Masterprogram

Strategisk forretnings­utvikling og innovasjon

Strategisk forretningsutvikling og innovasjon handler om å se nye muligheter. Programmet har fokus på teknologi som en drivkraft for nye måter å utføre ting på, enten det er forretningsmodeller, strategier, produkter, tjenester eller prosesser.

HVORFOR STRATEGISK FORRETNINGSUTVIKLING OG INNOVASJON?

Vil du bli en av dem som har kompetansen til å utvikle nye og unike forretningsmodeller gjennom teknologi? Suksessraten for å forbedre og fornye bedrifter øker for deg som utvikler evnen til å kombinere innovasjoner og teknologier for ny og innovativ forretningsutvikling. Dette er både for deg som allerede spiller en aktiv rolle i forretningsutvikling eller som vil lære mer om hvordan innovasjon og nye teknologier løser problemer. Vi ser på hvordan forretningsmodeller, strategier, produkter eller prosesser utvikles i takt med den teknologiske utviklingen.

I Strategisk forretningsutvikling og innovasjon får du praktisk erfaring gjennom et reelt utviklings- eller innovasjonsprosjekt, og blir kjent med ulike modeller for verdiskaping, innovasjon, kunnskapsdeling og endringsledelse.

Etter gjennomført program har du opparbeidet deg et helhetlig perspektiv på teknologi, innovasjon og forretningsutvikling, og du forstår betydningen av ulike organisatoriske roller og kompetanser i forretningsutvikling og innovasjon.

Programmet har fem intensive samlinger. Den andre samlingen, i november, foregår i den franske teknologiparken Sophia Antipolis i nærheten av Nice.

Programmets samlinger

  • Strategi, forretningsutvikling og teknologiutvikling: Sentralt i samlingen er forståelse av teknologiens rolle i verdikjeder, verdiverksteder og verdinettverk.
  • Teknologi, innovasjon og innovasjonsprosesser: Denne samlingen omfatter et besøk til teknologiparken Sophia Antipolis. Samlingen vil gi innblikk i kommende teknologier, nye forretningsmodeller og tjenester, samt hvordan ledende virksomheter arbeider med innovasjon.
  • Teknologiledelse - arkitektur som plattform for innovasjon: Når man gjennomfører forretningsutvikling og innovasjon vil man støte på noen sentrale utfordringer i forhold til å velge hensiktsmessige teknologiske løsninger. Det vil bli gitt en innføring i disse samt i teknikker som bidrar til å takle disse utfordringene. Temaer som virksomhetsarkitektur og arkitekturplanlegging står sentralt i samlingen sammen med metoder og teknikker for å kunne vurdere økonomiske effekter mht. nytteverdi og kostnader.
  • Kunnskap, kunnskapsdeling og innovasjonsarbeid: Kunnskap og kunnskapsdeling er sentralt i den enkelte innovasjonsprosess, men også et grunnleggende element i virksomhetene evne til innovasjon. Mens mange fokuserer på evne til læring gjennom å lære av suksesser er det i innovasjonsarbeid minst like viktig å kunne lære av sine feil. I denne samlingen er fokus på betydningen av hvilke organisatoriske mekanismer som fungerer mht. å stimulere kunnskapsdeling og læring i virksomheter. Disse mekanismene blir satt i sammenheng med utviklingen i den teknologiske verktøykassen som kan støtte slike prosesser.
  • Organisering for innovasjon og forretningsutvikling: Samlingen vil ha fokus på hvordan man kan utvikle virksomheten kapabiliteter for å legge til rette for innovasjon. Temaer i samlingen inkluderer spenningsforholdet mellom drift og utvikling/innovasjon, etablering av innovasjonskultur i virksomheten, og hvordan ulike styringsmodeller kan fremme eller hemme innovasjonsevnen i en virksomhet.

Hvem passer programmet for?

Programmet henvender seg til alle med interesse for innovasjon, forretningsutvikling og forbedringsarbeid, og som ønsker en aktiv rolle innen dette. Det er ikke nødvendig med bakgrunn fra teknologisiden. Programmet er velegnet for virksomheter med behov for problemløsing eller som har ideer man ønsker å få utredet.

Førstelektor

Ragnvald Sannes

Sannes har en Master of Science i økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Han arbeider innenfor området IKT-ledelse og har fokus på forholdet mellom næringsliv og informasjonsteknologi.

Førsteamanuensis

Espen Andersen

Andersen har forsket på temaer som teknologistrategi, mobile business, elektronisk handel, kunnskapsledelse, læringsteknologi, digital forretningsstrategi og CIO-CEO interaksjon.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: høst 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 13.09 - 16.09
2. samling: 31.10 - 03.11 * Gjennomføres  i Sophia Antipolis, Frankrike
3. samling: 11.01 - 13.01
4. samling: 15.03 - 17.03
5. samling: 12.04 - 14.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en prosessevaluering. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjon

  • Kostnader: Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.
  • Pensum: Vi sender ut pensumlister til alle studenter i god tid før kurset starter. Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Fagansvarlige: Espen Andersen, førsteamanuensis ved institutt for strategi og entreprenørskap, og Ragnvald Sannes, førstelektor ved institutt for strategi og entreprenørskap.
Når kan jeg søke?