-
Kurs masternivå

Det verdiskapende styret

For deg som har, skal ha eller ønsker et styreverv, eller som må forholde deg til et styre. I dette kurset vil du utvikle en forståelse av styrets rolle i selskapsstyring, strategisk beslutningstaking, risikostyring og etisk lederskap.

Dette lærer du:

  • Sikre at selskapet er i stand til å innovere i takt med utviklingen og forstå hvordan det endrer selskapets konkurransesituasjon.
  • Forståelse av styrets rolle i selskapsstyring, strategiske beslutninger og etisk ledelse.
  • Evnen til å identifisere og håndtere risiko.
  • Effektiv kommunikasjon med andre styremedlemmer, aksjonærer og interessenter.

Styrets rolle er i endring, fra primært å være et kontrollorgan som vurderer økonomi og ansetter daglig leder, til å få et større strategisk ansvar og fungere som sparringpartner med selskapets ledelse og eiere.

Ny teknologi, det grønne skiftet og nye regler for kjønnsbalansert styresammensetning vil kreve omstilling. Styret og ledelsen må sikre at selskaper kan innovere i takt med utviklingen, og forstå hvordan ytre endringer påvirker selskapets konkurransesituasjon.

Dette kurset gi deltakerne de ferdigheter og den kunnskap som kreves for effektiv deltakelse i og ledelse av styrer. Du vil utvikle en dyp forståelse av styrets rolle i selskapsstyring, strategisk beslutninger, risikostyring, og etisk ledelse. 

Målet med kurset er å utdanne kandidater som kan bidra til bedrifters vekst og utvikling. Dette inkluderer evnen til å identifisere og håndtere risiko, å kunne kommunisere effektivt med andre styremedlemmer, aksjonærer og interessenter, og en god forståelse for de viktigste juridiske og regulatoriske kravene som påvirker styrearbeidet.

Hør kursansvarlig Espen Andersen fortelle om kurset

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du  

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad  
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad. Dette kurset gir 15 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av tre samlinger over ett semester. Hver samling varer to eller tre hele dager og foregår på campus i Oslo på dagtid. 

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.  

Eksamen består av en prosjektoppgave (60 % av totalkarakteren) og en individuell tre timers skoleeksamen (40% av totalkarakteren). Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. 

Samlinger

Kursansvarlig


Espen Andersen er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI. Andersen har en doktorgrad i økonomi og administrasjon med spesialisering innenfor ledelse av informasjonssystemer fra Harvard Business School. 

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke totalt 8 arbeidsdager på samlinger, i tillegg kommer tre timer til skoleeksamen.

Du må også sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette er noe du i stor grad kan tilpasse livet ellers. 

Finansiering og fakturering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften for kurs faktureres etter studiestart, normalt 1. oktober.

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der vil du treffe en veileder og få svar på det du måtte lure på. 

Webinar

Hvordan kan styret skape verdier gjennom endringer i styrets rolle?

Bli med på webinar mandag 27. mai for å lære om hvordan styret kan skape verdi gjennom endringer i deres arbeid og rolle!

Meld deg på

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - 
alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

Se alle kurs innen ledelse

Kursdetaljer