Masterprogram

Strategisk forretnings­utvikling og innovasjon

Strategisk forretningsutvikling og innovasjon handler om å se nye muligheter. Programmet har fokus på teknologi som en drivkraft for nye måter å utføre ting på, enten det er forretningsmodeller, strategier, produkter, tjenester eller prosesser.

HVORFOR STRATEGISK FORRETNINGSUTVIKLING OG INNOVASJON?

Dette masterprogrammet er forankret i strategi, ledelse, innovasjon, kunnskapsforvaltning og teknologiledelse. For å utnytte nye muligheter trenger du god innsikt i gjennomføring av utviklings- og innovasjonsprosesser. Du må kunne se sammenhengene mellom teknologisk utvikling, kunnskapsressurser og kompetanse, og ha kompetanse i både teknologi- og endringsledelse.

Sentralt i programmet er et prosjektarbeid der du jobber med et reelt utviklings- eller innovasjonsprosjekt. Prosjektet kan ta utgangspunkt i et problem, en utfordring, eller en mulighet, og ta sikte på forenkling, forbedring eller fornyelse. Mange benytter prosjektoppgaven til problemløsing eller utredning av nye ideer for bedriften de selv jobber i.

Programmet har fem intensive samlinger. Den andre samlingen, i november, foregår i den franske teknologiparken Sophia Antipolis i nærheten av Nice.

Etter gjennomført program har du opparbeidet deg et helhetlig perspektiv på teknologi, innovasjon og forretningsutvikling, og du forstår betydningen av ulike organisatoriske roller og kompetanser i forretningsutvikling og innovasjon.

 

EMNEOVERSIKT

  • Strategi, forretningsutvikling og teknologiutvikling
  • Teknologi, innovasjon og innovasjonsprosesser
  • Teknologiledelse - arkitektur som plattform for innovasjon
  • Kunnskap, kunnskapsdeling og innovasjonsarbeid
  • Organisering for innovasjon og forretningsutvikling

Se også Executive Short Programme: Digitalisering for vekst og innovasjon

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Programmet henvender seg til alle med interesse for innovasjon, forretningsutvikling og forbedringsarbeid, og som ønsker en aktiv rolle innen dette. Det er ikke nødvendig med bakgrunn fra teknologisiden. Programmet er velegnet for virksomheter med behov for problemløsing eller som har ideer man ønsker å få utredet.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 13. september 2017

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 13.09 - 16.09
2. samling: 31.10 - 03.11 * Gjennomføres  i Sophia Antipolis, Frankrike
3. samling: 11.01 - 13.01
4. samling: 15.03 - 17.03
5. samling: 12.04 - 14.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en prosessevaluering. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjon

  • Kostnader: Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.
  • Pensum: Vi sender ut pensumlister til alle studenter i god tid før kurset starter. Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Fagansvarlige: Espen Andersen, førsteamanuensis ved institutt for strategi og entreprenørskap, og Ragnvald Sannes, førstelektor ved institutt for strategi og entreprenørskap.
Søk nå