-
Forskning

Institutt for Finans

Institutt for finans forsker og underviser på alle temaer innen finans. Staben har bakgrunn fra ledende universiteter internasjonalt, og publiserer sin forskning i ledende internasjonale fag-tidsskrifter.

Instituttets forskningsprosjekter med ekstern finansiering er registrert i den nasjonale databasen Cristin.