-
Kurs masternivå

Økonomi for beslutnings­takere

Dette masterprogrammet gir deg økt forståelse av økonomiske sammenhenger og problemstillinger som er essensielle for alle beslutningstakere i en organisasjon.

HVORFOR ØKONOMI FOR BESLUTNINGSTAKERE?

Lederne er ansvarlige for bedriftens økonomi! Dette betyr at det er helt avgjørende at du har kontroll på bedriftens regnskap. I dette programmet går vi igjennom økonomiske sammenhenger som gir deg oversikten du trenger for å føre bedriften fremover. Du må vite hvilke begrensninger og muligheter som ligger i bedriftens økonomi.

I Økonomi for beslutningstakere gir vi deg det faglige grunnlaget du trenger for å få innsikt i de økonomiske forholdene i din virksomhet. Programmet omfatter temaer innenfor økonomistyring, finans, regnskap, mikroøkonomi og metode. Dette er temaer som på en naturlig og pedagogisk måte er knyttet sammen for å gi deltakerne et helhetsbilde av hvordan bedriftsøkonomi kan og bør anvendes i beslutningssammenheng.

Programmet forutsetter ikke at du har formell økonomi-bakgrunn.

Programmets innhold

  • Ledelsesmessige utfordringer og økonomisk samstyring
  • Regnskapsforståelse og budsjettering
  • Kostnadsanalyser, kalkulasjon, lønnsomhet
  • Investeringsanalyser
  • Regnskapsanalyse og verdsettelse
  • Sammensatte problemstillinger i privat/offentlig regi
  • Risikoanalyser, prosjektpresentasjon og eksamensgjennomgang
  • Simuleringsspillet Briefcase
  • Programmet avsluttes med at alle gruppene fremfører sine prosjektoppgaver i plenum. Det stilles krav til aktiv deltakelse fra alle deltakerne.

Hvem passer programmet for?

Økonomi for beslutningstakere er et generelt kurs, rettet mot alle som mangler formell bedriftsøkonomisk kompetanse, men som har behov for dette i lys av hvilke stillinger de har havnet i, og/eller trolig vil havne i. Dette er ledere eller mellomledere med hovedutdannelse innenfor et annet fagområde, men som ønsker økt forståelse for økonomiske sammenhenger og beslutninger.

Praktisk informasjon

"Programmet har gitt meg en større faglig tyngde til å ta gode økonomiske beslutninger i nåværende stilling, og samtidig gitt meg ett løft karrieremessig. Jeg likte særlig godt hvordan de teoretiske modellene ble knyttet opp til praktiske eksempler som er direkte overførbare til det daglige arbeidet. Til slutt vil jeg benytte anledningen til å fremheve de fantastiske foreleserne som med høy grad av engasjement og faglig tyngde gjorde kurset veldig interessant. Jeg kan anbefale dette kurset på det sterkeste!"

Christoffer Balchen

Regnskapssjef, HELP Forsikring

Forelesere

Espen Skaldehaug

Espen Skaldehaug er førstelektor ved Handelshøyskolen BI. Han er fagansvarlig og bidragsyter på en rekke kurs og program ved Handelshøyskolen BI innenfor fagområdet foretaksøkonomi, det være seg Executive Master of Managementkurs og/eller andre fordypningskurs. Skaldehaug har gjennomført godt over 100 skreddersydde undervisningsprogram i norske virksomheter er i tillegg involvert i undervisning i utlandet.
Skaldehaug er mye benyttet som foreleser, inspirator og samtalepartner i både privat og offentlig sektor, og har i den forbindelse mottatt en rekke undervisningspriser. Skaldehaug er utdannet ved Universitet i Linköping, studieretning for industriell økonomi.

Pål Berthling-Hansen forsker blant annet på ABC-analyser og kostnadsreduksjonsstrategier, og har en doktorgrad fra Southampton University Management School.

Ingunn Myrtveit er instituttleder og professor ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2022/vår 2023
1. samling: 12.10 - 14.10
2. samling: 13.12 -16.12
3. samling: 08.02 - 10.02 2023

Bergen: Gjennomføring høst 2022/vår 2023
1. samling: 19.10 - 21.10
2. samling: 07.12 - 10.12
3. samling: 15.02 - 17.02 2023

Stavanger: Gjennomføring vår/høst 2023
1. samling: 21.03 - 23.03
2. samling: 30.05 - 02.06
3. samling: 18.09 - 20.09

Ut over samlingene så er det lagt opp til digitale oppgaveseminarer. Disse er spredt utover hele skoleåret og gjennomføres på kveldstid.

Oslo: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 27.09 - 29.09
2. samling: 12.12 - 15.12
3. samling: 07.02 - 09.02 2024

Bergen: Gjennomføring høst 2023/vår 2024

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.