Kurs masternivå

Ledelse av læring og endring II

I dette programmet får du innsikt i hvilken rolle du som leder kan spille for å øke elevenes læring. Du lærer også mer om temaer som endringsledelse, betydningen av ledelse og juridiske rammebetingelser for endring. Programmet er utviklet og gjennomføres spesielt for KS (kommunesektorens organisasjon).

Hvorfor ledelse av læring og endring II?

Handelshøyskolen BI har en ambisjon om å øke elevenes læring i den norske skolen. For at skolene skal makte dette, er det behov for omstilling og endring. Dette stiller nye krav til lærere og mellomledere ‒ og innebærer at de må trenes i ledelse.

Etter å ha gjennomført dette programmet vil du blant annet kunne implementere nødvendige tiltak for å utvikle et godt skolemiljø med høyere læringsutbytte for elevene. I tillegg til å kunne håndtere konflikter og motstand, lærer du også å ivareta ulike lederroller i tillegg til rollen som klasseleder.

Programmet gir deg en omfattende teoretisk og praktisk skolering med tanke på å mestre disse ulike lederrollene. Du vil i større grad enn tidligere våge å lede endringsprosesser i skolen og prosesser knyttet til kolleger på samme nivå.

Merk at programmet er lukket og gjennomføres spesielt for KS (kommunesektorens organisasjon). Det vil si at det ikke er et åpent program. Programmet gjennomføres regionalt og bestilles av kommuner i Norge.

 Emneoversikt:

  • Betydningen av ledelse
  • Endringsledelse
  • Generell ledelse
  • Lærende ledelse
  • Juridiske rammebetingelser for endring
  • Arbeidsrettslige emner; overtallighet, best kvalifisert, oppsigelser
  • Kultur i skolen som ressurs og hinder for læring, utvikling og endring
  • Kommunikasjon som skaper læring, utvikling og endring

Hvem passer det for?

Dette programmet er relevant for deg som vil utvikle egen lederkompetanse, bidra til å forbedre elevenes læring og de som enten allerede har, eller ønsker, mer administrative oppgaver og ansvar. Programmet er lukket og gjennomføres spesielt for KS (kommunesektorens organisasjon).

Praktisk informasjon

Forelesere

Ide Katrine Birkeland er akademisk programdirektør for utdanningsledelse og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun foreleser innenfor temaene; lærende ledelse, motivasjon og kompetanseutvikling.

Lars Asle Einarsen er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. I 2015 etablerte Einarsen selskapene WorkPlaceDevelopers AS (arbeidsmiljøkartlegging og utvikling), og NordicPsychologyServices AS (leder- og organisasjonsutvikling). Han foreleser innen ferdighetstrening, personlighet og ledelse.

Bjørn Eriksen er en av de fremste arbeidsrettsjuristene i landet. Han har arbeidet i 15 år på Handelshøyskolen BI og bygd opp faget arbeids- og elevrett for skoleledere, som inngår i mastergraden i Skoleledelse. Nå arbeider han på Høgskolen i Sørøst-Norge og er rådgiver for Skolelederforbundet.

Tom Colbjørnsen er professor ved institutt for ledelse og organisasjon. Han foreleser innen endringsledelse.