Kurs masternivå

Ledelse av læring og endring II

I dette programmet får du innsikt i hvilken rolle du som leder kan spille for å øke elevenes læring. Du lærer også mer om temaer som endringsledelse, betydningen av ledelse og juridiske rammebetingelser for endring. Programmet er utviklet og gjennomføres spesielt for KS (kommunesektorens organisasjon).

Hvorfor ledelse av læring og endring II?

Ledelse av læring og endring 2 er et skolelederprogram for lærere og mellomledere som ønsker å øke sin ledelseskapasitet. Gjennom forelesninger og gruppediskusjoner vil man fokusere på hvordan igangsette, gjennomføre og evaluere forbedringsarbeidet i skolen, hvilket ansvar det innebærer og hvilke krav omgivelsene setter til god ledelse.

Dette programmet lærer deltakeren hva ledelse innebærer av muligheter og utfordringer, hvorfor ledelse i skolen er viktig og hvordan rollen som klasseleder best kan utformes.

I programmet fokuseres det på å heve deltakerens forståelse for hvordan endring og utvikling kan gjennomføres i skolen. Både teori og praksis vil kunne gi kandidatens forbedrede ferdigheter i å gjennomføre utviklingsprosjekter på egen skole.

Merk at programmet er lukket og gjennomføres spesielt for KS (kommunesektorens organisasjon). Det vil si at det ikke er et åpent program. Programmet gjennomføres regionalt og bestilles av kommuner i Norge.

 Emneoversikt:

 • Forbedringsledelse
 • Involverende endringsledelse
 • Hvordan mobilisere endringsvilje
 • Hvordan gjennomføre endringsprosesser
 • Hvordan konsolidere endringen
 • Skolekultur som ressurs og hinder for læring, utvikling og endring
 • Dybdelæring; skaperglede engasjement og utforskertrang
 • Kritisk tenking og refleksjon
 • Samfunn og arbeidsliv i endring
 • Hvordan jobbe med tverrfaglige temaer
 • Hvordan lede lærings- og læreplanarbeid effektivt
 • Rektors styringsrett
 • Arbeidsrettslige emner; overtallighet, best kvalifisert, oppsigelser
 • Skolemiljø i endringsarbeid
 • Digitalisering og endring i skolen
 • Hvordan lede digital læring

Hvem passer det for?

Dette programmet er relevant for deg som lærer og mellomleder og som vil utvikle egen lederkompetanse, bidra til å forbedre elevenes læring og de som enten allerede har, eller ønsker, mer administrative oppgaver og ansvar. Programmet er lukket og gjennomføres spesielt for KS (kommunesektorens organisasjon).

Praktisk informasjon

Forelesere

Ide Katrine Birkeland image

Ide Katrine Birkeland

Ide Katrine Birkeland er akademisk programdirektør for utdanningsledelse og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun er kursansvarlig og foreleser på dette programmet innenfor temaene forbedringsledelse og lærende ledelse.

Anette Hemmingby image

Anette Hemmingby

Anette Hemmingby er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI. Hun har lang erfaring fra både privat næringsliv, statlig og kommunal sektor. Hun foreleser innenfor temaet juridiske rammebetingelser for endring og utvikling.

Marte Blikstad-Balas image
Marte Blikstad-Balas image

Marte Blikstad-Balas

Marte Blikstad-Balas er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo. Hun foreleser på dette programmet om ledelse av fagfornyelsen.

Lars Asle Einarsen image

Lars Asle Einarsen

Lars Asle Einarsen er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. I 2015 etablerte Einarsen selskapene WorkPlaceDevelopers AS (arbeidsmiljøkartlegging og utvikling), og NordicPsychologyServices AS (leder- og organisasjonsutvikling). Han foreleser innen ferdighetstrening, personlighet og ledelse.

Ann-Margareth Gustavsen image

Ann-Margareth Gustavsen

Ann-Margareth Gustavsen er førsteamanuensis II ved institutt for kommunikasjon og kultur, på Handelshøyskolen BI.