Bachelor of Management

Grunnleggende bedrifts­økonomi

I dette kurset får du oversikt over bedriftsøkonomiske teorier, metoder og modeller, og ser hvordan disse anvendes i økonomisk styring av bedrifter.

Hvorfor Grunnleggende bedriftsøkonomi?

God økonomistyring er en av de viktigste oppgavene til en leder. Gjennom dette praktiske kurset vil du få en bedriftsøkonomisk forståelse for ulike regnskapsbegreper og viktige styringsverktøy.

Du vil også løse en rekke praktiske problemstillinger, som du til daglig kan møte i lederrollen.

Etter endt kurs vil du kunne ha en mening om alt fra dekningsbidragskalkyler til optimal tilpasning. Du vil enkelt kunne måle lønnsomheten av et investeringsprosjekt, og forstå i detalj hvordan hovedbudsjettene utarbeides og henger sammen.

Emneoversikt

  • Investering og finansiering: hvordan måle lønnsomheten av investeringsprosjekter og kostnadene ved ulike finansieringsalternativer?
  • Kostnads- og inntektsanalyse: kostnadsteori, inntektsteori, markedsanalyse, kalkyler og avviksanalyse for kostnader og inntekter.
  • Regnskap og budsjettering: finansregnskapets hovedrapporter og grunnleggende registreringsteknikker, budsjettering og økonomistyring.


Hvem passer kurset for?

Kurset er nyttig for alle som er ledere eller arbeider med beslutningstakere. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper i økonomi for å ta dette kurset. Kurset gir grundig opplæring i teknikker og metoder som brukes ved gjennomføring av bedriftsøkonomiske analyser.

Praktisk informasjon

Grunnutdanning i ledelse

Kurset Grunnleggende bedriftsøkonomi kan også inngå som en del av Grunnutdanning i ledelse, en kurspakke med prisfordel. Programmet er for deg som ønsker å utvikle din lederkompetanse på kort tid.

Foreleser

Knut Larsen er høyskolelektor ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018

1. samling: 28.08
2. samling: 04.09
3. samling: 11.09
4. samling: 18.09
5. samling: 25.09
6. samling: 09.10
7. samling: 16.10
8. samling: 23.10
9. samling: 30.10
10. samling: 06.11
11. samling: 13.11
12. samling: 20.11

Tidspunkt 17:30 - 21:15
*NB: Det er ikke undervisning i uke 40.

Oslo: Gjennomføring vår 2019

1. samling: 24.01 - 25.01
2. samling: 04.04


Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

Søk nå