Kurs masternivå

Strategisk ledelse

Dette masterprogrammet gir deltakerne kompetanse innenfor de ulike aspektene av strategisk ledelse, og vil sette dem i stand til å bidra vesentlig i strategiprosessene.

HVORFOR STRATEGISK LEDELSE?

Bedrifter – private så vel som offentlig, står i dag overfor store strategiske utfordringer. Økt konkurranse, dynamiske omgivelser, og et stadig økende krav om kostnadseffektivitet krever da også en tilsvarende økt strategisk forståelse.

God strategisk ledelse handler derfor om å systematisk kartlegge signaler og trender, avdekke mønstre og se retningene som utvikler seg – noe som krever en dyp og analytisk forståelse av indre og ytre krefter som påvirker organisasjonene. Det handler også om evnen til å ta riktige beslutninger på rett tidspunkt, og ikke minst handler det om endringsvillighet siden konsekvensen av denne økte dynamikken ofte dreier seg om å gjennomføre større endringsprosesser som kan være både utfordrende og komplekst å lede.

Målsetningen med dette programmet er derfor å kunne gi deltakere, med variert teoretisk bakgrunn og yrkeserfaring, en grundig kompetanse innenfor de forskjellige aspektene av strategisk ledelse. Programmet legger vekt på å presentere både analysemodeller og teorier som skal utvikle deltakernes evner til å se virksomheten i et helhetlig og strategisk perspektiv, og som kan være til hjelp under hele strategiprosessen fra oppstart til gjennomføring.

Deltakerne skal etter gjennomføringen av programmet forventes å kunne gi betydelig bidrag til en kreativ og praktisk strategiprosess i sine respektive bedrifter. Dette krever imidlertid stor arbeidsinnsats, både før og under samlingene. Prosjektoppgaven som er en sentral del av programmet, skal dokumentere at deltakerne kan anvende kunnskapen.

Programmets samlinger

  • Strategibegrepet og de strategiske fundamentene. Strategisk analyse herunder intern analyse av ressurser og ekstern analyse av konkurransearenaen.
  • Strategisk analyse ekstern/intern - omgivelser, verdiskaping, ressurser og konkurransestyrke. Interessenter. Strategiske valg.
  • Strategiske valg og etiske vurderinger. Gjennomgang av ulike konkurransestrategier herunder organisk vekst gjennom kunnskapsutvikling, fusjoner, oppkjøp, outsourcing/konkurranseutsetting. Konsernstrategier. Strategi i offentlig sektor.
  • Strategiimplementering. Strategisk kontroll og strategisk lederskap.
  • Ulike strategiske emner: Innovasjon, tillit, internasjonal strategi og strategiske allianser.

Praktisk informasjon

"I Strategisk ledelse opplevde jeg et høyt faglig utbytte. Kombinasjon av teori, erfaringsutveksling og trening passet meg perfekt. Veiledere er fleksible og bidrar alt de kan for at vi skal lykkes, samtidig som de stiller høye krav som sikrer faglig utvikling. Jeg kan trygt anbefale dette programmet!"

Betty Alice Tyridal

Ansvarlig IT-Kundeløsninger, Hafslund E-CO

Forelesere

Ragnhild Kvålshaugen

Ragnhild Kvålshaugen har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, og har vært gjesteforeleser ved UC Berkeley og Stanford University.

Sverre Tomassen

Sverre Tomassen har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, og forsker blant annet på internasjonalisering.

Ragnhild Kvålshaugen

Ragnhild Kvålshaugen har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, og har vært gjesteforeleser ved UC Berkeley og Stanford University.

Sverre Tomassen

Sverre Tomassen har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, og forsker blant annet på internasjonalisering.

Hvordan gjennomføres kurs til høsten?

Gjennomføringen av høstens kurs og programmer tilpasses hele tiden gjeldende smittevernanbefalinger fra myndighetene. Når det er nødvendig, vil undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2021/vår 2022
1. samling: 21.09 - 24.09
2. samling: 02.11 - 05.11
3. samling: 18.01 - 21.01
4. samling: 01.03 - 04.03
5. samling: 29.03 - 01.04

Stavanger: Gjennomføring høst 2021/vår 2022
1. samling: 28.09 - 01.10
2. samling: 09.11 - 11.11
3. samling: 25.01 - 28.01
4. samling: 08.03 - 11.03
5. samling: 05.04 - 08.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.