-
Kurs bachelornivå

Grunnleggende bedrifts­økonomi

I dette kurset får du oversikt over bedriftsøkonomiske teorier, metoder og modeller, og ser hvordan disse anvendes i økonomisk styring av bedrifter.

Hvorfor Grunnleggende bedriftsøkonomi?

God økonomistyring er en av de viktigste oppgavene til en leder. Gjennom dette praktiske kurset vil du få en bedriftsøkonomisk forståelse for ulike regnskapsbegreper og viktige styringsverktøy. Du vil også løse en rekke praktiske problemstillinger, som du til daglig kan møte i lederrollen.

Etter endt kurs vil du ha en mening om alt fra dekningsbidragskalkyler til optimal tilpasning. Du vil enkelt kunne måle lønnsomheten av et investeringsprosjekt, og forstå hvordan du kan bidra til å sikre lønnsom og bærekraftig forretningsvirksomhet.

Emneoversikt

  • Regnskap og budsjettering: Her tar vi for oss finansregnskapets hovedrapporter og grunnleggende registreringsteknikker, budsjettering og økonomistyring.
  • Kostnads- og inntektsanalyse: Vi går gjennom kostnadsteori, inntektsteori, markedsanalyse, kalkyler og avviksanalyse for kostnader og inntekter.
  • Investering og finansiering: Hvordan måle lønnsomheten av investeringsprosjekter og kostnadene ved ulike finansieringsalternativer? 


Hvem passer kurset for?

Kurset er nyttig for alle som er ledere eller arbeider med beslutningstakere. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper i økonomi for å ta dette kurset. Det gir deg en grundig opplæring i teknikker og metoder som brukes ved gjennomføring av bedriftsøkonomiske analyser.

Grunnutdanning i ledelse

Kurset Grunnleggende bedriftsøkonomi kan også inngå som en del av Grunnutdanning i ledelse - en kurspakke med prisfordel som gir deg bred og grunnleggende kompetanse til å fungere godt i en lederrolle. Les mer her!

Forelesere

Knut Eikre Larsen er høyskolelektor ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi (foreleser i Oslo).

Johnny Olesen er førstelektor ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi (foreleser i Bergen).

Roy-Ivar Andreassen er førsteamanuensis ved BI Trondheim, Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi (foreleser i Trondheim).

Riana Steen er førsteamanuensis ved BI Stavanger og tilknyttet Institutt for Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi. Hun er er utdannet siviløkonom og har doktorgrad i risikostyring og samfunnssikkerhet (foreleser i Stavanger).

Praktisk informasjon

Timeplan

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.