-
Forskning

Institutt for retts­vitenskap og styring

Institutt for rettsvitenskap og styring har et av Norges største akademiske fagmiljøer innen forretningsjus, skatterett, arbeidsrett, eiendomsmegling og økonomisk historie, samt et sterkt fagmiljø innen bedriftenes samfunnsansvar, klimastrategier og politisk økonomi.

BIs vitenskapelige produksjon er registrert i den nasjonale databasen Cristin (Current Research Information System In Norway).

Publikasjoner

 • Rønning, Thomas & Bråthen, Gina (2022)
  HR-2021-2532-A. Arbeidsgivers trekk i lønn for påstått feilutbetaling (motregning). Tolkning av arbeidsavtale med klausul om lønnstrekk. Tilbakebetaling. Condictio indebiti. Dissens 4-1.
  Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, 24(1).
 • Fernández, Jonatan Echebarria (2022)
  Public Health restrictions on the European Union’s four freedoms to overcome the COVID-19 pandemic: lessons learnt and a critical analysis
  The Columbia journal of European law, 28(1).
 • Innset, Ola (2022)
  Metahistory as Public History: On Introducing Metahistorical Perspectives in Events about Events
  History: The Journal of the Historical Association, p. 392-407. Doi: 10.1111/1468-229X.13265
 • Skjønberg, Alexander Sønderland (2022)
  Kommentarer til arbeidsmiljøloven kapittel 11, 14 og 16.
  Karnov lovkommentarer.
 • Espeli, Harald (2022)
  The minimum wage regulations in the Act on Industrial Home Work 1918–1995
  Arbeiderhistorie, 36(1), p. 67-88. Doi: 10.18261/ARBEIDERHISTORIE.36.1.5
  Vis sammendrag
Vis flere publikasjoner