-
Kurs masternivå

Økonomi for beslutnings­takere

Dette kurset er for deg som vil forstå mer om økonomiske sammenhenger og problemstillinger - uansett tidligere erfaring. Her får du innsikten og verktøyene du trenger for å ta bedre beslutninger og bli en bedre leder.

Dette lærer du:

  • Økonomisk styring og ledelsesutfordringer.
  • Regnskapsforståelse og budsjettering.
  • Kostnadsanalyser og lønnsomhet.
  • Regnskapsanalyse og verdsettelse.
  • Investeringsanalyser og risiko.


Enten du har lederansvar eller beslutningsansvar, er kunnskap om økonomi helt nødvendig. Å vite hvilke begrensninger og muligheter som ligger i bedriftens økonomi gjør deg tryggere som leder og beslutningstaker.

I dette kurset vil du lære om økonomiske sammenhenger og få kunnskap til å ta bedre beslutninger. Du vil utvikle den faglige kompetansen du trenger for å få innsikt i den økonomiske virkeligheten i din virksomhet, slik at du kan vurdere lønnsomhet i prosjekter, ha kontroll på budsjetter og gjøre bedre investeringer.

Kursets emner er naturlig og pedagogisk knyttet sammen for å gi deg en helhetsforståelse for hvordan økonomi kan og bør anvendes i beslutninger. Det kreves ingen økonomiske forkunnskaper.

Økonomi for beslutningstakere er et generelt kurs rettet mot alle som mangler formell bedriftsøkonomisk kompetanse, men som har behov for dette. Den typiske deltaker har utdanning innen andre fagområder, men en jobb der økonomisk kompetanse er nødvendig for beslutninger, kommunikasjon og samhandling.

"Jeg likte godt hvordan teorien ble knyttet opp til eksempler som er overførbare til det daglige arbeidet. Jeg vil benytte anledningen til å fremheve de fantastiske foreleserne som med engasjement og faglig tyngde gjorde kurset interessant!"

Christoffer Balchen

HELP Forsikring

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad  
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad.  
Dette kurset gir 30 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til.

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av fire fysiske samlinger á to - fire dager, samt tolv webinarer. De fysiske samlingene foregår på campus i Oslo eller Trondheim. Webinarene foregår på kveldstid og varer i en time. 
 
Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.  

Eksamen består av en prosjektoppgave (60% av totalkarakteren) og en individuell mappevurdering som består av innleveringer underveis (40% av totalkarakteren). Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

Samlinger høst 2024/vår 2025

Forelesere

Profilbilde av Pål

Pål Berthling-Hansen forsker blant annet på ABC-analyser og kostnadsreduksjonsstrategier, og har en doktorgrad fra Southampton University Management School.

Espen Skaldehaug foreleser 

Espen Skaldehaug er førstelektor ved Handelshøyskolen BI. Han er fagansvarlig og bidragsyter på en rekke kurs og program ved Handelshøyskolen BI. Han er mye benyttet som foreleser, inspirator og samtalepartner i både privat og offentlig sektor, og har i den forbindelse mottatt en rekke undervisningspriser. Skaldehaug er utdannet ved Universitet i Linköping, studieretning for industriell økonomi.

 

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke totalt tolv arbeidsdager på samlinger, og tolv kvelder på webinarer. 

Du må også sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette er noe du i stor grad kan tilpasse livet ellers. 

Finansiering og fakturering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften faktureres i to rater. Første faktura kommer normalt 1. oktober, og andre faktura 1. desember. 

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der møter du en veileder, og du får mulighet til å stille spørsmål.

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - 
alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

Se lignende kurs

 

Kursdetaljer