-
Forskning

Institutt for finans

Institutt for finans forsker og underviser på alle temaer innen finans. Staben har bakgrunn fra ledende universiteter internasjonalt, og publiserer sin forskning i ledende internasjonale fag-tidsskrifter.

Instituttets mål er å bidra til å utvikle fagområdet finansiell økonomi gjennom høykvalitets akademiske studieprogrammer på alle nivåer, samt gjennom forskning som bidrar både i det vitenskapelige så vel som det profesjonelle området av finans.

Instituttet har en sterk internasjonal orientering, med over halvparten av staben på 24 forskere fra andre nasjonaliteter enn Norge. Den internasjonale profilen gjenspeiler seg også i vitenskapelig publisering og undervisning. All undervisning foregår på engelsk, fra spesialiseringen i masterstudiet i finans til forelesningene i doktorgradsprogrammet.

Øyvind Norli

Øyvind Norli

Instituttleder Institutt for finans +4746410514

Kontakt

Eli J. Christensen
Administrasjonssjef

E-post: eli.j.christensen@bi.no
Administrasjon: 46 41 00 61

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Instituttet arrangerer hvert år mellom 30 og 35 forskningsseminarer der noen av verdens fremste forskere innenfor finans presenterer sin forskning. Instituttets forskning presenteres tilsvarende på vitenskapelige konferanser i utlandet og i forskningsseminarer etter invitasjon fra andre ledende institusjoner.

Instituttet har en bevisst strategi på fortrinnsvis å publisere i de fremste internasjonale vitenskapelige tidsskriftene.