Masterprogram

Samspill og ledelse

Dette masterprogrammet er utviklet av psykologer, og går i dybden på det komplekse samspillet mellom grupper og enkeltpersoner. Her får du verktøyene til å forstå hva som påvirker trivsel, produktivitet og endring i organisasjoner og team.

HVORFOR SAMSPILL OG LEDELSE?

Norge har lenge blitt ansett som et foregangsland for organisasjonspsykologi. Men hva gjør det for våre virksomheter? God organisasjonspsykologi fremmer alt fra trivsel til samarbeid og ledelse, med fokus på egen prosess og dynamikken i en gruppe. Programmet gir deg rikelig trening i å forstå det komplekse samspillet mellom mennesker i en organisasjon. Du får helhetlig forståelse for psykologi som fag, og hvordan den påvirker virksomheten – fra innsiden.

Samspillkompetanse er en nøkkelferdighet i dagens prestasjonsorienterte arbeidsliv og kunnskapsbedrifter, en kompetanse alle organisasjoner har bruk for. Det overordnede mål for programmet er å formidle en helhetlig forståelse av hvilke krefter i det menneskelige samspillet som ligger til grunn for trivsel, produktivitet og fornying. Programmet tilbyr vitenskapelig dokumentert kunnskap om samspill og ledelse hentet fra blant annet gruppepsykologi, personlighets- og organisasjonspsykologi, og formidler en kontinuerlig prosess av fagpsykologisk viten som også gir deg en unik mulighet for personlig utvikling.

Gjennom teori, oppgaveløsninger og egne erfaringer blir du personlig utfordret til å lære om de menneskelige sider ved organisasjonen og hvordan dette innvirker på utøvelsen av lederskap, beslutninger og arbeidsprestasjoner. Du får praktisk trening i personfokusert kommunikasjon, relasjonsledelse og menneskelig ressursutvikling, basert på moderne personlighetspsykologi, og lærer å anvende dine kunnskaper til å planlegge og hjelpe til med å utvikle egen og andres ledelseskompetanse og relasjonskunnskap.

Etter programmet vil du ha anvendbar psykologisk kunnskap som trengs i organisasjoner der endring skjer stadig raskere.

Programmets samlinger

  • Gruppepsykologi: Ledelse og samspill i og mellom team: Denne samlingen formidler klassiske strukturerte øvelser og psykologisk teori om grupper og gir nødvendig grunnlag for å forstå de tema som skal tas opp på senere samlinger. Vi tar for oss emner som teamutvikling, konkurranse og samarbeid, relasjoner til eksterne konsulenter, ledere og medarbeidere, gruppeidentitet og endring av gruppekultur.
  • Refleksjonsteam: Roller og gruppefantasier: Hvordan gruppen konstruerer sin virkelighet har betydning for hvordan den lykkes med sine interne og eksterne relasjoner. Du får mulighet til å studere egen og andres gruppeatferd og relasjonskompetanse i lys av klassisk og nyere psykologiske forskningsresultater. Vi tar for oss emner som vinnende team, samspillroller og rolledifferensiering, konflikthåndtering, makt, autoritet og lydighet, konstruktive og destruktive krefter i grupper, samt arketypiske roller og dyprollefantasier.
  • Organisasjonsutvikling: Innovasjons- og overlevelsestrategier: Det er ikke alltid de beste som vinner. Fantasier og følelser har betydning for bedriftens økonomiske resultat. Relasjonskompetanse og inntrykkspåvirkning, både individuelt og mellom organisasjoner, blir en viktig overlevelsesfaktor. Denne samlingen dreier seg om psykologiske faktorer i kunnskapsbedrifter, innovasjonsprosessens psykologi, relasjoner mellom konkurrerende bedrifter, og krav og konsekvenser for den enkelte medarbeider. Vi tar for oss emner som påvirkning og innflytelse, kompetanse og tillit, ressursutnyttelse og overtallighet, psykologisk kapital, ledelse av nyetablerte team, relasjonsbygging, kriser og nye muligheter.
  • Personlighet og ledelse: Selvinnsikt og utvikling av andre: Å kjenne seg selv og emosjonell kompetanse er blitt en viktig del av lederrollen. På denne samlingen vil du ved hjelp av vitenskapelig dokumenterte psykologiske metoder og praktiske oppgaver bli utfordret til å videreutvikle egen og andres evne til mentalisering og emosjonell intelligens. Du får praktisk trening i personfokusert kommunikasjon, relasjonsledelse og menneskelig ressursutvikling. Vi tar for oss emner som personlighetstyper og –endring, selvbilde og sosial identitet, emosjonell intelligens, empati, ekthet, aksept og forståelse av andre.
  • Kollegaveiledning: Anvendelse av psykologisk kompetanse: Læringen skal ikke være bare for skolen, men for livet. Samlingen gir deg trening i å anvende det som er lært på programmet til å løse lederoppgaver og utvikle nye muligheter ved å anvende erfaringsbasert psykologisk kunnskap, dialogisk kommunikasjon og relasjonskompetanse. Vi tar for oss emner som løsningsfokusert veiledning, kollegacoaching og sokratisk dialog, selvrefleksjon og personpersepsjon, reflekterende team, kompetanse og inkompetanse som leder og medarbeider.

Hvem passer programmet for?

Ledere og andre som ønsker seg inn i en lederstilling, samt rådgivere og andre som jobber med mennesker i organisasjoner.

 

"Samspill og ledelse er et strålende program. Det faglige nivået er høyt. Samtidig er det en praktisk tilnærming til problemstillingene som drar deg inn i de ulike temaene. "

KAREN BØHLE AARHUS

Rådgiver JobbX Karrieresenter

Relevante lenker

 

Forelesere

Føllesdal og Johannesen

"- Å forstå samspillet mellom mennesker og hvordan du virker inn på andre er avgjørende for å lykkes både som leder og som medarbeider", sier førsteamanuensis Hallvard Føllesdal og høyskolelektor Kathrine Johannesen ved institutt for ledelse og organisasjon.

Føllesdal og Johannesen er begge psykologer fra Universitet i Oslo. Føllesdal har en doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo innenfor emosjonell intelligens og ledelse.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 26. februar 2018
Bergen: 5. mars 2018
Oslo: høst 2018
Bergen: høst 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2018/høst 2018

1. samling: 26.02 - 02.03
2. samling: 10.04 - 12.04
3. samling: 04.06 - 07.06
4. samling: 27.08 - 31.08
5. samling: 16.10 - 18.10

Bergen: Gjennomføring vår/høst 2018

1. samling: 05.03 - 09.03
2. samling: 17.04 - 19.04
3. samling: 12.06 - 15.06
4. samling: 03.09 - 07.09
5. samling: 23.10 - 25.10

Oslo: Gjennomføring høst 2017/vår 2018:

1. samling: 18.09 - 22.09
2. samling: 31.10 - 02.11
3. samling: 27.11 - 30.11
4. samling: 15.01 - 19.01
5. samling: 20.03 - 22.03

Trondheim: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 25.09 - 29.09
2. samling: 24.10 - 26.10
3. samling: 04.12 - 07.12
4. samling: 22.01 - 26.01
5. samling: 13.03 - 15.03


Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjon

  • Kostnader: Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.
  • Pensum: Vi sender ut pensumlister til alle studenter i god tid før kurset starter. Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Fagansvarlige: Hallvard Føllesdal, førsteamanuensis ved institutt for ledelse og organisasjon, og Kathrine Johannesen, høyskolelektor II ved institutt for ledelse og organisasjon.
Søk nå