-
Kurs masternivå

Samspill og ledelse

Dette masterprogrammet er utviklet av psykologer, og går i dybden på det komplekse samspillet mellom grupper og enkeltpersoner. Her får du verktøyene til å forstå hva som påvirker trivsel, produktivitet og endring i organisasjoner og team.

HVORFOR SAMSPILL OG LEDELSE?

Norge har lenge blitt ansett som et foregangsland for organisasjonspsykologi. Men hva gjør det for våre virksomheter? God organisasjonspsykologi fremmer alt fra trivsel til samarbeid og ledelse, med fokus på egen prosess og dynamikken i en gruppe. Programmet gir deg rikelig trening i å forstå det komplekse samspillet mellom mennesker i en organisasjon. Du får helhetlig forståelse for psykologi som fag, og hvordan den påvirker virksomheten – fra innsiden.

Samspillkompetanse er en nøkkelferdighet i dagens prestasjonsorienterte arbeidsliv og kunnskapsbedrifter, en kompetanse alle organisasjoner har bruk for. Målet med programmet er å formidle en helhetlig forståelse av hvilke krefter i det menneskelige samspillet som ligger til grunn for trivsel, produktivitet og fornying. Programmet tilbyr vitenskapelig dokumentert kunnskap om samspill og ledelse hentet fra blant annet gruppepsykologi, personlighets- og organisasjonspsykologi. Videre formidler programmet en kontinuerlig prosess av fagpsykologisk viten som gir deg en unik mulighet for personlig utvikling.

Gjennom teori, oppgaveløsning, og egne erfaringer blir du personlig utfordret til å lære om de menneskelige sider ved organisasjonen og hvordan dette innvirker på utøvelsen av lederskap, beslutninger og arbeidsprestasjoner. Du får praktisk trening i personfokusert kommunikasjon, relasjonsledelse og menneskelig ressursutvikling basert på moderne personlighetspsykologi. Du lærer også å anvende dine kunnskaper til å planlegge og hjelpe til med å utvikle egen og andres ledelseskompetanse og relasjonskunnskap.

Etter programmet vil du ha anvendbar psykologisk kunnskap som trengs i organisasjoner der endring skjer stadig raskere.

PROGRAMMETS SAMLINGER

  • Gruppepsykologi: Ledelse og samspill i og mellom team: Denne samlingen formidler klassiske strukturerte øvelser og psykologisk teori om grupper og gir nødvendig grunnlag for å forstå de tema som skal tas opp på senere samlinger. Vi tar for oss emner som teamutvikling, konkurranse og samarbeid, relasjoner til eksterne konsulenter, ledere og medarbeidere, gruppeidentitet og endring av gruppekultur.
  • Refleksjonsteam: Roller og gruppefantasier: Hvordan gruppen konstruerer sin virkelighet har betydning for hvordan den lykkes med sine interne og eksterne relasjoner. Du får mulighet til å studere egen og andres gruppeatferd og relasjonskompetanse i lys av klassisk og nyere psykologiske forskningsresultater. Vi tar for oss emner som vinnende team, samspillroller og rolledifferensiering, konflikthåndtering, makt, autoritet og lydighet, konstruktive og destruktive krefter i grupper, samt arketypiske roller og dyprollefantasier.
  • Organisasjonsutvikling: Innovasjons- og overlevelsesstrategier: Det er ikke alltid de beste som vinner. Fantasier og følelser har betydning for bedriftens økonomiske resultat. Relasjonskompetanse og inntrykkspåvirkning, både individuelt og mellom organisasjoner, blir en viktig overlevelsesfaktor. Denne samlingen dreier seg om psykologiske faktorer i kunnskapsbedrifter, innovasjonsprosessens psykologi, relasjoner mellom konkurrerende bedrifter, og krav og konsekvenser for den enkelte medarbeider. Vi tar for oss emner som påvirkning og innflytelse, kompetanse og tillit, ressursutnyttelse og overtallighet, psykologisk kapital, ledelse av nyetablerte team, relasjonsbygging, kriser og nye muligheter.
  • Personlighet og ledelse: Selvinnsikt og utvikling av andre: Å kjenne seg selv og emosjonell kompetanse er blitt en viktig del av lederrollen. På denne samlingen vil du ved hjelp av vitenskapelig dokumenterte psykologiske metoder og praktiske oppgaver bli utfordret til å videreutvikle egen og andres evne til mentalisering og emosjonell intelligens. Du får praktisk trening i personfokusert kommunikasjon, relasjonsledelse og menneskelig ressursutvikling. Vi tar for oss emner som personlighetstyper og –endring, selvbilde og sosial identitet, emosjonell intelligens, empati, ekthet, aksept og forståelse av andre.
  • Kollegaveiledning: Anvendelse av psykologisk kompetanse: Læringen skal ikke være bare for skolen, men for livet. Samlingen gir deg trening i å løse lederoppgaver og utvikle nye muligheter ved å anvende erfaringsbasert psykologisk kunnskap, dialogisk kommunikasjon og relasjonskompetanse. Vi tar for oss emner som løsningsfokusert veiledning, kollega-coaching og sokratisk dialog, selvrefleksjon og personpersepsjon, reflekterende team, kompetanse og inkompetanse som leder og medarbeider.

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Ledere og andre som ønsker seg inn i en lederstilling, samt rådgivere og andre som jobber med mennesker i organisasjoner.

Praktisk informasjon

 

 

Forelesere

— Å forstå samspillet mellom mennesker og hvordan du virker inn på andre er avgjørende for å lykkes både som leder og som medarbeider, sier førsteamanuensis Hallvard Føllesdal og høyskolelektor Kathrine Johannesen ved institutt for ledelse og organisasjon.

Føllesdal og Johannesen er begge psykologer fra Universitet i Oslo. Føllesdal har en doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo innenfor emosjonell intelligens og ledelse.

Timeplan

Undervisningsformen i Executive Master of Management Samspill og ledelse er en i særstilling. Undervisningen er basert på prosesser som krever fysisk tilstedeværelse og interaksjon.

Oslo: Gjennomføring vår/høst 2023 Pris kr. 93 500,-
1. samling: 27.03 - 31.03
2. samling: 25.04 - 27.04
3. samling: 30.05 - 02.06
4. samling:  04.09 - 08.09
5. samling:  17.10 - 19.10

Oslo: Gjennomføring høst 2023/vår 2024 Pris kr. 99 600,- 
Klasse 1:
1. samling: 11.09 - 15.09
2. samling: 31.10 - 02.11
3. samling: 27.11 - 30.11 
4. samling: 22.01 - 26.01 2024
5. samling: 27.02 - 29.02 

Søk her Klasse 1

PIN: 2023

Klasse 2: 
1. samling: 23.10 - 27.10
2. samling: 21.11 - 23.11
3. samling: 08.01 - 11.01 2024
4. samling: 05.02 - 09.02 
5. samling: 12.03 - 14.03 

Søk her klasse 2

PIN: 2023

Bergen: Gjennomføring høst 2023/vår 2024 Pris kr. 99 600,- 
1. samling: 25.09 - 29.09
2. samling: 07.11 - 09.11
3. samling: 12.12 - 15.12
4. samling: 29.01 - 02.02 2024
5. samling: 05.03 - 07.03

Stavanger: Gjennomføring høst 2023/vår 2024 Pris kr. 99 600,- 
1. samling: 02.10 - 06.10
2. samling: 14.11 - 16.11
3. samling: 16.01 - 19.01 2024
4. samling: 19.02 - 23.02
5. samling: 19.03 - 21.03

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.