-
Forskning

Institutt for retts­vitenskap og styring

Instituttet har et av Norges største akademiske fagmiljøer innen forretningsjus, skatterett, arbeidsrett, eiendomsmegling og økonomisk historie, samt et sterkt fagmiljø innen bedriftenes samfunnsansvar, klimastrategier og politisk økonomi.

Våre studenter får tilgang til den nyeste forskningen og fagutviklingen innenfor disse fagområdene. Vi har en målsetning om å levere førsteklasses forskningsbasert undervisning, formidlet på en læringseffektiv måte i alle våre programmer.

Instituttet arrangerer en rekke forskningsseminarer innenfor blant annet selskapsrett, skatterett, arbeidsrett, finansregulering, eiendomsmegling, stiftelsesforskning og klimastrategier. Instituttets forskning presenteres også på vitenskapelige konferanser og forskningsseminarer.

Bilde av Morten Kinander

Morten Kinander

Instituttleder Institutt for rettsvitenskap og styring +4797166641

Kontakt

Katrine Blindheimsvik
Administrasjonssjef

E-post: katrine.blindheimsvik@bi.no

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Kalender

Kommende aktiviteter

Hva skjer på Institutt for rettsvitenskap og styring?