-
Forskning

Institutt for retts­vitenskap og styring

Instituttet har et av Norges største akademiske fagmiljøer innen forretningsjus, skatterett, arbeidsrett, eiendomsmegling og økonomisk historie, samt et sterkt fagmiljø innen bedriftenes samfunnsansvar, klimastrategier og politisk økonomi.

Undervisning

Instituttet har en stor portefølje med akademiske studier og kurs av høy kvalitet på alle nivåer (Bachelor, Master of Science og Executive-programmer). Våre studenter får tilgang til den nyeste forskningen og fagutviklingen innenfor instituttes fagområde.

Vi har en målsetning om å levere førsteklasses forskningsbasert undervisning, formidlet på en læringseffektiv måte i alle våre programmer.