-
Kurs masternivå

Påvirkning og makt i lederrollen

Gjennom dette kurset får du innsikt i hvilke faktorer som er avgjørende for lederes påvirkningskraft, og deres evne til å motivere og inspirere sine medarbeidere.

Dette lærer du:

  • Kunnskap om viktige kilder til makt og påvirkningskraft i organisasjoner, samt de psykologiske og atferdsmessige effektene av å ha makt.
  • Kunnskap om hvordan du kan ha målrettet innflytelse som leder og være en motivator for utvikling, endring og innovasjon.
  • Kunnskap om god håndtering av lederrollen, konstruktiv bruk av makt og effektiv selvledelse.


For å oppnå påvirkningskraft bør en leder utvikle og benytte gode kilder til makt og påvirkning. Lederen bør være bevisst på hvilke maktkilder andre besitter, samt hvilke teknikker både medspillere og motstandere kan bruke for å påvirke ulike beslutninger og prosesser.  

Gjennom forelesninger, diskusjoner og praktiske øvelser vil du få kjennskap til hvilke faktorer som er avgjørende for lederes påvirkningskraft og evne til å motivere og inspirere medarbeidere. Du vil også få kunnskap om teknikker og ferdigheter som er viktige for å utøve effektiv påvirkning og motivasjon på arbeidsplassen.

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad  
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå

"Kurset har gitt meg konkrete verktøy som leder. Det har ikke bare gitt meg personlig innsikt, men også beriket min kunnskap om ledelse på både individuelt og strategisk nivå."

Esther Gilen

Kommunalsjef i Nesodden kommune

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad.  
Dette kurset gir 30 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av fem fysiske samlinger på campus i Oslo med varighet tre dager over to semestre. Det vil være digitale læringselementer på Itslearning mellom samlingene. 

Pensum blir tilgjengelig for neste skoleår medio juni. 

Eksamen består av en prosjektoppgave (60% av totalkarakteren) og en individuell 72 timers hjemmeeksamen (40% av totalkarakteren). Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

Samlinger

Forelesere

Profilbilde av Linda
Profilbilde av Linda

Linda Lai er professor i ledelse og organisasjonspsykologi ved institutt for ledelse og organisasjon, og er en av de fagansvarlige for dette masterkurset. 

Hun har en doktorgrad i beslutningspsykologi og har forfattet flere bøker om temaer som strategisk kompetanseledelse, dømmekraft, samt makt og påvirkning i organisasjoner.

Profilbilde av Øyvind
Profilbilde av Øyvind

Øyvind Lund Martinsen er professor i organisasjonspsykologi ved institutt for ledelse og organisasjon, og er en av de fagansvarlige for dette masterkurset. 

Han har en doktorgrad i motivasjonspsykologi og bakgrunn som professor II ved Forsvarets høgskole.

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke totalt 15 arbeidsdager på samlinger, i tillegg kommer 72 timer til hjemmeeksamen. 

I tillegg må du sette av tid til å lese pensum, ha veiledningstimer og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette kan du i stor grad tilpasse livet ellers. 

Finansiering og fakturering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften faktureres i to rater. Første faktura kommer normalt 1. oktober, og andre faktura 1. desember.

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der møter du en veileder, og du får mulighet til å stille spørsmål. 

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - 
alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

Se lignende kurs

 

Kursdetaljer