-
Ledelse

Sommerens lesetips fra BI

Vi gir deg fem artikler til rolige sommerdager

Stress er noe vi alle har et forhold til. Uansett hva jobben din er, er sjansen stor for at du opplever stress fra tid til annen i hverdagen. Lær stegene du kan ta for å oppleve mer ro, mestring og balanse i hverdagen. 

- Elin Akre Trønnes

Det er en utfordring å lede ansatte som har vært overbeskyttet i barndommen. Dette er barn som er blitt skjermet og beskyttet gjennom hele livet. De er blitt polstret mot alt som kan være mentalt og fysisk skadelig, og har dermed fått begrenset erfaring med å mestre tilværelsens utfordringer.

- Øyvind Kvalnes

Ledelse handler ofte om å finne svar på konkrete, små spørsmål. De handler ikke om å utvikle strategier og planer for veien videre, men om å få folk til å gjøre en samstemt og god innsats på jobb.

- Øyvind Kvalnes

Covid-pandemien tvang mange medarbeidere til å jobbe fra hjemmekontor i lengre perioder. For mange ga dette positive effekter som bedre arbeidsro, økt produktivitet og fleksibilitet samt spart tid og reduserte reisekostnader. Hva skjer med relasjonen mellom leder og medarbeider ved høy grad av hjemmekontor?

- Linda Lai

Publisert 6. juli 2022

Du kan også se alle nyheter her.