-
Forskning

Institutt for Finans

Institutt for finans forsker og underviser på alle temaer innen finans. Staben har bakgrunn fra ledende universiteter internasjonalt, og publiserer sin forskning i ledende internasjonale fag-tidsskrifter.

Populærvitenskapelige og norske publiseringer ved Institutt for finans.

BIs vitenskapelige produksjon er registrert i den nasjonale
nasjonale databasen Cristin (Current Research Information System In Norway).

Nedenfor presenteres instituttets utvalgte publikasjoner.   

 

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002

2000

1999

1997