-
Kurs masternivå

Strategisk kommunikasjon

Dette masterprogrammet gir deg kompetanse i ledelse og på å utvikle verdiskapende kommunikasjon. Du lærer å bruke kommunikasjon som en strategisk driver i sentrale problemstillinger som omdømme, organisasjonsendringer og kriser.

Hvorfor strategisk kommunikasjon?

En god og strategisk kommunikasjon vil bidra til å understøtte og realisere forretningsmål. Det er essensielt at ledere både innenfor og utenfor kommunikasjonsfunksjonen får økt innsikt i hvordan kommunikasjon kan skape verdi, og styrke organisasjonens prestasjoner. 

Gjennom programmet vil du lære å utvikle kommunikasjonsstrategier og løsninger som kan styres og måles. Videre vil du få forskningsbaserte verktøy for å planlegge, implementere og evaluere kommunikasjon.

Gjennom kurset vil du: 

 • Forstå kommunikasjons bidrag til verdiskapning, både gjennom innflytelse over interessenter og ved å legge til rette for bedre intern praksis
 • Kunne analysere utfordringer ved kommunikasjon i lys av viktige formål, som omdømme, eller i sammenhenger som kriser og organisasjonsendringer
 • Kunne analysere underliggende strukturer og prosesser for organisasjonskommunikasjon
 • Kunne bruke verktøy for å planlegge, iverksette og evaluere kommunikasjonskampanjer
 • Vurdere og bruke relevante forretningsmodeller for kommunikasjon og kommunikasjonsavdelinger

Hvem passer kurset for?

Dette masterprogrammet passer for alle som vil forberede seg til, eller har lederstillinger innen offentlig sektor, næringsliv og sivilsamfunn der kommunikasjon spiller en sentral rolle.

Emneoversikt

 • Nøkkelperspektiver, konsepter og trender i strategisk kommunikasjon.  
 • Interessentanalyse, innsikt, strategiutvikling. 
 • Taktikker og kanaler, måling og evaluering av kommunikasjon. 
 • Studietur til Hertie School i Berlin. 
 • Utvikle og lede kommunikasjon. 

Gjesteforelesere

 • Professor Øyvind Ihlen, Universitetet i Oslo
 • Professor Jesper Falkheimer, Universitetet i Lund
 • Professor Vilma Luoma-aho Jyväskylä University, School of Business and Economics
 • Professor Mats Heide, Universitetet i Lund 

Programmet er støttet av The Nordic Alliance for Communication & Management (#NORA) og som student vil du få muligheten til å sparre med kommunikasjonsledere og professorer fra dette nettverket.

Praktisk informasjon

"Strategisk kommunikasjon er viktig for meg som kommunikasjonsleder. Selv om jeg har jobbet mange år med kommunikasjon tenkte jeg at kurset kunne gi meg faglig oppdatering og en boost i jobbhverdagen. Det fikk jeg rett i!"

Trine Melgård

Tidligere student

Kursansvarlige

Bilde av Alexander Buhmann
Bilde av Alexander Buhmann

Alexander Buhmann

Alexander Buhmann er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur, og direktør for #NORA – The Nordic Alliance for Communication & Management. Alexander har en doktorgrad fra Université de Fribourg og har hatt undervisnings- og forskningsstipend ved blant annet University of Southern California, Stanford University og Mittuniversitetet.

Bilde av Tor Bang
Bilde av Tor Bang

Tor Bang

Tor Bang er teaching professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur. Han har en doktorgrad i strategisk kommunikasjon fra Universitetet i Bergen, er en populær foreleser på BI og har også skrevet flere lærebøker innenfor kommunikasjonsfeltet. 

 

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2024/vår 2025
1. samling: 14.10 - 17.10
2. samling: 18.11 - 21.11
3. samling: 28.01 - 31.01 2025
4. samling: 10.03 - 14.03 (Berlin)
5. samling: 07.04 - 10.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.