-
Kurs masternivå

Strategisk forretnings­utvikling og innovasjon

I dette programmet lærer du om hvordan digital teknologi skaper forretningsmessige muligheter som kan utnyttes gjennom digitalisering og digital transformasjon.

Hvorfor strategisk forretningsutvikling og innovasjon?

Strategisk forretningsutvikling og innovasjon har fokus på hvordan digital teknologi skaper nye muligheter for virksomheter enten det gjelder prosesser, organisering, kundeopplevelser eller forretningsmodeller.
Programmet er forankret i fagområdene strategi, ledelse, og innovasjon med fokus på forretnings- og teknologiforståelse, samt smidig organisering og innovasjonsprosesser.

Gjennom programmets praktiske tilnærming vil du få mulighet til å anvende teknologien underveis, som eksempelvis lære å sette opp en chatbot. Prosjektarbeidet er et utviklings- eller innovasjonsprosjekt som du kan jobbe med gjennom hele programmet. Det kan ta utgangspunkt i et problem, en utfordring eller en mulighet og ha et strategisk potensiale for virksomheten. Gjennom arbeidet får du praktisk erfaring med digital innovasjon. En oversikt over tidligere prosjektarbeider finner du i denne bloggposten.

Etter gjennomført program har du opparbeidet deg et helhetlig perspektiv på mulighetene innen digital teknologi, innovasjon og forretningsutvikling, og du forstår betydningen av ulike organisatoriske roller og kompetanser i forretningsutvikling og innovasjon. 

Programmets samlinger

  • Strategi, forretningsutvikling og teknologiutvikling: Sentralt i samlingen er forståelse av den digitale teknologiens rolle i verdikjeder, verdiverksteder og verdinettverk.
  • Digital teknologi, innovasjon og innovasjonsprosesser: På denne samlingen får vi digitale forelesninger fra teknologiparken Sophia Antipolis.
  • Teknologiledelse og teknologi i praksis: Når man gjennomfører forretningsutvikling og innovasjon vil man støte på noen sentrale utfordringer i forhold til å velge hensiktsmessige teknologiske løsninger. Temaer som virksomhetsarkitektur og arkitekturplanlegging står sentralt i samlingen sammen med metoder og teknikker for å kunne vurdere økonomiske effekter mht. nytteverdi og kostnader.
  • Digital -  smidig - nettverk: Kunnskap og læring er sentrale elementer for innovative virksomheter. Organisasjoner endrer seg fra å være statiske, hierarkiske og trege til å bli mer smidige, nettverksorienterte og responsive. I denne samlingen vil vi ha fokus på aktuelle trender, erfaringer og mekanismer for å lykkes med en slik omstilling.
  • Digitale endringsagenter: Samlingen vil ha fokus på hvordan du kan ta en rolle som digital endringsagent og bidra til å utvikle virksomhetens innovasjonsevne.

Hvem passer programmet for?

Programmet henvender seg til alle med interesse for innovasjon, forretningsutvikling og forbedringsarbeid, og som har eller ønsker en aktiv og ansvarlig rolle innen dette. Det er ikke nødvendig med bakgrunn fra teknologisiden. Programmet er velegnet for virksomheter med problemer eller ideer man ønsker å få utredet eller testet.

Praktisk informasjon

Forelesere

Ragnvald Sannes

Ragnvald Sannes har en Master of Science i økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Han arbeider innenfor området IKT-ledelse og har fokus på forholdet mellom næringsliv og informasjonsteknologi.

Espen Andersen

Espen Andersen har forsket på temaer som teknologistrategier, mobile business, elektronisk handel, kunnskapsledelse, læringsteknologi, digital forretningsstrategi og CIO-CEO interaksjon.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2024/vår 2025
1. samling: 16.09 - 19.09
2. samling: 22.10 - 25.10 (Antibes)
3. samling: 20.01 - 22.01 2025
4. samling: 03.03 - 05.03
5. samling: 07.04 - 09.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.