-
Forskning

Institutt for retts­vitenskap og styring

Institutt for rettsvitenskap og styring har et av Norges største akademiske fagmiljøer innen forretningsjus, skatterett, arbeidsrett, eiendomsmegling og økonomisk historie, samt et sterkt fagmiljø innen bedriftenes samfunnsansvar, klimastrategier og politisk økonomi.

Instituttets forskningsprosjekter med ekstern finansiering er registrert i den nasjonale databasen Cristin.

Forskningsprosjekter ved Institutt for rettsvitenskap

 • Coop Øst: Historiske perspektiver og dagsaktuelle utfordringer

   • 2250000

  Coop Øst er Norges største samvirkelag og omsatte i 2016 for 6,5 milliarder kroner gjennom 110 butikker og varehus. Laget ble etablert i 1990/91 etter en fusjon mellom Østfold Samvirkelag, Romerike Samvirkelag og Oslo Samvirkelag. Coop Øst har i dag virksomhet i 6 fylker i østlandsområdet, nærmere bestemt, Østfold, Akershus, Oslo, Hedemark, Oppland og Buskerud. Laget har om lag 2400 ansatte og eies av mer enn 350 000 medlemmer. Coop Øst er tilknyttet Coop Norge SA, som er en fellesorganisasjon for alle landets samvirkelag. Coop samlet håndterte i 2016 snaue 30 prosent av alt dagligvaresalg i det norske markedet.
  Dette prosjektet studerer Coop Øst med vekt både på det historiske opphavet til organisasjonen og lagets nære historie. Coop Øst streker sine røtter tilbake til etableringen av Fredrikshald Forbrugsforening (1866-1877) og siden Halden Arbeidernes Handelsforening (etablert 1877). Et mål med prosjektet er å beskrive og analysere hvordan framveksten av forbrukerorganisert varehandel foregikk, med utgangspunkt i etableringen og utviklingen av disse lagene. Videre skal prosjektet studere Coop Østs nære historie, fra etableringen i 1990 (da under navnet Forbrukersamvirket Øst) og fram til i dag. Et eget prosjekt vil studere særlig relasjonen mellom Coop Øst som økonomisk forretning og som en medlemseid virksomhet (forening).
  Prosjektet ledes av førsteamanuensis Espen Ekberg. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Østlandsforskning og forsker Eivind Merok.

 • Smartpaths and costly detours towards a sustainable low-emission society

   • onsdag 1. november 2017
   • fredag 1. november 2019
   • 809000

  SMARTPATHS  - Smarte veivalg og kostbare omveier til et bærekraftig lavutslippssamfunn/Smart pathways and costly detours to a sustainable low emission society (2017-2021). Prosjektet er finsiert av NFR og er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Senter for grønn vekst, og Statistisk Sentralbyrå. Prosjektleder er førsteamanuensis Per Espen Stoknes. Mer informasjon om prosjektet her.

 • Coolcrowd - local crowdfunding for a low-emission society

   • lørdag 1. juli 2017
   • søndag 1. mars 2020
   • 1000000

  COOLCROWD: På vei mot et lavutslippssamfunn med lokal folkefinansiering/Towards a low emission society with local crowdfunding (2017-2020). Prosjektet er finansiert av NFR og er et samarbeid mellom Ruralis - Norsk Senter for bygdeforskning og Handelshøyskolen BI, Senter for grønn vekst. Prosjektleder er Per Espen Stoknes. Mer informasjon om prosjektet her.

   

 • The role of bioenergy in the future energy system (BioNEXT)

   • fredag 1. april 2016
   • søndag 30. juni 2019
   • 2100000

  Prosjektet er finansiert av NFR og er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI og NMBU. Prosjektleder er professor Atle Midttun. Du kan lese mer om prosjektet her.

 • DnBs nyere historie 1989-2004

   • lørdag 30. juni 2018

  Prosjektet studerer DnBs historie fra etableringen av banken gjennom en fusjon mellom Bergen Bank og Den norske Creditbank (DnC) i 1990 og fram til etableringen av DnB NOR konsernet i 2004. Hovedformålet er å beskrive og forklare hvordan DnB i kjølvannet av bankkrisen - der bankens aksjer ble nullet og betydelige deler av aksjekapitalen ble overtatt av staten – utviklet seg til å bli landets klart ledende, og eneste store norskeide forretningsbank.