-
Forskning

Institutt for retts­vitenskap og styring

Instituttet har et av Norges største akademiske fagmiljøer innen forretningsjus, skatterett, arbeidsrett, eiendomsmegling og økonomisk historie, samt et sterkt fagmiljø innen bedriftenes samfunnsansvar, klimastrategier og politisk økonomi.

BIs vitenskapelige produksjon er registrert i den nasjonale databasen Cristin (Current Research Information System In Norway).

Publikasjoner

 • Lind, Yvette (2023)
  A Fiscal Exploration of the Social Contract in Times of Crisis – Financially Sound or Unfair to the Taxpayers?
  Austaxpolicy.
 • Eftestøl, Ellen J. (2023)
  The proposed extension of the EU-ETS to shipping – BIMCO´s ETS – allowances (ETSA) clause for time charter parties 2022 filling a legal gap
 • Innset, Ola (2023)
  Context and the Neoliberalism Wars
  Oeconomia, 1(3). Doi: 10.4000/oeconomia.14061
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Skjønberg, Alexander Sønderland (2023)
  The Supreme Court's Influence on the Evolution of Labour Law in Norway
 • Eidsvold-Tøien, Irina & Stenvik, Are (2023)
  Copyright for Performers – An Obligation under International Law
  Journal of Intellectual Property Law & Practice, 18(10). Doi: 10.1093/jiplp/jpad073
Vis flere publikasjoner