-
Samfunn

Sommerens lesetips fra BI

Vi gir deg fem artikler til rolige sommerdager

 

Det positive er at mange virksomheter har klart å levere like bra, til og med bedre resultater, enn før korona. Men det har hatt sin pris.

- Donatella De Paoli 

Dagens medarbeidere er avhengig av å kunne samhandle og kommunisere tydelig. Å ha tilgang til, forstå og ikke minst kunne uttrykke følelser, er helt sentralt for å fungere godt i møte med andre mennesker.

- Per-Magnus Thompson og Jon Magnus Frostad Haakonsen

En inkluderende og tillitsbasert lederstil vil bli viktigere enn noen gang for å motivere, motvirke isolasjon, stimulere til samarbeid og kompetansedeling og ikke minst skape en sterkere følelse av tilhørighet til organisasjonen. Såkalt superledelse vil også bli stadig viktigere.

- Linda Lai

En grunn til at folk lett blir krenket og fornærmet over kritikk, er trolig at atmosfæren fra starten av oppleves som uvennlig.

- Øyvind kvalnes

Publisert 8. juli 2021

Du kan også se alle nyheter her.