Kurs masternivå

Strategisk forretnings­utvikling og innovasjon

I dette programmet lærer du om hvordan digital teknologi skaper forretningsmessige muligheter som kan utnyttes gjennom digitalisering og digital transformasjon.

Det er venteliste på dette programmet.

HVORFOR STRATEGISK FORRETNINGSUTVIKLING OG INNOVASJON?

Vil du bli en av dem som har kompetansen til å utvikle nye og unike forretningsmodeller gjennom digital teknologi? Ønsker du å forstå hvordan en plattform basert forretningsmodell fungerer? Vil du kunne gjennomføre digital tiltak i egen virksomhet?
Evnen til kombinatorisk innovasjon er sentralt for digitalisering og digital transformasjon. Digitale muligheter oppstår gjerne der hvor ulike teknologier og innovasjoner settes sammen til noe nytt, en ny praksis, produkt eller tjeneste. Digital innovasjon handler ofte om “å snu ting på hodet”, dvs. å se utforske muligheter som er det motsatte av det man gjør i dag. Dette vil påvirke virksomhetens forretningspraksis, forretningsmodell og rolle i et verdisystem.

Programmet er praktisk rettet og du vil få mulighet til å anvende teknologien underveis, som ved å lære og sette opp en chatbot. Prosjektarbeidet er et utviklings- eller innovasjonsprosjekt som du kan jobbe med gjennom hele programmet. Det kan ta utgangspunkt i et problem, en utfordring eller en mulighet og ha et strategisk potensiale for virksomheten. Gjennom arbeidet får du praktisk erfaring med digital innovasjon. En oversikt over tidligere prosjektarbeider finner du i denne bloggposten.

Etter gjennomført program har du opparbeidet deg et helhetlig perspektiv på mulighetene innen digital teknologi, innovasjon og forretningsutvikling, og du forstår betydningen av ulike organisatoriske roller og kompetanser i forretningsutvikling og innovasjon. 

Programmets samlinger

  • Strategi, forretningsutvikling og teknologiutvikling: Sentralt i samlingen er forståelse av den digitale teknologiens rolle i verdikjeder, verdiverksteder og verdinettverk.
  • Digital teknologi, innovasjon og innovasjonsprosesser: På denne samlingen får vi digitale forelesninger fra teknologiparken Sophia Antipolis.
  • Teknologiledelse og teknologi i praksis: Når man gjennomfører forretningsutvikling og innovasjon vil man støte på noen sentrale utfordringer i forhold til å velge hensiktsmessige teknologiske løsninger. Det vil bli gitt en innføring i disse samt i teknikker som bidrar til å takle disse utfordringene. Temaer som virksomhetsarkitektur og arkitekturplanlegging står sentralt i samlingen sammen med metoder og teknikker for å kunne vurdere økonomiske effekter mht. nytteverdi og kostnader.
  • Digital -  smidig - nettverk: Kunnskap og læring er sentrale elementer for innovative virksomheter. En ting vi observerer at mange organisasjoner endrer seg fra å være statiske, hierarkiske og trege til å bli mer smidige, nettverksorienterte og responsive. I denne samlingen vil vi ha fokus på aktuelle trender, erfaringer og mekanismer for å lykkes med en slik omstilling.
  • Digitale endringsagenter: Samlingen vil ha fokus på hvordan du kan ta en rolle som digital endringsagent og bidra til å utvikle virksomhetens innovasjonsevne.

Hvem passer programmet for?

Programmet henvender seg til deg som vil forstå hvilke forretningsmessige muligheter som kan skapes med digital teknologi, hvordan de kan realiseres gjennom digital innovasjon, og bidra til å skape en organisasjon med evne til digital innovasjon gjennom utforsking og utnytting. Programmet er velegnet for virksomheter med behov for problemløsing eller som har ideer man ønsker å få utredet.

Praktisk informasjon

"Strategisk forretningsutvikling og innovasjon var et kjempenyttig, lærerikt og inspirerende program for meg. Dette programmet er et godt eksempel på at undervisning kan være både solid og spennende samtidig."

Alexander Hornes

Prosjektleder, Sopra Steria

Forelesere

Ragnvald Sannes

Ragnvald Sannes har en Master of Science i økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Han arbeider innenfor området IKT-ledelse og har fokus på forholdet mellom næringsliv og informasjonsteknologi.

Espen Andersen

Espen Andersen har forsket på temaer som teknologistrategier, mobile business, elektronisk handel, kunnskapsledelse, læringsteknologi, digital forretningsstrategi og CIO-CEO interaksjon.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2021/vår 2022 - Venteliste!
1. samling: 20. - 23. september
2. samling: 26. - 29. oktober (Antibes)
3. samling: 17. - 19. januar
4. samling: 07. - 09. mars
5. samling: 25. - 27. april

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.