Forskning

Institutt for Finans

Institutt for finans forsker og underviser på alle temaer innen finans. Staben har bakgrunn fra ledende universiteter internasjonalt, og publiserer sin forskning i ledende internasjonale fag-tidsskrifter.

Populærvitenskapelige og norske publiseringer ved Institutt for finans.

BIs vitenskapelige produksjon er registrert i den nasjonale
nasjonale databasen Cristin (Current Research Information System In Norway). For utvalgte publikasjoner, se vår engelske side. 

Søk på instituttets vitenskapelige publikasjoner i Cristin.

 • Alle elementer
 • Forskningsartikler
 • Bøker
 • Publikasjoner
  • Øyvind Bøhren og Janis Berzins

   Norske familiebedrifter: Omfang, eierstyring og lønnsomhet

   Les mer (+)

   Praktisk Økonomi og Finans 29 (3), 2013, 57-75.

  • Dagfinn Rime og Andreas Schrimpf

   The evolving structure of the global FX market - Insights from the 2013 triennial survey

   Les mer (+)

   VOX. December 2013.

   Les artikkel (engelsk)

  • Diego Garcia og Øyvind Norli

   Crawling EDGAR

   Les mer (+)

   The Spanish Review of Financial Economics, Vol. 10, Issue 1, January–June, 1--10, 2012.

  • Øyvind Bøhren og Dag Michalsen

   Finansiell økonomi. Teori og praksis

   Les mer (+)

   Fagbokforlaget, 2012.

  • Øyvind Bøhren

   Eierne, styret og ledelsen: Corporate governance i Norge

   Les mer (+)

   Fagbokforlaget, 2011.

  • Øyvind Bøhren og Per Ivar Gjærum

   Prosjektanalyse. Investering og finansiering

   Les mer (+)

   Fagbokforlaget, 2009.

2011

 • “Social Kapital Kan Påvirke Norske Sparebankers Evne til å Overleve (Social Capital can Affect the Survival of Norwegian Savings Banks)”, Charlotte Ostergaard, Ibolya Schindele and Bent Vale, Sparebankbladet,  No. 2, Finansnæringens Fellesorganisation (Finance Norway), 2011, 32-25.
 • "Praktisk bruk av Kapitalverdimodellen," Øyvind Norli, Praktisk Økonomi & Finans, No. 2, 2011.
 • Kompakt og intens. Erfaringer fra en skriveprosess (Compact and intense. Experience from a writing process), Øyvind Bøhren, Prosa 17, no. 3, 2011, 64-67.
 • "Algorithmic Trading and FX Market Liquidity", Michael King og Dagfinn Rime. CFA Magazine, May-June 2011, p. 15-17. 

2010

2009

 • " Unoterte aksjeselskaper selskaper er viktige, uutforskede og spesielle (Private firms are important, underreserached, and unique), Øyvind Bøhren og Janis Berzins, Praktisk Økonomi og Finans 8 (2), 2009, 65-75.

2008

2007

 • “Banking Deregulation Helps Small Business Owners Stabilize Their Income”, Yuliya Demyanyk, Charlotte Ostergaard og Bent E. Sørensen, The Regional Economist, Federal Reserve Bank of St. Louis, April 2007.
 • "Security Offerings," B. Espen Eckbo, Ronald W. Masulis og Øyvind Norli, i B. Espen Eckbo (ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance Volume 1 (Handbooks in Finance Series, Elsevier/North-Holland), 2007.
 • "Børsintroduksjoner," Øyvind Norli, Praktisk Økonomi & Finans, vol. 23, No. 3, 11--19, 2007.

2006

 • "Fotball og aksjemarkeder," Øyvind Norli, Magma vol. 9, No. 3, 70--75, 2006.
 • Eierskap og lønnsomhet (Ownership and value creation). Øyvind Bøhren. Praktisk Økonomi og Finans 23, 2006, 91-103.

2005

 • "Tvangsinnløsning av minoritetseiere: Rettsøkonomien i norske skjønnssaker gjennom 25 år" (Minority freezeouts: Law and economics in Norwegian courts over 25 years), Øyvind Bøhren og Nils Erik Krosvik. Tidsskrift for Rettsvitenskap 118 (1-2), 2005, 122-152.
 • "The Tobin tax: Perspectives from microstructure finance" (in Norwegian), Dag Henning Jacobsen og Dagfinn Rime, Økonomisk Forum, no. 5 (2005)

2004

 • "Electronic FX Trading -- influencing dealer behaviour?", Geir H. Bjønnes og Dagfinn Rime. e-FOREX, (July 2004).

2003

 • "Income trusts: Old wine in new bottles?," Paul Halpern og Øyvind Norli, Canadian Investment Review vol. 16, No. 3, Fall 2003.
 • Norsk eierskap: Særtrekk og sære trekk (The ownership structure of Norwegian firms), Øyvind Bøhren og Bernt Arne Ødegaard. Praktisk Økonomi og Finans 20, 2003, 3-17.

2002

 • Spiller aktivt eierskap noen rolle for fondsavkastningen?" (Does active ownership matter for fund performance?). Øyvind Bøhren. Investor, 2002, 14.

1998

 • “IOSCO Risk Management and Control Guidance for Securities Firms and Their Supervisors”, Charlotte Ostergaard, Financial Regulation Report, April 1998.

1993

 • På leting etter god pristeori: Historien om kapitalverdimodellen (Searching for a good price theory: The story of the capital asset pricing model). Øyvind Bøhren. Sosialøkonomen 47, no. 2, 1993, 20-24.

1991

 • Egenkapitalrentabilitet og skatt: En kritisk analyse (Equity returns and taxes: A critical reexamination), Øyvind Bøhren, Knut Larsen, Dag Michalsen and Hans Robert Schwencke. Beta 5, no. 1, 1991, 54-63.