Masterprogram

Strategisk ledelse

Dette programmet gir deg kompetanse i de ulike aspektene ved strategisk ledelse, og vil sette deg i stand til å bidra vesentlig strategisk.

HVORFOR STRATEGISK LEDELSE?

God strategisk ledelse er ikke et sett med nøyaktig definerte teknikker du kan lære for å bli en god strateg. Det krever en dyp forståelse for indre og ytre krefter som påvirker konkurransesituasjonen, utviklingen av strategiske alternativ, og vellykket gjennomføring av den valgte strategien. Ofte kreves det endringer i både organisering og måte å arbeide på.

Programmet er utviklet for å gi deltakere med variert teoretisk bakgrunn og yrkeserfaring en varig kompetanse innenfor de forskjellige aspektene av strategisk ledelse. Deltakerne skal etter gjennomføringen av programmet forventes å kunne gi betydelig bidrag til en kreativ og praktisk strategiprosess i sine respektive bedrifter.

Teoretisk kunnskap uten praktisk forankring gir liten effekt i din jobbhverdag. Derfor er læreprosessen lagt opp med gruppediskusjoner og case, for å støtte den grundige innføringen du får i moderne teori innen de forskjellige temaene.

Etter gjennomført program er du godt rustet til å bidra betydelig til en kreativ og praktisk strategiprosess på din arbeidsplass.

EMNEOVERSIKT

  • Strategibegrepet og de strategiske fundamentene. Strategisk analyse.
  • Strategisk analyse ekstern/intern - omgivelser, verdiskaping, ressurser og konkurransestyrke. Interessenter. Strategiske valg.
  • Strategiske valg og etiske vurderinger. Konkurransestrategier. Konsernstrategier. Fusjoner og oppkjøp, strategiske allianser, outsourcing/konkurranseutsetting). Strategi i offentlig sektor.
  • Strategiimplementering, strategisk kontroll og strategisk lederskap.
  • Ulike strategiske emner: Integrering av sammenslåinger og oppkjøp, tillit, kunnskapsstyring og innovasjon. Internasjonal strategi.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 19. september 2017
Bergen: 03. oktober 2017

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 19.09 - 22.09
2. samling: 07.11 - 10.11
3. samling: 16.01 - 19.01
4. samling: 27.02 - 02.03
5. samling: 17.04 - 20.04

Bergen: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 03.10 - 06.10
2. samling: 21.11 - 24.11
3. samling: 23.01 - 26.01
4. samling: 06.03 - 09.03
5. samling: 24.04 - 27.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 48 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjon

  • Kostnader: Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.
  • Pensum: Vi sender ut pensumlister til alle studenter i god tid før kurset starter. Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Fagansvarlige: Ragnhild Kvålshaugen, professor ved institutt for strategi og entreprenørskap, og Sverre Tomassen, førsteamanuensis ved institutt for strategi og entreprenørskap.
Søk nå