonalisering av virksomhetens strategiske planer 

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Gjennomføringen av vårens kurs og programmer tilpasses hele tiden gjeldende smittevernanbefalinger fra myndighetene. Når det er nødvendig, vil undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt.

Timeplan

Nettstudier: Studiestart mandag 18. januar (digitalt klasserom åpner)
Bergen: vår 2021
Stavanger: vår 2021