Kurs masternivå

Strategisk forretnings­utvikling og innovasjon

I dette programmet lærer du å utnytte teknologi som en drivkraft for nye måter å utføre ting på, enten det er forretningsmodeller, strategier, produkter, tjenester eller prosesser.

HVORFOR STRATEGISK FORRETNINGSUTVIKLING OG INNOVASJON?

Vil du bli en av dem som har kompetansen til å utvikle nye og unike forretningsmodeller gjennom teknologi? Suksessraten for å forbedre og fornye bedrifter øker for deg som utvikler evnen til å kombinere innovasjoner og teknologier for ny og innovativ forretningsutvikling. Dette er både for deg som allerede spiller en aktiv rolle i forretningsutvikling eller som vil lære mer om hvordan innovasjon og nye teknologier løser problemer. Vi ser på hvordan forretningsmodeller, strategier, produkter eller prosesser utvikles i takt med den teknologiske utviklingen.

Sentralt i programmets gjennomføring er et prosjektarbeid hvor deltakerne skal arbeide med et reelt utviklings- eller innovasjonsprosjekt. Prosjektet kan ta utgangspunkt i et problem, en utfordring eller en mulighet og ta sikte på forenkling, forbedring eller fornyelse. Slik får du praktisk erfaring og blir kjent med ulike modeller for verdiskaping, innovasjon, kunnskapsdeling og endringsledelse.

Etter gjennomført program har du opparbeidet deg et helhetlig perspektiv på teknologi, innovasjon og forretningsutvikling, og du forstår betydningen av ulike organisatoriske roller og kompetanser i forretningsutvikling og innovasjon.

Programmet har fem intensive samlinger. Den andre samlingen foregår i den franske teknologiparken Sophia Antipolis i nærheten av Nice.

Programmets samlinger

  • Strategi, forretningsutvikling og teknologiutvikling: Sentralt i samlingen er forståelse av teknologiens rolle i verdikjeder, verdiverksteder og verdinettverk.
  • Teknologi, innovasjon og innovasjonsprosesser: Denne samlingen omfatter et besøk til teknologiparken Sophia Antipolis. Samlingen vil gi innblikk i kommende teknologier, nye forretningsmodeller og tjenester, samt hvordan ledende virksomheter arbeider med innovasjon.
  • Teknologiledelse og teknologi i praksis: Når man gjennomfører forretningsutvikling og innovasjon vil man støte på noen sentrale utfordringer i forhold til å velge hensiktsmessige teknologiske løsninger. Det vil bli gitt en innføring i disse samt i teknikker som bidrar til å takle disse utfordringene. Temaer som virksomhetsarkitektur og arkitekturplanlegging står sentralt i samlingen sammen med metoder og teknikker for å kunne vurdere økonomiske effekter mht. nytteverdi og kostnader.
  • Digital -  smidig - nettverk: Kunnskap og læring er sentrale elementer for innovative virksomheter. En ting vi observer er at mange organisasjoner endrer seg fra å være statiske, hierarkiske og trege til å bli mer smidige, nettverksorienterte og responsive. I denne samlingen vil vi ha fokus på aktuelle trender, erfaringer og mekanismer for å lykkes med en slik omstilling.
  • Digitale endringsagenter: Samlingen vil ha fokus på hvordan du kan ta en rolle som digital endringsagent og bidra til å utvikle virksomhetens innovasjonsevne.

Hvem passer programmet for?

Programmet henvender seg til alle med interesse for innovasjon, forretningsutvikling og forbedringsarbeid, og som ønsker en aktiv rolle innen dette. Det er ikke nødvendig med bakgrunn fra teknologisiden. Programmet er velegnet for virksomheter med behov for problemløsing eller som har ideer man ønsker å få utredet.

Praktisk informasjon

Forelesere

Ragnvald Sannes

Ragnvald Sannes har en Master of Science i økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Han arbeider innenfor området IKT-ledelse og har fokus på forholdet mellom næringsliv og informasjonsteknologi.

Espen Andersen

Espen Andersen har forsket på temaer som teknologistrategier, mobile business, elektronisk handel, kunnskapsledelse, læringsteknologi, digital forretningsstrategi og CIO-CEO interaksjon.

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2020/vår 2021

1. samling: 02.09 - 05.09
2. samling: 20.10 - 23.10 *Samlingen gjennomføres i Antibes
3. samling: 14.01 - 16.01
4. samling: 11.03 - 13.03
5. samling: 22.04 - 24.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Søk nå