-
Kurs bachelornivå

Human Resource Management

Kurset har som mål å øke studentenes interesse og forståelse for HR-arbeid, samt utvikle holdninger som fremmer bærekraftige, inkluderende og utviklende arbeidsmiljøer.

Hva lærer du i kurset Human Resource Management?

Dette kurset tar for seg sentrale HR-aktiviteter og gir deltakerne en forståelse av hva HR innebærer. Vi ser også hvordan forskjellige tilnærminger til HR-praksis påvirker organisasjonen og dens ansatte.

Kurset utforsker hva som bidrar til et godt arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, organisasjonsklima og god ledelse. Videre ser vi på hvordan disse faktorene påvirker de ansattes motivasjon, trivsel, arbeidsglede og mestringsfølelse. Sentrale temaer i denne sammenhengen er spørsmålet om HR bør ha en mestrings- eller kontrollorientert tilnærming.

Gjennom kurset vil deltakerne få muligheten til å lære om de ulike perspektivene, tilnærmingene og beste praksis innenfor HR-feltet. Du vil utforske og diskutere hvordan HR kan tilrettelegge for et positivt og produktivt arbeidsmiljø, samt hvordan du kan bidra til å utvikle og beholde talentfulle medarbeidere.

Ved å analysere og reflektere over ulike casestudier vil deltakerne kunne identifisere hva som virker og hva som hemmer effektiv HR-praksis.

Dette kurset kan gjennomføres enkeltvis eller inngå som del av fordypningen HRM og arbeidsrett.

Emneoversikt

  • Strategisk HRM og motivasjon
  • Ledelse og lederskap
  • Samspill og relasjoner i arbeidslivet 

 

 

Praktisk informasjon

Forelesere

Anders Gautvik-Minker og Anne Gjertrud Fure er sammen ansvarlig for kurset Human Resourse Management. Deres kompetanse, erfaring og arbeid her på BI sikrer studentene det beste BI kan tilby.

Profilbilde av Anders Gautvik-Minker

Anders Gautvik-Minker er høyskolelektor ved institutt for ledelse og organisasjon. Han foreleser i organisasjons- og ledelsesfag ved BI, der hans fokusområder er ledelse, lederstil, motivasjon, kommunikasjon, makt, individuelle forskjeller og HRM. Han har undervist i en årrekke innen kvantitativ metode og vil ha hovedansvar for dette på kurset. Anders har bred og lang erfaring innen B2B salg av kompetanseutviklingsprogrammer, som daglig leder og mellomleder, fra styrearbeid og frivillig arbeid som gruppeleder for selvhjelpsgrupper, samt lang erfaring innen administrativ forvaltning og utvikling.

Profilbilde av Anne Gjertrud Fure

Anne Gjertrud Fure er utdannet psykolog fra UiO og er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun har solid erfaring med HMS, og har blant annet jobbet som konsulent i Hjelp24 (nå Avonva) hvor hun spesialiserte seg innen team-, medarbeider-, og lederutvikling, konfliktløsning, kriseberedskap og håndtering, samt stressmestring. Anne har også lang erfaring med arbeidsmiljøundersøkelser og arbeidspsykologiske tester.

Profilbilde av Lena Aadnevik ZahlquistLena Aadnevik Zahlquist er førsteamanuensis ved institutt for ledelse og organisasjon og foreleser i Bergen. Hun har en bachelor- og mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen. Der har hun også tatt sin doktorgrad, hvor hun undersøkte risikofaktorer for at mobbing og trakassering på arbeidsplassen oppstår. Lena har tidligere undervist i kurs innen ledelse, personalpsykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi på Universitetet i Bergen, og på BI har hun undervist i Occupational health psychology. 

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2024
1. samling: 02.09 - 04.09
2. samling: 04.11 - 06.11

Bergen: Gjennomføring høst 2024
1. samling: 16.09 - 18.09
2. samling: 11.11 - 13.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.