Kurs masternivå

Strategisk forretnings­utvikling og innovasjon

I dette programmet lærer du om hvordan digital teknologi skaper forretningsmessige muligheter som kan utnyttes gjennom digitalisering og digital transformasjon. Forretnings- og teknologiforståelse er sentralt, og vil sammen med kunnskap om digital innovasjon og innovasjonsprosesser og organisering gi et godt grunnlag for å jobbe med digitalisering og digital transformasjon.

HVORFOR STRATEGISK FORRETNINGSUTVIKLING OG INNOVASJON?

Vil du bli en av dem som har kompetansen til å utvikle nye og unike forretningsmodeller gjennom digital teknologi? Ønsker du å forstå hvordan en plattform basert forretningsmodell fungerer? Vil du kunne gjennomføre digital tiltak i egen virksomhet?
Evnen til kombinatorisk innovasjon er sentralt for digitalisering og digital transformasjon. Digitale muligheter oppstår gjerne der hvor ulike teknologier og innovasjoner settes sammen til noe nytt, en ny praksis, produkt eller tjeneste. Digital innovasjon handler ofte om “å snu ting på hodet”, dvs. å se utforske muligheter som er det motsatte av det man gjør i dag.  Dette vil påvirke virksomhetens forretningspraksis, forretningsmodell og rolle i et verdisystem.

Prosjektarbeidet er et utviklings- eller innovasjonsprosjekt som du kan jobbe med gjennom hele programmet. Det kan ta utgangspunkt i et problem, en utfordring eller en mulighet og ha et strategisk potensiale for virksomheten. Gjennom arbeidet får du praktisk erfaring med digital innovasjon. En oversikt over tidligere prosjektarbeider finner du i denne bloggposten.

Etter gjennomført program har du opparbeidet deg et helhetlig perspektiv på digital teknologi, innovasjon og forretningsutvikling, og du forstår betydningen av ulike organisatoriske roller og kompetanser i forretningsutvikling og innovasjon.

Programmets samlinger

  • Strategi, forretningsutvikling og teknologiutvikling: Sentralt i samlingen er forståelse av den digitale teknologiens rolle i verdikjeder, verdiverksteder og verdinettverk.
  • Digital teknologi, innovasjon og innovasjonsprosesser: På denne samlingen får vi digitale forelesninger fra teknologiparken Sophia Antipolis.
  • Teknologiledelse og teknologi i praksis: Når man gjennomfører forretningsutvikling og innovasjon vil man støte på noen sentrale utfordringer i forhold til å velge hensiktsmessige teknologiske løsninger. Det vil bli gitt en innføring i disse samt i teknikker som bidrar til å takle disse utfordringene. Temaer som virksomhetsarkitektur og arkitekturplanlegging står sentralt i samlingen sammen med metoder og teknikker for å kunne vurdere økonomiske effekter mht. nytteverdi og kostnader.
  • Digital -  smidig - nettverk: Kunnskap og læring er sentrale elementer for innovative virksomheter. En ting vi observerer at mange organisasjoner endrer seg fra å være statiske, hierarkiske og trege til å bli mer smidige, nettverksorienterte og responsive. I denne samlingen vil vi ha fokus på aktuelle trender, erfaringer og mekanismer for å lykkes med en slik omstilling.
  • Digitale endringsagenter: Samlingen vil ha fokus på hvordan du kan ta en rolle som digital endringsagent og bidra til å utvikle virksomhetens innovasjonsevne.

Hvem passer programmet for?

Programmet henvender seg til deg som vil forstå hvilke forretningsmessige muligheter som kan skapes med digital teknologi, hvordan de kan realiseres gjennom digital innovasjon, og bidra til å skape en organisasjon med evne digital innovasjon gjennom utforsking og utnytting. Programmet er velegnet for virksomheter med behov for problemløsing eller som har ideer man ønsker å få utredet.

Praktisk informasjon

Forelesere

Ragnvald Sannes

Ragnvald Sannes har en Master of Science i økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Han arbeider innenfor området IKT-ledelse og har fokus på forholdet mellom næringsliv og informasjonsteknologi.

Espen Andersen

Espen Andersen har forsket på temaer som teknologistrategier, mobile business, elektronisk handel, kunnskapsledelse, læringsteknologi, digital forretningsstrategi og CIO-CEO interaksjon.

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Vårens kurs og programmer gjennomføres som en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger, og gjennomføringene tilpasses hele tiden gjeldende smittevernsanbefalinger fra myndighetene.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2020/vår 2021

1. samling: 02.09 - 05.09
2. samling: 20.10 - 23.10 
3. samling: 14.01 - 16.01
4. samling: 11.03 - 13.03
5. samling: 22.04 - 24.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.