-
Kurs masternivå

Ledelse av læring og endring II

I dette programmet får du innsikt i hvilken rolle du som leder kan spille for å øke elevenes læring. Programmet gjennomføres regionalt og bestilles av kommuner i Norge.

Hvorfor ledelse av læring og endring II?

Ledelse av læring og endring 2 er et skolelederprogram for lærere og mellomledere som ønsker å øke sin ledelseskapasitet. Gjennom forelesninger og gruppediskusjoner vil man fokusere på hvordan igangsette, gjennomføre og evaluere forbedringsarbeidet i skolen, hvilket ansvar det innebærer og hvilke krav omgivelsene setter til god ledelse.

Dette programmet lærer deltakeren hva ledelse innebærer av muligheter og utfordringer, hvorfor ledelse i skolen er viktig og hvordan rollen som klasseleder best kan utformes.

I programmet fokuseres det på å heve deltakerens forståelse for hvordan endring og utvikling kan gjennomføres i skolen. Både teori og praksis vil kunne gi kandidatens forbedrede ferdigheter i å gjennomføre utviklingsprosjekter på egen skole.

 Emneoversikt:

 • Forbedringsledelse og involverende endringsledelse
 • Endringsvilje og gjennomføring av endringsprosesser
 • Skolekultur som ressurs og hinder for læring, utvikling og endring
 • Dybdelæring; skaperglede engasjement og utforskertrang
 • Kritisk tenking og refleksjon
 • Samfunn og arbeidsliv i endring
 • Hvordan arbeide med tverrfaglige temaer
 • Effektiv ledelse av lærings- og læreplanarbeid
 • Rektors styringsrett
 • Arbeidsrettslige emner; overtallighet, best kvalifisert, oppsigelser
 • Skolemiljø i endringsarbeid
 • Digitalisering og endring i skolen, og ledelse av digital læring

Hvem passer programmet for?

Dette programmet er relevant for deg som lærer og mellomleder og som vil utvikle egen lederkompetanse, bidra til å forbedre elevenes læring og de som enten allerede har, eller ønsker, mer administrative oppgaver og ansvar.

Programmet gjennomføres regionalt og bestilles av kommuner i Norge.

Praktisk informasjon

Forelesere

Lars Asle Einarsen
Lars Asle Einarsen

Lars Asle Einarsen er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. I 2015 etablerte han selskapene WorkPlaceDevelopers AS (arbeidsmiljøkartlegging og utvikling), og NordicPsychologyServices AS (leder- og organisasjonsutvikling). Han foreleser innen ferdighetstrening, personlighet og ledelse.

Ann-Margareth Gustavsen image
Ann-Margareth Gustavsen image

Ann-Margareth Gustavsen er førsteamanuensis II ved institutt for kommunikasjon og kultur, på Handelshøyskolen BI.

Irene Grastveit
Irene Grastveit

Irene Grastveit

Irene Grastveit er fagansvarlig i dette programmet. Hun har vært knyttet til BI som foreleser siden 1992 – både som deltidsansatt med undervisning for fulltidsstudenter, og på etter- og videreutdanning. I dag har hun en fast stilling som høyskolelektor på BI. 

Anette Hemmingby image
Anette Hemmingby image

Anette Hemmingby er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI. Hun har lang erfaring fra både privat næringsliv, statlig og kommunal sektor. Hun foreleser innenfor temaet juridiske rammebetingelser for endring og utvikling.

Marte Blikstad-Balas image
Marte Blikstad-Balas image

Marte Blikstad-Balas

Marte Blikstad-Balas er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo. Hun foreleser på dette programmet om ledelse av fagfornyelsen.