-
Kurs masternivå

Strategisk ledelse

Dette masterprogrammet gir deltakerne kompetanse innenfor de ulike aspektene av strategisk ledelse, og vil sette dem i stand til å bidra vesentlig i strategiprosessene.

Hvorfor strategisk ledelse?

Bedrifter – private så vel som offentlig, står i dag overfor store strategiske utfordringer. Økt konkurranse, dynamiske omgivelser, og et stadig økende krav om kostnadseffektivitet krever da også en tilsvarende økt strategisk forståelse.

God strategisk ledelse handler derfor om å systematisk kartlegge signaler og trender, avdekke mønstre og se retningene som utvikler seg – noe som krever en dyp og analytisk forståelse av indre og ytre krefter som påvirker organisasjonene. Det handler også om evnen til å ta riktige beslutninger på rett tidspunkt, og ikke minst handler det om endringsvillighet siden konsekvensen av denne økte dynamikken ofte dreier seg om å gjennomføre større endringsprosesser. Disse kan være både utfordrende og komplekst å lede.

Målsetningen med dette programmet er derfor å kunne gi deltakere, med variert teoretisk bakgrunn og yrkeserfaring, en grundig kompetanse innenfor de forskjellige aspektene av strategisk ledelse. Programmet legger vekt på å presentere både analysemodeller og teorier som skal utvikle deltakernes evner til å se virksomheten i et helhetlig og strategisk perspektiv, og som kan være til hjelp under hele strategiprosessen fra oppstart til gjennomføring.

Deltakerne skal etter gjennomføringen av programmet forventes å kunne gi betydelig bidrag til en kreativ og praktisk strategiprosess i sine respektive bedrifter. Dette krever imidlertid stor arbeidsinnsats, både før og under samlingene. Prosjektoppgaven som er en sentral del av programmet, skal dokumentere at deltakerne kan anvende kunnskapen.

Programmets samlinger

  • Strategibegrepet og de strategiske fundamentene: Strategisk analyse, herunder intern analyse av ressurser og ekstern analyse av konkurransearenaen.
  • Strategisk analyse ekstern og intern: Analyse av omgivelser, verdiskaping, ressurser, konkurransestyrke og interessenter. Strategiske valg og etiske vurderinger. 
  • Konkurransestrategier: Organisk vekst gjennom kunnskapsutvikling, strategiske allianser, fusjoner, oppkjøp og outsourcing/konkurranseutsetting. Konsernstrategier og strategi i offentlig sektor.
  • Strategiimplementering: Strategisk kontroll og strategisk lederskap.
  • Ulike strategiske emner: Innovasjon, digitalisering, tillit, internasjonal strategi og nye forretningsmodeller. 

Praktisk informasjon

Foreleser

Anna Swärd
Anna Swärd

Anna Swärd

Anna Swärd er førsteamanuensis på Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2024/vår 2025
1. samling: 17.09 - 20.09
2. samling: 05.11 - 07.11
3. samling: 14.01 - 16.01 2025
4. samling: 04.03 - 06.03
5. samling: 01.04 - 04.04

Stavanger: Gjennomføring høst 2024/vår 2025
1. samling: 24.09 - 27.09
2. samling: 12.11 - 14.11
3. samling: 21.01 - 23.01 2025
4. samling: 11.03 - 13.03
5. samling: 08.04 - 11.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.