Kurs bachelornivå

Grunnleggende bedrifts­økonomi

I dette kurset får du oversikt over bedriftsøkonomiske teorier, metoder og modeller, og ser hvordan disse anvendes i økonomisk styring av bedrifter.

Hvorfor Grunnleggende bedriftsøkonomi?

God økonomistyring er en av de viktigste oppgavene til en leder. Gjennom dette praktiske kurset vil du få en bedriftsøkonomisk forståelse for ulike regnskapsbegreper og viktige styringsverktøy.

Du vil også løse en rekke praktiske problemstillinger, som du til daglig kan møte i lederrollen.

Etter endt kurs vil du ha en mening om alt fra dekningsbidragskalkyler til optimal tilpasning. Du vil enkelt kunne måle lønnsomheten av et investeringsprosjekt, og forstå hvordan du kan bidra til å sikre lønnsom og bærekraftig forretningsvirksomhet.

Emneoversikt

  • Regnskap og budsjettering: Her tar vi for oss finansregnskapets hovedrapporter og grunnleggende registreringsteknikker, budsjettering og økonomistyring.

  • Kostnads- og inntektsanalyse: Vi går gjennom kostnadsteori, inntektsteori, markedsanalyse, kalkyler og avviksanalyse for kostnader og inntekter.

  • Investering og finansiering: Hvordan måle lønnsomheten av investeringsprosjekter og kostnadene ved ulike finansieringsalternativer? 


Hvem passer kurset for?

Kurset er nyttig for alle som er ledere eller arbeider med beslutningstakere. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper i økonomi for å ta dette kurset. Det gir deg en grundig opplæring i teknikker og metoder som brukes ved gjennomføring av bedriftsøkonomiske analyser.

Foreleser

Knut Larsen er høyskolelektor ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi.

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres kurs til høsten?

Høstens kurs og programmer gjennomføres med en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger – vi tilstreber at alle klasser skal få møttes i løpet av høsten.
Vi tilpasser hele tiden undervisningen etter gjeldende smittevernabefalinger fra myndighetene. 

Timeplan

Oslo: gjennomføring høst 2020

13 undervisninger i Nydalen hver tirsdag kl. 17:30-21:00 (NB: ikke i uke 40).
Oppstart: 25.08

Bergen: gjennomføring vår 2020

1. samling: 13.02 - 14.02
2. samling: 23.03 og 01.04
3. samling: 05.05 - 06.05

Oppstart på It's learning: 13. januar

Stavanger: gjennomføring vår 2020

1. samling: 30.01 og 06.03
2. samling: 19.03 - 20.03
3. samling: 21.04 - 22.04

Oppstart på It's learning: 13. januar

Trondheim: gjennomføring vår 2020

1. samling: 13.02 - 14.02
2. samling: 19.03 - 20.03
3. samling: 07.05 - 08.05

Oppstart på It's learning: 13. januar

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.