-

Vi gir deg fem artikler til rolige sommerdager

 

BI Business Review

Lederne som har klart seg best under korona

Det positive er at mange virksomheter har klart å levere like bra, til og med bedre resultater, enn før korona. Men det har hatt sin pris.

- Donatella De Paoli 

BI Business Review

Når det er vanskelig å vise følelser på jobb

Dagens medarbeidere er avhengig av å kunne samhandle og kommunisere tydelig. Å ha tilgang til, forstå og ikke minst kunne uttrykke følelser, er helt sentralt for å fungere godt i møte med andre mennesker.

- Per-Magnus Thompson og Jon Magnus Frostad Haakonsen

BI Business Review

Superledelse vil bli stadig viktigere

En inkluderende og tillitsbasert lederstil vil bli viktigere enn noen gang for å motivere, motvirke isolasjon, stimulere til samarbeid og kompetansedeling og ikke minst skape en sterkere følelse av tilhørighet til organisasjonen. Såkalt superledelse vil også bli stadig viktigere.

- Linda Lai

BI Business Review

Hvordan skape en atmosfære av vennlighet

En grunn til at folk lett blir krenket og fornærmet over kritikk, er trolig at atmosfæren fra starten av oppleves som uvennlig.

- Øyvind kvalnes

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på