Masterprogram

Påvirkning og makt i lederrollen

God ledelse innebærer at man kan påvirke medarbeidere til å yte sitt beste for å nå organisasjonens mål. Programmet gir deg innsikt i hva som gir et potensial for makt og påvirkning.

Hvorfor Påvirkning og makt i lederrollen?

En av de viktigste forutsetningene for å lykkes som leder er evnen til å nå mål gjennom andre mennesker. Dette innebærer at en leders suksess i stor grad avhenger av evnen til å ta gode beslutninger og virkeliggjøre beslutningene gjennom effektiv og hensiktsmessig påvirkning av andre ledere og medarbeidere i organisasjonen.

Gjennom forelesninger, diskusjoner og praktiske øvelser er det programmets mål at du skal utvikle god innsikt i hvilke faktorer som er avgjørende for lederes påvirkningskraft og evne til å motivere og inspirere.

Dette programmet gir deg praktisk anvendbar kunnskap om hva som virker og hvorfor, basert på omfattende forskning fra Norge og andre land. Du lærer hvordan du best kan motivere og skape ønskede endringer i din organisasjon.

I løpet av programmet skal du bli utstyrt med en innholdsrik verktøykasse for å bli en bedre leder, beslutningstaker, problemløser og motivator for andre. Du får også verktøy for å kunne avdekke og reagere mer hensiktsmessig på andres påvirkningsforsøk. Vi trekker på kunnskap fra flere ulike fagområder som ledelse, psykologi, makt, motivasjon, personlighet, beslutninger, kreativitet og gruppeprosesser.

Vi jobber også med mestringsstrategier, og hvordan du kan utvikle disse bedre for egne utfordringer. Du får gode muligheter til å reflektere over egen praksis samt jobbe praktisk med stoffet gjennom øvelser, diskusjoner og selvvalgte prosjekter.

EMNEOVERSIKT

  • Moderne organisasjons- og ledelsespsykologi
  • Påvirkningspsykologi (makt, påvirkning og innflytelse)
  • Personlighets- og motivasjonspsykologi
  • Beslutnings- og kreativitetspsykologi (beslutninger, rasjonalitet og kreativitet)
  • Påvirkning i grupper og team

"I dette programmet fikk jeg bedre innsikt i hvordan jeg kan øke min påvirkningskraft, ta bedre beslutninger og hvordan jeg kan være en bedre motivator for mine ansatte. Med svært dyktige og engasjerte forelesere så har kurset tatt min kompetanse opp på et nytt nivå. "

Morgan Hagen

Seksjonssjef, Bane NOR SF

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 19. september 2017

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1.samling: 19.09 - 22.09
2. samling: 14.11 - 17.11
3. samling: 23.01 - 26.01
4. samling: 13.03 - 16.03
5. samling: 17.04 - 20.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjon

  • Kostnader: Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.
  • Pensum: Vi sender ut pensumlister til alle studenter i god tid før kurset starter. Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Fagansvarlige: Linda Lai, professor ved institutt for ledelse og organisasjon, og Øyvind Lund Martinsen, professor ved institutt for ledelse og organisasjon.
Søk nå