-
Forskning

Institutt for markedsføring

Forskningen ved institutt for markedsføring skaper løsninger for bedrifter, utvikler teorier, og den har relevans.

BIs vitenskapelige produksjon er registrert i den nasjonale databasen Cristin (Current Research Information System In Norway).

Publikasjoner

 • Becker, Jan-Michael; Völckner, Franziska & Sattler, Henrik (2024)
  How Important Is Word of Mouth? Development, Validation, and Application of a Scale
  Journal of Interactive Marketing. Doi: 10.1177/10949968231215362
 • Motoki, Kosuke; Bunya, Ayana, Park, Jaewoo & Velasco, Carlos (2024)
  Decoding the meaning of alternative proteins: Connotations and music-matching
  Food Quality and Preference, 115. Doi: 10.1016/j.foodqual.2024.105117
 • Velasco, Carlos; Vargas, Jessica & Petit, Olivia (2024)
  Multisensory experiences and technology in the context of wine experiences
  Journal of Wine Research. Doi: 10.1080/09571264.2024.2310304
 • Chuquichambi, Erick Gustavo; Munar, Enric, Spence, Charles & Velasco, Carlos (2024)
  Individual differences in sensitivity to taste-shape crossmodal correspondences
  Food Quality and Preference, 115. Doi: 10.1016/j.foodqual.2024.105110
  Vis sammendrag
 • Munksgaard, Kristin B.; Abrahamsen, Morten Høie & Frandsen, Kirsten (2024)
  The influence of network understanding on value creation in business relationships
  European Journal of Marketing, 58(4), p. 928-951. Doi: 10.1108/EJM-04-2021-0268
  Vis sammendrag
Vis flere publikasjoner