-
Ledelse

Digital ledelse

Jan Ketil Arnulf

Flere lederoppgaver gjøres digitalt. Byttes mellomledere ut med roboter? undrer professor Jan Ketil Arnulf ved Handelshøyskolen BI.

KOMMENTAR: Jan Ketil Arnulf om ledelse

Mellomledere kan komme til å bli overflødige når beslutninger og vurderinger overtas av algoritmer og datamaskiner. Det kan komme til å endre vårt syn på lederutvikling.

Mellomlederen har alltid vært et ettertraktet bytte. Rollen har vært utskjelt som “isolasjonsmaterialet” i kontakten mellom toppledere og ansatte på “gølvet”. Stadig høster konsulenter ros ved å slanke organisasjoner og rive deler av pyramidene.

Datadrevne beslutninger

Nå har mellomlederen fått en ny fiende. Det er ikke bare bankfunksjonærer og sjåfører som trues av roboter. Også lederoppgaver kan settes bort til automatisering. Fenomenet omtales som datadrevne beslutninger - data driven decision making (DDD).

Dette er ikke bare en ny “dings”. Det er en ny måte å tenke på som kommer til å prege lederrollen. Begrepet Big Data har med rette blitt anklaget for å være så tåkete at det er vanskelig å bruke. Tåken skyldes blant annet at mulighetene for å inkludere datadrevne beslutninger i bedrifter er mange og ulike. Når det kommer en standardløsning, kan det være fordi konkurrenten allerede eier den. Da er det for sent.


Økt bruk av teknologi har tidligere ført til mer desentrale organisasjoner. Teknologisk utvikling i Forsvaret har gitt soldaten økt ildkraft, men også mer komplekse situasjoner, beskrevet som overgangen fra generalenes til kapteinenes krig.

Byttes mellomlederen ut med en robot?

Big Data ser ut til å snu dette gjennom å skape økt sentralisering i bedrifter som bruker slike verktøy. Er mellomlederen i ferd med å bli en robot?

Mellomledere skal sørge for at toppledelsens strategier blir implementert, fortolke lokal informasjon - og ikke minst være en tilgjengelig kilde for avklaringer og veiledning for folk på lavere nivå. Omtrent hver 10. medarbeider i Norge en mellomleder. Tallet kan skyldes flere ting, men det har vist seg vanskelig å være effektiv leder for mer enn ti personer, pluss eller minus et par sjeler. Dette kalles “kontrollspenn”.

Kan kontrollspennet økes med digitale hjelpemidler?

Det er nokså sannsynlig. Store deler av alt vi gjør, er allerede digitalisert. Kontakten med kolleger og kunder er langt på vei digital. Vår involvering i bedriftens prosesser er digital. Kontakten med utenverdenen er også i stor grad digital. Algoritmer vil kunne kontrollere arbeid, dirigere oppgaver og veilede raskere enn personer. Sperrene mot å koble data er ikke tekniske, men begrenset av jus og kompetanse.

Digitalisering av ledelse

Digitale algoritmer vil i stor grad kunne gjøre bedre ansettelsesvurderinger enn personer. Folk aksepterer lettere tilbakemeldinger på egne prestasjoner fra upersonlige kilder. Analyser av e-post i organisasjoner kan vise kvaliteten på avdelingers kundekontakt og interne konflikter. Digitale algoritmer kan forutse svar på spørreskjemaer før noen har blitt spurt.

Den viktigste begrensningen i digitalisering av ledelse er kompetanse. Frem til nå har ledere kjøpt ferdige konsepter fra konsulenter innenfor eksempel IT og analyser av organisasjon og menneskelige prosesser. Hverken programmerere eller forskere har vært en del av ledelsen.

Firmaer som har lykkes med Big Data, skiller seg fra nybegynnerne ved at de klarer å integrere teknologi og analysekunnskaper med andre lederfunksjoner. Dette kommer til å kreve mer kunnskap om analyser og beslutninger enn hva som har vært vanlig for ledere.

Vi har tradisjonelt skilt mellom “lederutvikling” og “lederopplæring”. Alt som kan standardiseres er “opplæring” (f.eks. i lovverk eller bruk av ERP-systemer). “Utvikling” er et ord vi har brukt på ferdigheter i komplekse samspill (f.eks. teambygging eller strategiprosesser).

Innovasjon i lederutvikling

Slik det ser ut nå, vil det være rimelig å inkludere datadrevne beslutningsprosesser i lederutvikling fordi det vil finnes få standardløsninger. Det er allerede en stor mangel på folk som faktisk kan bruke Big Data-verktøy med snåle navn som NOSQL og Hadoop. Det kommer kanskje en tid der dette er like lett for ledere som Excel i dag, men det er ikke i morgen.

Mitt tips til innovasjon i lederutvikling er å omfavne aktiviteter som skal få kode-guruer, fagidioter og ledere til å tenke tilstrekkelig likt. De færreste bedrifter vil ha tid til å utdanne den komplette lederen på dette området. Ledelse må oversettes til et digitalt kart, og veien må bli til mens man går. 

Referanse:

Artikkelen er publisert som kommentarartikkel i Kapital nr. 5-2016.

 

Publisert 18. mars 2016

Du kan også se alle nyheter her.