-
Studier og kurs

Finansiell støtte

For søkere under kollektiv beskyttelse i Norge

Handelshøyskolen BI er engasjert i å gi tilgang til utdanning for søkere som har bosatt seg i Norge under kollektiv beskyttelse. BI etablerte først Financial Aid Award som svar på invasjonen av Ukraina og har nå utvidet de kvalifiserte søkerne til å omfatte alle personer som er i Norge med kollektiv beskyttelse. 

For opptaksinntaket 2024 vil BI støtte inntil 10 søkere med finansielt fritak av studieavgift til Master of Science fulltidsstudier (maksimalt 2 år) eller Bachelorgrad (maksimalt 3 år).

Kvalifisering

Søkere må være i Norge under kollektiv beskyttelse innen august 2024 for å være kvalifisert. Søker må være tatt opp til en 3-årig bachelorgrad eller 2-årig mastergrad (kun på heltid) på et hvilket som helst BI-campus som starter i august 2024.

Slik søker du

Last opp et søknadsbrev for finansiell støtte under stipenddelen av søknadsportalen. Beskriv grunnene dine for å søke. Ta også med dokumentasjon på flyktningstatus og kollektiv beskyttelse i Norge.

Søknadsfrister

Hvis du for tiden bor i Norge under kollektiv beskyttelse:
Master: frist 1. mars
Bachelor: frist 15. april

Hvis du for tiden bor i utlandet og har rett til å komme til Norge for å søke om kollektiv beskyttelse:
Søk om opptak og økonomisk støtte innen 30. juni.

For søkere som søker fra utlandet, vil støtte bli tildelt betinget av bevis for kollektiv beskyttelse i Norge innen 15. august 2024. Tildelingen av finansiell støtte vil bli kansellert dersom dokumentasjon ikke fremlegges innen fristen.

Valg av mottakere

Søkere som kan dokumentere kollektiv beskyttelse i Norge på søknadstidspunktet vil bli prioritert.

Akademisk status vil bli vurdert i utvalget.

Søkere som søker sin første bachelor- eller første mastergrad vil bli prioritert.

Informasjon om tilbud

  • Tilbud om finansiell støtte sendes ikke med tilbud om opptak.
  • Søkere bør akseptere tilbudet om opptak mens de venter på avgjørelsen om søknaden til finansiell støtte.
  • Dersom søkeren blir utvalgt til finansiell støtte vil vedkommende bli kontaktet med et tilbud.
  • Tilbud om finansiell støtte må aksepteres innen datoen som er angitt på tilbudet. Tilbud som ikke aksepteres innen fristen vil bli trukket tilbake/kansellert og tildelt en annen kandidat.
  • Kun de søkere som mottar et tilbud om finansiell støtte vil bli varslet om resultatet av søknaden.