-
Kurs masternivå

Økonomi for beslutnings­takere

Dette programmet er for deg som ønsker økt forståelse av økonomiske sammenhenger og problemstillinger, uansett tidligere erfaring. Du vil få innsikt og verktøy som gjør deg til en bedre leder og beslutningstaker.

Hvorfor Økonomi for beslutningstakere?

Enten du har lederansvar eller beslutningsansvar, så er kunnskap om økonomi helt nødvending. Å vite hvilke begrensninger og muligheter som ligger i bedriftens økonomi gjør deg tryggere som leder og beslutningstaker.

I dette programmet vil du lære om økonomiske sammenhenger og få innsikt til å ta bedre og sunnere beslutninger. Du vil utvikle den faglige kompetansen du trenger for å få innsikt i de økonomiske forholdene i din virksomhet, slik at du kan vurdere lønnsomhet i prosjekter, ha kontroll på budsjetter og gjøre bedre investeringer.

Programmets emner er på en naturlig og pedagogisk måte knyttet sammen for å gi deltakerne et helhetsbilde av hvordan bedriftsøkonomi kan og bør anvendes i beslutninger. Programmet krever ikke økonomiske forkunnskaper.

Programmets innhold

  • Ledelsesmessige utfordringer og økonomisk styring
  • Regnskapsforståelse og budsjettering
  • Kostnadsanalyser og lønnsomhet
  • Investeringsanalyser
  • Regnskapsanalyse og verdsettelse
  • Sammensatte problemstillinger i privat/offentlig 
  • Risikoanalyser
  • Prosjektpresentasjon og eksamensgjennomgang
  • Simuleringsspillet Briefcase
  • Prosjektoppgave

Hvem passer programmet for?

Økonomi for beslutningstakere er et generelt kurs, rettet mot alle som mangler formell bedriftsøkonomisk kompetanse, men som har behov for dette. Den typiske deltaker har tidligere utdanning innenfor helt andre fagområder, men har behov for økt forståelse for økonomiske sammenhenger og beslutninger.

Praktisk informasjon

"Programmet har gitt meg en større faglig tyngde til å ta gode økonomiske beslutninger, og samtidig gitt meg et karriereløft. Jeg likte spesielt godt hvordan teorien ble knyttet opp til praktiske eksempler som er direkte overførbare til det daglige arbeidet. Til slutt vil jeg benytte anledningen til å fremheve de fantastiske foreleserne som med engasjement og faglig tyngde gjorde kurset veldig interessant!"

Christoffer Balchen

HELP Forsikring

Forelesere

Espen Skaldehaug

Espen Skaldehaug er førstelektor ved Handelshøyskolen BI. Han er fagansvarlig og bidragsyter på en rekke kurs og program ved Handelshøyskolen BI. Han er mye benyttet som foreleser, inspirator og samtalepartner i både privat og offentlig sektor, og har i den forbindelse mottatt en rekke undervisningspriser. Skaldehaug er utdannet ved Universitet i Linköping, studieretning for industriell økonomi.

Pål Berthling-Hansen forsker blant annet på ABC-analyser og kostnadsreduksjonsstrategier, og har en doktorgrad fra Southampton University Management School.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 27.09 - 29.09
2. samling: 12.12 - 15.12
3. samling: 07.02 - 09.02 2024

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.