-
Samfunn

Hvor mye plass skal NRK bruke på medievennlige ulykker?

Anne-Britt Gran

NRKs dekning av sommerens grottedrama i Thailand var helt ute av proporsjoner, skriver Anne-Britt Gran.

KRONIKK: Anne-Britt Gran om medier

Med all respekt for alle involverte parter i Thailand. Er det en offentlig allmennkringkasters oppgave å dekke dette forløpet 24/7, nesten minutt for minutt?

De kommersielle mediene dekket dramaet fortløpende, og de kunne kapitalisere på denne medievennlige hendelsen, som heldigvis fikk en lykkelig utgang.

NRKs altomfattende dekning av grottedramaet reiser spørsmålet om statskanalens rolle når det gjelder medievennlige ulykker. Det handler ikke om hvorvidt NRK skal dekke ulykken overhodet, men om selve omfanget av dekningen.

Fengslende føljetong

Selvsagt er det fristende, grottedramaet inneholdt alle de ingrediensene som skaper en fengslende og nærmest avhengighetsskapende medieføljetong.

Et innesperret guttefotballag i en grotte under fotball-VM. Vannet stiger, tiden spiller en hovedrolle og redningen er slett ikke nær. Den er en mission impossible som involverer tøffe dykkere, dykkekyndige leger og heltemodige frivillige.

Monsunen henger over grotten, NRKs reporter er dryppende våt og har ikke mer batteri på mobilen – linjen brytes. Totalt mørke. Den tikkende tiden, regnet er regissøren, og de tolv guttene og en munk av en trener er sperret inne med flaggermusene. Det lukkede roms dramaturgi: Én og én må de fraktes ut gjennom gjørmete kaffevann og en passasje er på høyde med et A4-ark. Løypa ser forferdelig ut ja.

Virkelighetens drama

Det er så mange journalister utenfor grotten, at de må forflyttes når redningsaksjonen starter, minst en kilometer unna. Skuffelsen over å ha mistet grotteinngangen av syne, anes i NRK-reporterens ansikt. Redningsruten er cirka fire kilometer lang, og den første redningen tar 11 timer.

Det betyr mange ventetimer med intervjuer med dykkere, nesten-dykkere, ikke-dykkere, psykologer, meteorologer og andre eksperter og ikke-eksperter. Publikum tåler mye i ventetiden, settingen og dramaturgien er perfekt. Dette er virkelighetens drama – bedre enn noen realityserie.

Jeg fulgte dramaet i alle kanaler

Jeg fulgte også dramaet i alle kanaler, og var ofte innom NRK, først for å følge utviklingen, men etter hvert også for å følge NRKs prioriteringer av grottedramaet på dager med mange politiske begivenheter – Brexit-bråk, Trump velger høyesterettsdommer, Almedalsuka i Sverige – og en flomkatastrofe med mange ofre i Japan.

Det var på ingen måte agurktider. Selvsagt dekket NRK de politiske begivenhetene og flomkatastrofen også, men grottedramaet dominerte fullstendig nrk.no og andre nyhetssendinger.

NRKs rolle under lupen

Medietilsynets rapport om NRKs rolle for mediemangfoldet konkluderer med at statskanalen bidrar til mer mediemangfold og ikke truer det. Kommersielle aktører hevder hardnakket at NRK på nett stikker av med klikk og dermed potensielle annonseinntekter.

Undersøkelsene om NRKs rolle er gjort på generisk nivå - utvalgte store medier måles over en uke eller alle nyhetssaker i svært mange medier ryddes og kategoriseres over flere måneder.

Bidrar til mangfold

Innholdsanalysene til Sjøvaag og Pedersen (UiB 2018), som benyttes i Medietilsynets rapport, konkluderer med at NRK bidrar til mangfold, spesielt på regionalt nivå: «Nrk.no-plattformen utgjør primært en infrastruktur for kanalens distriktskontorer. Her fyller nrk.no et hull i markedet, ettersom det er lite regionaljournalistikk i Norge.» (s. 6).

I en tidligere rapport fra UiB som sammenlignet NRK på nett i 2009 med 2013 (Sjøvaag, Stavelin og Moe 2015), går det frem at forsiden hadde mer sport og ulykker blant topp-fem saker i 2013 enn i 2009, og det var også en økning i ulykker, fra ti til 17 prosent på innsiden, noe forfatterne kobler til NRKs rullerende nyhetsstrøm (NRK Beta) som hadde oppstart i 2013. Tilsvarende var det en sterk nedgang i kulturdekning i perioden.

I den kvantitative innholdsanalysen til Sjøvaag og Pedersen (Medietilsynets rapport 2018 s. 114), ser vi at NRKs nettside i 2017 (målt 4–10. desember) har en betydelig høyere andel politikkstoff enn gjennomsnittet for VG, Dagbladet, Aftenposten, TV 2, Dagsavisen, Bergens Tidende, Bergensavisen og Nettavisen. Det bidrar til mangfold og opplysning.

For stort omfang?

NRKs nettside ligger derimot over gjennomsnittet på såkalte krimsaker, men langt under gjennomsnittet når det gjelder kulturdekning.

Hvorfor denne prioriteringen? NRKs nettside ligger på gjennomsnittet når det gjelder dekning av ulykker, men sågar høyere enn VG. Noe av ulykkesdekningen tilhører distriktsnyhetene, og er dermed legitimert av det regionale oppdraget. Grottedramaet i Thailand tilhører ikke den kategorien.

Selv om det nå er konkludert med at NRK bidrar til mediemangfold, er det flere grunner til å diskutere NRKs innholdsmessige prioriteringer på nett. 24/7-dekningen av en ulykke i Thailand er bare en av dem.

Referanse:

Artikkelen er publisert som kronikk/hovedinnlegg debatt i Dagens Næringsliv 16. juli 2018 (og i dn.no dagen før) med overskriften «Grottedramaet og NRKs rolle».

Tekst: Anne-Britt Gran er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for BIs Centre for Creative Industries.

Publisert 18. juli 2018

Du kan også se alle nyheter her.