-
Kurs masternivå

Strategisk forretnings­utvikling og innovasjon

På dette kurset lærer du om hvordan digital teknologi skaper forretningsmessige muligheter som kan utnyttes gjennom digitalisering og digital transformasjon.

Dette lærer du:

Strategisk forretningsutvikling og innovasjon har fokus på hvordan digital teknologi skaper nye muligheter for virksomheter enten det gjelder prosesser, organisering, kundeopplevelser eller forretningsmodeller.
Programmet er forankret i fagområdene strategi, ledelse, og innovasjon med fokus på forretnings- og teknologiforståelse, samt smidig organisering og innovasjonsprosesser.

Gjennom programmets praktiske tilnærming vil du få mulighet til å anvende teknologien underveis, som eksempelvis lære å sette opp en chatbot. Prosjektarbeidet er et utviklings- eller innovasjonsprosjekt som du kan jobbe med gjennom hele programmet. Det kan ta utgangspunkt i et problem, en utfordring eller en mulighet og ha et strategisk potensiale for virksomheten. Gjennom arbeidet får du praktisk erfaring med digital innovasjon. 

Etter gjennomført program har du opparbeidet deg et helhetlig perspektiv på mulighetene innen digital teknologi, innovasjon og forretningsutvikling, og du forstår betydningen av ulike organisatoriske roller og kompetanser i forretningsutvikling og innovasjon. 

Hvem passer programmet for?

Programmet henvender seg til alle med interesse for innovasjon, forretningsutvikling og forbedringsarbeid, og som har eller ønsker en aktiv og ansvarlig rolle innen dette. Det er ikke nødvendig med bakgrunn fra teknologisiden. Programmet er velegnet for virksomheter med problemer eller ideer man ønsker å få utredet eller testet.

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du  

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad  
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad.  
Dette kurset gir 30 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av fem samlinger over to semestre. Hver samling varer i tre til fire dager og foregår på campus i Oslo på dagtid, i tillegg holdes det en til to webinarer mellom hver samling. En av samlingene er en fire dagers studietur til Antibes. 

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.  

Eksamen består av en prosjektoppgave (60% av totalkarakteren) og en individuell 72 timers hjemmeeksamen (40% av totalkarakteren).

Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Oppgaven er organisert som en mappevurdering med innleveringer og presentasjoner ved samling 2, 3, og 4.

Prosjektarbeidet kan ta utgangspunkt i et problem, en utfordring eller en mulighet som vil ha et strategisk potensiale for virksomheten. Studentene får tilbakemelding underveis ved presentasjoner og veiledning.

Samlinger

Forelesere

Bilde av Ragnvald Sannes
Bilde av Ragnvald Sannes

Ragnvald Sannes er kursansvarlig. Han har en Master of Science i økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Han arbeider innenfor området IKT-ledelse og har fokus på forholdet mellom næringsliv og informasjonsteknologi.

Profilbilde av Espen Andersen
Profilbilde av Espen Andersen

Espen Andersen er kursansvarlig. Han har forsket på temaer som teknologistrategier, mobile business, elektronisk handel, kunnskapsledelse, læringsteknologi, digital forretningsstrategi og CIO-CEO interaksjon.

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke totalt 17 arbeidsdager på samlinger over to semestre, i tillegg kommer tre dager til hjemmeeksamen. 

Du må også sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette er noe du i stor grad kan tilpasse livet ellers. 

Finansiering og fakturering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften faktureres i to rater. Første faktura kommer normalt 1. oktober, og andre faktura 1. desember.

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der møter du en veileder, og du får mulighet til å stille spørsmål. 

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - 
alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

Se lignende kurs

 

Kursdetaljer