Masterprogram

Samspill og ledelse

Dette masterprogrammet er utviklet av psykologer, og går i dybden på det komplekse samspillet mellom grupper og enkeltpersoner. Her får du verktøyene til å forstå hva som påvirker trivsel, produktivitet og endring i organisasjoner og team.

HVORFOR SAMSPILL OG LEDELSE?

Samspillkompetanse er en nøkkelferdighet i dagens prestasjonsorienterte arbeidsliv og kunnskapsbedrifter, en kompetanse alle organisasjoner har bruk for.

Det overordnede mål for programmet er å formidle en helhetlig forståelse av hvilke krefter i det menneskelige samspillet som ligger til grunn for trivsel, produktivitet og fornying. I en kontinuerlig prosess formidler programmet en fagpsykologisk viten som også gir den enkelte deltaker en unik mulighet for personlig utvikling.

Programmet tilbyr vitenskapelig dokumentert kunnskap om samspill og ledelse hentet fra blant annet gruppepsykologi, personlighets- og organisasjonspsykologi, og formidler en kontinuerlig prosess av fagpsykologisk viten som også gir deg en unik mulighet for personlig utvikling.

Gjennom teori, oppgaveløsninger og egne erfaringer blir du personlig utfordret til å lære om de menneskelige sider ved organisasjonen og hvordan dette innvirker på utøvelsen av lederskap, beslutninger og arbeidsprestasjoner.

Du får praktisk trening i personfokusert kommunikasjon, relasjonsledelse og menneskelig ressursutvikling, basert på moderne personlighetspsykologi, og lærer å anvende dine kunnskaper til å planlegge og hjelpe til med å utvikle egen og andres ledelseskompetanse og relasjonskunnskap.

Etter programmet vil du ha anvendbar psykologisk kunnskap til bruk i bedrifter og organisasjoner der endring skjer stadig raskere. Du vil få rikelig mulighet til å reflektere over egne erfaringer, anvende og forbedre din samspillkompetanse.

EMNEOVERSIKT

  • Gruppepsykologi: Ledelse og samspill i og mellom team
  • Refleksjonsteam: Roller og gruppeprosesser
  • Organisasjonsutvikling: Innovasjons- og overlevelsesstrategier
  • Personlighet og ledelse: Selvinnsikt og utvikling av andre
  • Kollegaveiledning: Anvendelse av psykologisk kompetanse

"Samspill og ledelse er et strålende program. Det faglige nivået er høyt. Samtidig er det en praktisk tilnærming til problemstillingene som drar deg inn i de ulike temaene. "

KAREN BØHLE AARHUS

Rådgiver JobbX Karrieresenter

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Ledere og andre som ønsker seg inn i en lederstilling, samt rådgivere og andre som jobber med mennesker i organisasjoner.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 18. september 2017
Oslo: 26. februar 2018
Trondheim: 25. september 2017
Bergen: 5. mars 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2017/vår 2018:

1. samling: 18.09 - 22.09
2. samling: 31.10 - 02.11
3. samling: 27.11 - 30.11
4. samling: 15.01 - 19.01
5. samling: 20.03 - 22.03

Oslo: Gjennomføring vår 2018/høst 2018

1. samling: 26.02 - 02.03
2. samling: 10.04 - 12.04
3. samling: 04.06 - 07.06
4. samling: 27.08 - 31.08
5. samling: 16.10 - 18.10

Trondheim: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 25.09 - 29.09
2. samling: 24.10 - 26.10
3. samling: 04.12 - 07.12
4. samling: 22.01 - 26.01
5. samling: 13.03 - 15.03

Bergen: Gjennomføring vår/høst 2018

1. samling: 05.03 - 09.03
2. samling: 17.04 - 19.04
3. samling: 12.06 - 15.06
4. samling: 03.09 - 07.09
5. samling: 23.10 - 25.10


Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjon

  • Kostnader: Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.
  • Pensum: Vi sender ut pensumlister til alle studenter i god tid før kurset starter. Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Fagansvarlige: Hallvard Føllesdal, førsteamanuensis ved institutt for ledelse og organisasjon, og Kathrine Johannesen, høyskolelektor II ved institutt for ledelse og organisasjon.
Søk nå