-
Kurs masternivå

Samspill og ledelse

Dette masterprogrammet er utviklet av psykologer, og går i dybden på det komplekse samspillet mellom grupper og enkeltpersoner. Her får du verktøyene til å forstå hva som påvirker trivsel, produktivitet og endring i organisasjoner og team.

Hvorfor Samspill og ledelse?

Norge har lenge blitt ansett som et foregangsland for organisasjonspsykologi. Men hva gjør det for våre virksomheter? God organisasjonspsykologi fremmer alt fra trivsel til samarbeid og ledelse, med fokus på egen prosess og dynamikken i en gruppe. Programmet gir deg rikelig trening i å forstå det komplekse samspillet mellom mennesker i en organisasjon. Du får helhetlig forståelse for psykologi som fag, og hvordan den påvirker virksomheten – fra innsiden.

Samspillkompetanse er en nøkkelferdighet i dagens prestasjonsorienterte arbeidsliv og kunnskapsbedrifter, en kompetanse alle organisasjoner har bruk for. Målet med programmet er å formidle en helhetlig forståelse av hvilke krefter i det menneskelige samspillet som ligger til grunn for trivsel, produktivitet og fornying. Programmet tilbyr vitenskapelig dokumentert kunnskap om samspill og ledelse hentet fra blant annet gruppepsykologi, personlighets- og organisasjonspsykologi. Videre formidler programmet en kontinuerlig prosess av fagpsykologisk viten som gir deg en unik mulighet for personlig utvikling.

Gjennom teori, oppgaveløsning, og egne erfaringer blir du personlig utfordret til å lære om de menneskelige sider ved organisasjonen og hvordan dette innvirker på utøvelsen av lederskap, beslutninger og arbeidsprestasjoner. Du får praktisk trening i personfokusert kommunikasjon, relasjonsledelse og menneskelig ressursutvikling basert på moderne personlighetspsykologi. Du lærer også å anvende dine kunnskaper til å planlegge og hjelpe til med å utvikle egen og andres ledelseskompetanse og relasjonskunnskap.

Etter programmet vil du ha anvendbar psykologisk kunnskap som trengs i organisasjoner der endring skjer stadig raskere.

Programmets samlinger

  • Gruppepsykologi: Vi tar for oss emner som teamutvikling, konkurranse og samarbeid, relasjoner til eksterne konsulenter, ledere og medarbeidere, gruppeidentitet og endring av gruppekultur.
  • Refleksjonsteam: Du får mulighet til å studere egen og andres gruppeatferd og relasjonskompetanse i lys av klassisk og nyere psykologiske forskningsresultater. Vi tar for oss emner som vinnende team, samspillroller, personlighet og konflikthåndtering.
  • Organisasjonsutvikling: Denne samlingen dreier seg om psykologiske faktorer i oppstart, utvikling, markedsføring og opprettholdelse av kunnskapsbedrifter. Relasjonskompetanse og inntrykkspåvirkning, både individuelt og mellom organisasjoner, blir viktige faktorer for bedriftens overlevelse. 
  • Personlighet og ledelse: Selvinnsikt og emosjonell kompetanse er en viktig del av lederrollen. På denne samlingen vil du få praktisk trening i å videreutvikle egen og andres emosjonell intelligens og evner til mentalisering, ved hjelp av ulike psykologiske metoder. 
  • Kollegaveiledning: Samlingen gir deltakerne trening i å anvende opparbeidet kunnskap til å løse lederoppgaver og utvikle nye muligheter, ved hjelp av dialogisk kommunikasjon, kollega-coaching og relasjonskompetanse. 

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for ledere og andre som ønsker seg inn i en lederstilling, samt rådgivere og andre som jobber med mennesker i organisasjoner.

"Samspill og ledelse har gitt meg en inngangsdør til å jobbe med organisasjonsutvikling og ledelse på min arbeidsplass, noe jeg brenner for og alltid har ønsket å jobbe med. Programmet ledes av psykologer, som lærte meg hvordan det mellommenneskelige samspillet kan styrkes. Nå har jeg fått plass på vårt første OU-team i organisasjonen, hvor jeg tar med meg den faglige tyngden fra programmet inn i arbeidet."

Lene Klovning

Praktisk informasjon

 

 

Forelesere

— Å forstå samspillet mellom mennesker og hvordan du virker inn på andre er avgjørende for å lykkes både som leder og som medarbeider, sier førsteamanuensis Hallvard Føllesdal og høyskolelektor Kathrine Johannesen ved institutt for ledelse og organisasjon.

Føllesdal og Johannesen er begge psykologer fra Universitet i Oslo. Føllesdal har en doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo innenfor emosjonell intelligens og ledelse.

Kurset er utviklet av Paul Moxnes i samarbeid med flere psykologer. Kathrine Johannesen og Hallvard Føllesdal har vært fagansvarlige siden høsten 2011/2012.

Timeplan

Undervisningsformen i Executive Master of Management Samspill og ledelse er basert på prosesser som krever fysisk tilstedeværelse og interaksjon.

Oslo: Gjennomføring vår/høst 2024
1. samling: 15.04 - 19.04
2. samling: 06.05 - 08.05
3. samling: 03.06 - 06.06
4. samling: 02.09 - 06.09
5. samling: 15.10 - 17.10

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.