Spesialkurs

Grunnleggende bedrifts­økonomi

I dette kurset får du oversikt over bedriftsøkonomiske teorier, metoder og modeller, og ser hvordan disse anvendes i økonomisk styring av bedrifter.

Hvorfor Grunnleggende bedriftsøkonomi?

God økonomistyring er en av de viktigste oppgavene til en leder. Gjennom dette praktiske kurset vil du få en bedriftsøkonomisk forståelse for ulike regnskapsbegreper og viktige styringsverktøy.

Du vil også løse en rekke praktiske problemstillinger, som du til daglig kan møte i lederrollen.

Etter endt kurs vil du kunne ha en mening om alt fra dekningsbidragskalkyler til optimal tilpasning. Du vil enkelt kunne måle lønnsomheten av et investeringsprosjekt, og forstå i detalj hvordan hovedbudsjettene utarbeides og henger sammen.

Emneoversikt

  • Investering og finansiering: hvordan måle lønnsomheten av investeringsprosjekter og kostnadene ved ulike finansieringsalternativer?
  • Kostnads- og inntektsanalyse: kostnadsteori, inntektsteori, markedsanalyse, kalkyler og avviksanalyse for kostnader og inntekter.
  • Regnskap og budsjettering: finansregnskapets hovedrapporter og grunnleggende registreringsteknikker, budsjettering og økonomistyring.


Hvem passer kurset for?

Kurset er nyttig for alle som er ledere eller arbeider med beslutningstakere. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper i økonomi for å ta dette kurset. Kurset gir grundig opplæring i teknikker og metoder som brukes ved gjennomføring av bedriftsøkonomiske analyser.

Grunnutdanning i ledelse

Kurset Grunnleggende bedriftsøkonomi kan også inngå som en del av Grunnutdanning i ledelse, en kurspakke med prisfordel. Programmet er for deg som ønsker å utvikle din lederkompetanse på kort tid.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo/nett: 26. januar 2018
Bergen: 22. februar 2018
Stavanger: 21. februar 2018
Trondheim: 15. februar 2018

Timeplan

Oslo/nett: Gjennomføring vår 2018

1. samling: 26.01
2. samling: 05.04

Bergen: Gjennomføring vår 2018

1. samling: 22.02 - 23.02
2. samling: 12.04 - 13.04
3. samling: 03.05 - 04.05

Samlingene foregår på dagtid. 

Stavanger: Gjennomføring vår 2018

1. samling: 21.02 - 22.02
2. samling: 11.04 - 12.04
3. samling: 02.05 - 03.05

Trondheim: Gjennomføring vår 2018

1. samling: 15.02 - 16.02
2. samling: 22.03 - 23.03
3. samling: 03.05 - 04.05

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Det kreves ingen spesielle forkunnskaper i økonomi for å ta dette kurset. Kurset gir imidlertid opplæring i teknikker og metoder som brukes ved gjennomføring av bedriftsøkonomiske analyser. En viss interesse og toleranse for tallbehandling er derfor nødvendig.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

I den nettbaserte gjennomføringen deltar du på samlinger i Oslo i kombinasjon med undervisning på nett. I Bergen, Stavanger og Trondheim gjennomføres programmet med samlinger tilpasset deg som er i full jobb.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en tre timers individuell, skriftlig eksamen.

Administrativt ansvarlig

Annen relevant informasjon

 

Søk nå