Kurs masternivå

Prosjekt­ledelse

Dette masterprogrammet gjør deg godt rustet til å lede prosjekter og til å utnytte prosjekt optimalt som arbeidsform i egen organisasjon.

HVORFOR PROSJEKTLEDELSE?

Prosjektledelse er en kritisk funksjon i mange organisasjoner. Måloppnåelse, hensiktsmessig ansvarsfordeling, og et godt utnyttet potensiale er avhengige av velkoordinerte prosjekter. I dette programmet møter du et fagmiljø som er verdensledende på området, med fokus på usikkerhetshåndtering, gjennomføringsstrategier, læring i og mellom prosjekter, samt prosjektporteføljestyring.

Du vil få solid kompetanse i planlegging, organisering, gjennomføring og oppfølging av komplekse prosjekter. Du får trening i å vurdere prosjektet i et kost-nytte perspektiv, analysere risiko knyttet til prosjektet og beregne potensial for gevinstrealisering.

Programmets samlinger

  • Prosjektifisering og prosjektets fundament: Vi utforsker forskjellige perspektiver på prosjektledelse, ulike prosjektmodeller (PSO, vannfallsmodellen, stage gates, PMBOK). Du skal også lære å evaluere prosjektforslag, tilrettelegge for gevinstrealisering, utarbeide prosjektstrategier, interessentanalyse og utforming av mandat for prosjekter.
  • Planlegging og håndtering av usikkerhet: Denne samlingen gjennomgår planleggingsprinsipper i moderne prosjektarbeid, overordnet og detaljert prosjektplanlegging, estimering av tid og ressursbruk, samt vurdering av usikkerhet i prosjektet.
  • Organisering og relasjoner: Samlingen tar for seg grunnprinsipper for hvordan moderne prosjektarbeid kan organiseres. Vi analyserer organisatoriske utfordringer ved prosjektarbeidsformen, ulike organisasjonsmodeller (hierarki, byråkrati, matrise, nettverk) og løsninger for ansvar og roller mellom prosjekt og basisorganisasjon. Vi gjennomgår også sentrale prosesser som dimensjonering, rekruttering, oppstart, gjennomføring og avslutning av prosjektet, samt organisasjonskulturen i prosjektet.
  • Oppfølgingen og styring av prosjektet: Samlingen fokuserer på oppfølging, gjennom måling av framdrift, kostnadsforbruk, dokumentasjon og evaluering. Vi gjennomgår kritiske suksessfaktorer, helhetlige vurderingsmetoder og kommunikasjon i prosjekter. Vi ser også på kunnskapsutvikling og kunnskapsoverføring, og hvordan organisasjonen kan lære gjennom prosjektarbeid.
  • Lederskap og teamarbeid i prosjektet: Denne samlingen fokuserer på prosjektledelse, temporær ledelse og endringsledelse, typer av lederskap, samt prosjektet som teamarbeid.
  • Den prosjektorienterte virksomheten: Vi gjennomgår porteføljestyring av prosjekter, profesjonaliseringen av prosjektfaget og sertifiseringer.

Praktisk informasjon

Forelesere

Jonas Söderlund har en doktorgrad fra Linköping Universitet, og forsker blant annet på forståelsen av prosjekt som organisasjonsform.

Anne Live Vaagaasar har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, og forsker på ulike områder innenfor prosjektfaget, med spesiell fokus på læring og kompetanseutvikling i og av prosjekter.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2020/høst 2020
1. samling: 12. - 14. februar
2. samling: 01. - 02. april
3. samling: 03. - 05. juni
4. samling: 26. - 28. august
5. samling: 14. - 16. oktober
6. samling: 11. - 13. november

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Søk nå