-
Kurs masternivå

Økonomi for beslutnings­takere

Dette masterprogrammet gir deg økt forståelse av økonomiske sammenhenger og problemstillinger som er essensielle for alle beslutningstakere i en organisasjon.

HVORFOR ØKONOMI FOR BESLUTNINGSTAKERE?

Lederne er ansvarlige for bedriftens økonomi! Dette betyr at det er helt avgjørende at du har kontroll på bedriftens regnskap. I dette programmet går vi igjennom økonomiske sammenhenger som gir deg oversikten du trenger for å føre bedriften fremover. Du må vite hvilke begrensninger og muligheter som ligger i bedriftens økonomi.

I Økonomi for beslutningstakere gir vi deg det faglige grunnlaget du trenger for å få innsikt i de økonomiske forholdene i din virksomhet. Programmet omfatter temaer innenfor økonomistyring, finans, regnskap, mikroøkonomi og metode, temaer som på en naturlig og pedagogisk måte er knyttet sammen for å gi deltakerne et helhetsbilde av hvordan bedriftsøkonomi kan og bør anvendes i beslutningssammenheng.

Programmet forutsetter ikke at du har formell økonomi-bakgrunn.

Programmets innhold

  • Ledelsesmessige utfordringer og økonomisk samstyring
  • Regnskapsforståelse og budsjettering
  • Kostnadsanalyser, kalkulasjon, lønnsomhet
  • Investeringsanalyser
  • Regnskapsanalyse og verdsettelse
  • Sammensatte problemstillinger i privat/offentlig regi
  • Risikoanalyser, prosjektpresentasjon og eksamensgjennomgang
  • Simuleringsspillet Briefcase
  • Programmet avsluttes med at alle gruppene fremfører sine prosjektoppgaver i plenum. Det stilles krav til aktiv deltakelse fra alle deltakerne.

Hvem passer programmet for?

Dette masterprogrammet henvender seg til ledere og mellomledere som ønsker økt forståelse for økonomiske sammenhenger og beslutninger.

Praktisk informasjon

Forelesere

Espen Skaldehaug er førstelektor ved Handelshøyskolen BI. Han er fagansvarlig og bidragsyter på en rekke kurs og program ved Handelshøyskolen BI innenfor fagområdet foretaksøkonomi, det være seg Executive Master of Managementkurs og/eller andre fordypningskurs. Skaldehaug har gjennomført godt over 100 skreddersydde undervisningsprogram i norske virksomheter er i tillegg involvert i undervisning i utlandet.
Skaldehaug er mye benyttet som foreleser, inspirator og samtalepartner i både privat og offentlig sektor, og har i den forbindelse mottatt en rekke undervisningspriser. Skaldehaug er utdannet ved Universitet i Linkøping, studieretning for industriell økonomi.

Pål Berthling-Hansen forsker blant annet på ABC-analyser og kostnadsreduksjonsstrategier, og har en doktorgrad fra Southampton University Management School.

Ingunn Myrtveit er instituttleder og professor ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi.

Timeplan

Stavanger: Gjennomføring vår/høst 2022
1. samling: 21.03 - 23.03
2. samling: 30.05 - 02.06
3. samling: 19.09 - 21.09
Ut over samlingene så er det lagt opp til digitale oppgaveseminarer. Disse er spredt utover hele skoleåret og gjennomføres på kveldstid.

Oslo: Gjennomføring høst 2022/vår 2023
1. samling: 12.10 - 14.10
2. samling: 13.12 -16.12
3. samling: 08.02 - 10.02 2023
Ut over samlingene så er det lagt opp til digitale oppgaveseminarer. Disse er spredt utover hele skoleåret og gjennomføres på kveldstid.

Bergen: Gjennomføring høst 2022/vår 2023
1. samling: 19.10 - 21.10
2. samling: 07.12 - 10.12
3. samling: 15.02 - 17.02 2023
Ut over samlingene så er det lagt opp til digitale oppgaveseminarer. Disse er spredt utover hele skoleåret og gjennomføres på kveldstid.

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.