-
Samfunn

Sommerens lesetips fra BI

8. juli 2021

Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Vi gir deg fem artikler til rolige sommerdager

 

Det positive er at mange virksomheter har klart å levere like bra, til og med bedre resultater, enn før korona. Men det har hatt sin pris.

- Donatella De Paoli 

Dagens medarbeidere er avhengig av å kunne samhandle og kommunisere tydelig. Å ha tilgang til, forstå og ikke minst kunne uttrykke følelser, er helt sentralt for å fungere godt i møte med andre mennesker.

- Per-Magnus Thompson og Jon Magnus Frostad Haakonsen

En inkluderende og tillitsbasert lederstil vil bli viktigere enn noen gang for å motivere, motvirke isolasjon, stimulere til samarbeid og kompetansedeling og ikke minst skape en sterkere følelse av tilhørighet til organisasjonen. Såkalt superledelse vil også bli stadig viktigere.

- Linda Lai

En grunn til at folk lett blir krenket og fornærmet over kritikk, er trolig at atmosfæren fra starten av oppleves som uvennlig.

- Øyvind kvalnes

Du kan også se alle nyheter her.