Masterprogram

Strategisk ledelse

Dette masterprogrammet gir deltakerne kompetanse innenfor de ulike aspektene av strategisk ledelse, og vil sette dem i stand til å bidra vesentlig i strategiprosessene.

HVORFOR STRATEGISK LEDELSE?

Den økende konkurransen og behovene for forandring erkjennes nå av de fleste. For å ha suksess er kvaliteten av de strategiske beslutningene og gjennomføringen av dem av største betydning. Strategisk ledelse er ingen definert teknikk man kan lære, for dermed å bli en god strateg. Det er derimot en dyp forståelse for de indre og ytre krefter som påvirker konkurransesituasjonen, utvikling av strategiske alternativ, og til slutt den vellykkede gjennomføringen av ett av disse. Dette medfører ofte endringer i både organisasjon og arbeidsmåte.

God strategisk ledelse handler om å ha evnen til å ta riktige beslutninger på rett tidspunkt. Du må systematisk kartlegge signaler og trender, avdekke mønstre og se retningene som utvikler seg. Strategisk ledelse er utfordrende og komplekst, og krever en dyp og analytisk forståelse av indre og ytre krefter som er med på å påvirke konkurransesituasjonen.

Dette programmet er utviklet for å gi deltakere, med variert teoretisk bakgrunn og yrkeserfaring, en varig kompetanse innenfor de forskjellige aspektene av strategisk ledelse. I Strategisk ledelse lærer du ferdighetene og teknikkene som skal til for å se virksomheten i et helhetlig og strategisk perspektiv ved hjelp av analysemodeller.

Deltakerne skal etter gjennomføringen av programmet forventes å kunne gi betydelig bidrag til en kreativ og praktisk strategiprosess i sine respektive bedrifter. Dette krever imidlertid stor arbeidsinnsats, både før og under samlingene. Prosjektoppgaven som er en del av programmet, skal dokumentere at deltakerne kan anvende kunnskapen.

Programmets samlinger

  • Strategibegrepet og de strategiske fundamentene. Strategisk analyse herunder intern analyse av ressurser og ekstern analyse av konkurransearenaen.
  • Strategisk analyse ekstern/intern - omgivelser, verdiskaping, ressurser og konkurransestyrke. Interessenter. Strategiske valg.
  • Strategiske valg og etiske vurderinger. Gjennomgang av ulike konkurransestrategier herunder organisk vekst gjennom kunnskapsutvikling, fusjoner, oppkjøp, outsourcing/konkurranseutsetting. Konsernstrategier. Strategi i offentlig sektor.
  • Strategiimplementering, strategisk kontroll og strategisk lederskap.
  • Ulike strategiske emner: Innovasjon, tillit, internasjonal strategi og strategiske allianser.
Professor

Ragnhild Kvålshaugen

Kvålshaugen har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, og har vært gjesteforeleser ved UC Berkeley og Stanford University.

Førsteamanuensis

Sverre Tomassen

Tomassen har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, og forsker blant annet på internasjonalisering.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: høst 2018
Stavanger: høst 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 19.09 - 22.09
2. samling: 07.11 - 10.11
3. samling: 16.01 - 19.01
4. samling: 27.02 - 02.03
5. samling: 17.04 - 20.04

Bergen: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 03.10 - 06.10
2. samling: 21.11 - 24.11
3. samling: 23.01 - 26.01
4. samling: 06.03 - 09.03
5. samling: 24.04 - 27.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 48 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjon

  • Kostnader: Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.
  • Pensum: Vi sender ut pensumlister til alle studenter i god tid før kurset starter. Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Fagansvarlige: Ragnhild Kvålshaugen, professor ved institutt for strategi og entreprenørskap, og Sverre Tomassen, førsteamanuensis ved institutt for strategi og entreprenørskap.
Når kan jeg søke?