Masterprogram

Økonomi for beslutnings­takere

Dette masterprogrammet henvender seg til ledere og mellomledere som ønsker økt forståelse for økonomiske sammenhenger og beslutninger.

HVORFOR ØKONOMI FOR BESLUTNINGSTAKERE?

Har din karriere resultert i økt ansvar og beslutningsmyndighet? Da kan dette programmet gi deg det faglige grunnlaget du trenger for å få innsikt i de økonomiske sammenhengene i din virksomhet.

Programmet vi gi deg forståelse for beslutningsmodeller du bør velge under ulike situasjoner. Vi vektlegger reelle problemstillinger, og har en praktisk forankring i bedriftsøkonomiske spørsmål som ledere i privat og offentlig sektor står overfor.

Du vil styrke din kompetanse om samspillet mellom økonomisk teori, modeller og informasjonskilder - innsikt som er en forutsetning for å fatte optimale bedriftsøkonomiske beslutninger. Slik blir du i stand til å kommunisere økonomisk informasjon, og bidra i drøftelser rundt betydningene og konsekvensene av resultater fra ulike beslutningsmodeller.

Det kreves ikke formell økonomibakgrunn for å ta dette programmet.

EMNEOVERSIKT

  • Ledelsesmessige utfordringer og økonomisk styring
  • Målstyring og aktivitetsbasert kostnadsforståelse
  • Strategiske beslutninger
  • Simuleringsspill
  • Regnskapsanalyse, kredittvurdering og arbeidskapitalstyring
  • Økonomisk vekst og fall

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 20. september 2017

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 20.09 - 22.09
2. samling: 01.11 - 03.11
3. samling: 05.12 - 08.12
4. samling: 07.02 - 10.02
5. samling: 07.03 - 09.03
6. samling: 25.04 - 27.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell fire timers skriftlig eksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjon

  • Kostnader: Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.
  • Pensum: Vi sender ut pensumlister til alle studenter i god tid før kurset starter. Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Fagansvarlige: Espen Skaldehaug, førstelektor ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi, Ingunn Myrtveit, professor ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi, og Pål Berthling-Hansen, førsteamanuensis ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi.
Søk nå