-
Kurs masternivå

Samspill og ledelse

Dette kurset gir deg innsikt i hva som påvirker produktivitet, trivsel og endring i organisasjoner og team. Kurset er utviklet av psykologer, og går i dybden på samspillet mellom grupper og enkeltpersoner. Basert på anvendt organisasjonspsykologi.

Dette lærer du:

  • Organisasjonspsykologi, personlighetspsykologi og sosialpsykologi, spisset inn mot rollen som leder.
  • Metoder for å håndtere relasjoner og gruppeledelse basert på psykologisk teori.
  • Økt selvinnsikt og forståelse for andres perspektiver.

Dette kurset er for deg som vil forstå det komplekse samspillet mellom mennesker i en organisasjon, og hvordan psykologiske prosesser påvirker virksomheter fra innsiden.

Kurset tilbyr vitenskapelig dokumentert kunnskap om samspill og ledelse hentet fra bl. a. gruppepsykologi, personlighetspsykologi og organisasjonspsykologi. Du lærer om hvordan de menneskelige sidene ved organisasjoner påvirker lederskap, beslutninger og arbeidsprestasjoner. 

Deltakerne på dette kurset blir utfordret til selvrefleksjon. I tillegg til å erfare gjennom praktiske øvelser lærer du relevant teori for å bedre forstå psykologiske prosesser på individ og gruppenivå. Deltakerne jobber mye med refleksjon rundt egne erfaringer. Undervisningen er i stor grad basert på interaksjon med de andre studentene, og man lærer av hverandre.

"Kurset har gitt meg en inngangsdør til å jobbe med organisasjonsutvikling og ledelse på min arbeidsplass, noe jeg brenner for. Programmet ledes av psykologer, som har lært meg hvordan det mellommenneskelige samspillet kan styrkes."

Lene Klovning

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad  
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad.  
Dette kurset gir 30 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av fem samlinger over to semestre. Hver samling varer tre til fem fulle dager, og du må delta på minst 75 prosent av samlingene, det vil si 15 av totalt 20 dager. Samlingene foregår på campus på dagtid.

Pensum blir tilgjengeliggjort på studentportalen som alle deltakerne får tilgang på før studiestart.

Eksamen består av en prosjektoppgave som teller 60 % av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40 %. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. På den siste samlingen vil du få mye hjelp til eksamensforberedelsene. 

Samlinger

 

 

Forelesere

— Å forstå samspillet mellom mennesker og hvordan du virker inn på andre er avgjørende for å lykkes både som leder og som medarbeider, sier førsteamanuensis Hallvard Føllesdal og høyskolelektor Kathrine Johannesen ved institutt for ledelse og organisasjon.

Føllesdal og Johannesen er begge psykologer fra Universitet i Oslo. Føllesdal har en doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo innenfor emosjonell intelligens og ledelse.

Kurset er utviklet av Paul Moxnes i samarbeid med flere psykologer. Kathrine Johannesen og Hallvard Føllesdal har vært fagansvarlige siden høsten 2011/2012.

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke 20 dager på samlinger. Dersom du ikke kan alle dagene går det bra, men du må delta minimum 15 dager for å få godkjent vitnemål. I tillegg kommer du til å bruke tre dager på individuell eksamen. 

Du må også sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette er noe du i stor grad kan tilpasse livet ellers. 

Finansiering og fakturering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften for kurs faktureres etter studiestart, normalt 1. oktober.

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der treffer du en veileder, og kan få svar på det du måtte lure på.

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - 
alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

Se alle kurs innen ledelse

Kursdetaljer