-
Økonomi

Forunderlig fra NHO om koronastøtten

Gisle James Natvik, Espen Henriksen, Espen Rasmus Moen

Jo, fellesskapets overføringer til Petter Stordalen via kompensasjonsordningen er til ham og ikke til dem som jobber på hotellene hans.

NHOs Ole Erik Almlid og Øystein Dørum argumenterer i DN fredag 18. desember for at støtte til eierne av store bedrifter som har fått omsetningsfall som følge av pandemien, er bra fordi det sikrer arbeidsplasser. Det tror vi ikke er riktig. Almlid og Dørum synes å blande sammen eierne av en bedrift og bedriften som produksjonsenhet.

Arbeidsplassene avhenger av om bedriften som produksjonsenhet har gode fremtidsutsikter. Overføringer fra fellesskapet til eierne av store bedrifter via kompensasjonsordningen er en gave til eiernes privatøkonomi.

Det er liten grunn til å tro at overføringer til eierne endrer bedriftenes fremtidsutsikter og trygger derfor neppe noen arbeidsplasser.

Grunleggende prinsipper for økonomisk politikk

I en serie innlegg dette året, senest torsdag 3. desember, har vi skissert noen grunnleggende prinsipper for økonomisk politikk under pandemien. Et opplagt faktum er at regninger må betales. Verdiskapingen som falt bort i 2020, må dekkes av noen.

Om kompensasjonsordningen overfører ressurser fra fellesskapet til bedriftseiere, blir det nødvendigvis mindre til skoler, barnehager eller generelle skattelettelser.

Staten bør forsikre husholdninger, men ikke bedrifter. Det er en innsikt fra økonomifaget. Generelt er det derfor gode grunner til at staten utbetaler dagpenger og annen støtte til personer som mister jobben, men svakere grunnlag for permitterings- og kompensasjonsordningene.

I en markedsøkonomi som vår har eierne siste prioritet når verdiskapingen i en bedrift fordeles. Dette innebærer i praksis at eierne, og til dels långiverne, utsteder forsikring til de andre partene som bidrar til bedrifters verdiskaping. Eierne får betalt for å utstede forsikring ved at det er høyere forventet avkastning på aksjer og kredittobligasjoner enn på bankinnskudd.

Når noen har utstedt forsikring, kan de ikke løpe fra forpliktelsen når ulykken har inntruffet.

Kompensasjonsordningen sikrer kun eierne

Bedriften som produksjonsenhet må skilles fra de som eier og finansierer bedriften. Statlig støtte til store hotellkjeder i dag, slik Almlid og Dørum argumenterer for, er i utgangspunktet støtte til aksjonærene og kreditorene til hotellkjedene - ikke til de ansatte eller overnattingsgjestene.

Om hotellkjedene er lønnsomme og bærekraftige med ny egenkapital og lavere gjeld, er det grunn til å tro at det vil finnes nye eiere til å videreføre driften og sikre arbeidsplassene.

To grunner til å gi støtte til bedrifter er om kapitalmarkedene fungerer dårlig, eller at det for noen små og mellomstore bedrifter ikke er mulig å skille driftsansvar fra eierskap. Det kan derfor ha vært grunnlag for en generell kompensasjonsordning i mars og kan være grunnlag for en kompensasjonsordning for noen små og mellomstore bedrifter i dag.

I dagens situasjon er det imidlertid samfunnsøkonomisk uheldig med en ordning som kompensasjonsordningen, hvor en stor andel av støttemilliardene havner hos eierne av noen få store bedrifter, slik Robert Næss og Ole-Andreas Elvik Næss har dokumentert i DN.

Tidligere tok vi det egentlig for gitt at myndighetene ønsket å spisse koronastøtten mot bedrifter hvor det ikke er praktisk mulig å skille driftsansvar fra eierskap, men at likebehandlingskrav i EU-retten gjorde at de store bedriftene også ble berettiget støtte. Det er vanskelig å tolke innlegget til Almlid og Dørum på noen annen måte enn at disse overføringene til store bedrifter ikke er en uheldig bieffekt av ordningene, men en fra NHOs side ønsket egenskap.

Vi er enige med Øyvind Thomassen som i DN onsdag 16. desember argumenterer for at regjeringen bør gå inn i en grundigere diskusjon om hvilke avveininger som ligger bak dagens politikk, hvor en så stor del av kompensasjonsordningene tilfaller eierne av noen store bedrifter.

Selv om det neppe var Almlid og Dørums intensjon, bør det være konsekvensen av innlegget deres.

Referanse

Innlegget ble først publisert på DN.no 21.12.20.

Publisert 28. desember 2020

Du kan også se alle nyheter her.