-
Næringsliv

Penger og folk alene skaper ikke innovasjon

Peder Inge Furseth

Penger og folk alene skaper ikke innovasjon. Vi må også ha evnen til å skape verdi av innsatsfaktorene.

DEBATT: Peder Inge Furseth om innovasjon

Innovasjon Norge har en direktør som primært skaper offentlig debatt om sin lederstil og sine ansettelser. Det er synd. Debatten burde heller dreie seg om Norges lave innovasjonsevne.

Norge trenger innovasjon mer enn noen gang. Penger og folk er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å skape innovasjon. Skal vi lykkes med innovasjon må vi øke vår evne til å skape verdi av de økonomiske ressursene og menneskene vi setter inn for å skape innovasjon.

Taler om innovasjon

Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth har nylig reist land og strand rundt for å holde sin årlige innovasjonstale. Den handlet om to oppgaver som regjeringen har gitt Innovasjon Norge:

  • Den ene er å synliggjøre norske, grønne løsninger for økt eksport, for investeringer i forskning og utvikling, og for ny næringsvirksomhet i Norge.
  • Den andre oppgaven er å få flere internasjonale investorer til å velge Norge.

Innovasjon Norge svarer med å lansere et digitalt utstillingsvindu kalt ‘The Explorer'. Den skal gjøre det lettere for utenlandske investorer å finne bedrifter i norsk industri. Det er langt fra sikkert at det vil bidra til å skape ny innovasjon.

Norge krabber noe frem på internasjonale målinger av innovasjon, men vi presterer fortsatt ikke noe særlig bedre enn snittet for EU-landene. Det Norge trenger, er å øke innovasjonsevnen, både i privat og i offentlig sektor.

Penger og folk alene skaper ikke innovasjon

Traaseth nevnte ikke begrepet innovasjonsevne i sin tale i det hele tatt. Det burde stått helt sentralt i en tale om innovasjon.

Et startpunkt er å skille mellom kapasitet og evne til å skape innovasjon.

Mange bedrifter har stor innovasjonskapasitet - økonomiske ressurser og ansatte som arbeider med innovasjon og forretningsmodeller - men skaper likevel lite innovasjon.

Innovasjonsevnen dreier seg om å skape verdi av den kapasiteten man har. Det er en stor misforståelse å tro at innovasjonskapasitet alene skaper verdier. Mange bedrifter kunne skape mer verdi ved å bruke mindre penger på innovasjon - ved å bruke pengene smartere og øke innovasjonsevnen.

Hva innovasjonstalen kunne handlet om

Her er sentrale tema som burde bli behandlet i innovasjonstalen:

  • Norge har for liten innovasjonsevne, og den er det sentralt å gjøre noe med - De sentrale komponentene i innovasjonsevne er forretningsmodeller, kundeerfaringer, og nye teknologier
  • Vi må bli bedre på nye forretningsmodeller; to like teknologier vil ikke lykkes like godt i markedet om den ene har en bedre forretningsmodell for å nå markedet.
  • Vi må skape relevante kundeerfaringer; kundene har mange flere alternativ til informasjon og kjøp via internett - selv lokale bedrifter kan møte internasjonal konkurranse.
  • Vi må bygge teknologier som leverer konsistente kundeerfaringer over tid - dagens segmenter kan bestå av én og én person. Digitale teknologier kan knekke den koden.

Den årlige innovasjonstalen kunne ha vært et substansielt bidrag til å økt innovasjon i Norge. Det er den dessverre ikke. Det er ikke bare varer og tjenester i Norge som trenger innovasjon - selv innovasjonstalene her til lands trenger det.

Referanse:

Artikkelen er publisert som debattinnlegg i VG 9. juli 2018 med overskriften "Må øke vår evne til innovasjon".

Tekst: Professor Peder Inge Furseth, Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 16. juli 2018

Du kan også se alle nyheter her.