-
Kurs masternivå

Strategisk ledelse

Et kurs for deg som ønsker en bedre forståelse for strategiprosessen, fra oppstart til iverksettelse.

Dette lærer du:

  • Økt forståelse for de strategiske utfordringene virksomheter står ovenfor.
  • Strategisk analysering av signaler og trender, avdekking av mønstre, indre og ytre påvirkningsfaktorer, samt hvilke muligheter som finnes.
  • Innsikt i forskjellige strategiske valg og hvordan lage en plan for implementering.

Kurset presenterer analysemodeller og teorier som skal hjelpe til å se virksomheten fra et helhetlig perspektiv. Dette vil gjøre det enklere å se styrker, svakheter, muligheter og trusler for egen virksomhet og sette strategiske mål. Samtidig fokuserer vi på det å utnytte ressurser, skape verdi, selve strategiimplementeringen og endringsvillighet i organisasjonen. 

Du vil bidra til endringsprosesser som skaper innovasjonsevne og nytenking i virksomheten. Dette jobber vi med underveis i kurset ettersom prosjektoppgaven består av å lage en strategiplan for en valgfri virksomhet.  

Vi knytter også strategisk teori opp mot eksempler fra et bredt spekter av virksomheter som vi diskuterer under gruppearbeid.

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad 
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå. 

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad. Dette kurset gir 30 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til.

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av fem samlinger over to semestre. Hver samling varer i tre til fire dager og foregår på campus på dagtid. Du må også beregne tid til veiledning, selvstudium, gruppearbeid og eksamen.

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.  

Eksamen består av en prosjektoppgave (60 % av totalkarakteren) og en individuell 48 timers hjemmeeksamen (40 % av totalkarakteren). Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

Samlinger høst 2024/vår 2025

Forelesere

Sverre Tomassen
Sverre Tomassen

Kursansvarlig og førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap. 

Portrett Lars Huemer
Portrett Lars Huemer

Lars Huemer

Professor ved Institutt for strategi og entreprenørskap.

Portrett Bjørn Erik Mørk
Portrett Bjørn Erik Mørk

Professor ved Institutt for strategi og entreprenørskap. 

Anna Swärd
Anna Swärd

Førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap. 

Portrett Randi Lunnan
Portrett Randi Lunnan

Professor Chair ved Institutt for strategi og entreprenørskap

Portrett Vegard Kolbjørnsrud
Portrett Vegard Kolbjørnsrud

Førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men du må naturligvis regne med å sette av noe av fritiden din mens du er student på kurset.

Du kommer til å bruke totalt 17 arbeidsdager på samlinger, og 48 timer til hjemmeeksamen. I tillegg må du sette av tid til å lese pensum, og forberede deg inn mot samlingene. Å skrive prosjektoppgave vil også kreve en del av tiden din. Samtidig lar fleksibiliteten i kursopplegget deg planlegge mye av dette selv, slik at du kan jobbe med kurset når det passer deg og livet ditt ellers.

Finansiering og fakturering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften faktureres i to rater. Første faktura kommer normalt 1. oktober, og andre faktura 1. desember.

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der møter du en veileder, og du får mulighet til å stille spørsmål.

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

 

Se lignende kurs

 

Kursdetaljer