-
Centre for Creative Industries

Digitization and Diversity

Prosjektet Digitization and Diversity: Potentials and Challenges for Diversity in the Culture and Media Sector er finansiert av Norges forskningsråd, KULMEDIA-programmet.

Anne-Britt Gran (Professor ved Handelshøyskolen BI og prosjektleder av DnD)

Anne-Britt Gran er utdannet humanist fra Universitetet i Oslo med teatervitenskap, idehistorie og sosiologi i fagkretsen. Hun har vært tilknyttet BI siden 1999, der hun har vært med på å utvikle bachelorprogrammet i Kultur og ledelse, som hun ledet ut 2015. Gran har tidligere arbeidet på Universitetet i Oslo, NTNU og Universitetet i Århus, samt vært teaterkritiker og kommentator i Morgenbladet og medlem av Norsk kulturråds scenekunstutvalg. I 2007 startet hun kulturanalyseselskapet Perduco Kultur AS der hun var partner og daglig leder i fem år. Gran har forsket på blant annet kultursponsing, estetisering av økonomien, teaterorganisering, kulturpolitikk, digitalisering og digitalt kulturkonsum. Hun er prosjektleder for DnD.

Eivind Røssaak (Førsteamanuensis ved Nasjonal Biblioteket og prosjektleder av arbeidspakke 1 - Biblioteker og bokbransjen)

Røssaak er forsker og forskningsbibliotekar ved
forskningsavdelingen i Nasjonalbiblioteket. Han har doktorgrad i mediefag fra Universitetet i Oslo og New York University og har vært gjesteprofessor ved National Taipei University of Technology våren 2016 og tidligere gjesteprofessor ved University of Chicago. Han har skrevet flere bøker på norsk og engelsk om medier, arkiver, museer, kunst, film, litteratur og kritisk teori, og arbeidet som kulturredaktør i NRK P2 og Klassekampen. I dette prosjektet arbeider han blant annet med Nasjonalbibliotekets bokhylla-tjeneste og digitaliseringshistorie.

Aud Sissel Hoel (Professor ved NTNU og prosjektleder av arbeidspakke 2 - Museum)

Aud Sissel Hoel er professor i medievitenskap og visuell kultur ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU. Hennes forskning dreier seg om bilder og bildeteknologi, særlig fotografi og visualisering, samt teoretiske spørsmål knyttet til mediering, kunnskapsdannelse og persepsjon. Hoel har publisert bredt innenfor de overlappende forskningsområdene visuell kultur, vitenskapsstudier og mediefilosofi. I Digitization and Diversity-prosjektet leder Hoel (sammen med Nina Lager Vestberg) forskningen knyttet til arbeidspakke 2, som dreier seg om store datamengder, digital historiefortelling og digitaliserte museum.

Nina Lager Vestberg (Professor ved NTNU og prosjektleder av arbeidspakke 2 - Museum)

Nina Lager Vestberg er professor i visuell kultur ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU. Hun er utdannet i Storbritannia, med en bachelorgrad i fotografi og multimedia fra University of Westminster, etterfulgt av mastergrad og phd i kunsthistorie fra Birkbeck College, University of London. Nina har skrevet mye om fotografi, arkiv og digitalitet, og har i tillegg nylig vært medredaktør av en antologien Media and the Ecological Crisis (Routledge 2015, med Jon Raundalen og Richard Maxwell), som tar for seg medieteknologienes miljømessige aspekter. I Digitization and Diversity-prosjektet bidrar hun til arbeidspakken om digitaliserte museer og «big data».

Terje Gaustad (Førsteamanuensis II ved Handelshøyskolen BI og prosjektleder av arbeidspakke 3 - Filmbransjen)

Terje Gaustad er førsteamanuensis II ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI. Han har doktorgrad i strategisk ledelse fra BI, og i sin avhandling gjorde han en transaksjonsøkonomisk analyse av verdiskaping i amerikansk filmbransje. Fra 1999 til 2004 arbeidet Gaustad som forsker på BIs Senter for medieøkonomi, og siden 2005 har han utviklet kurs og undervist på bachelor og executive utdanningen ved BI. Gaustads forskningsinteresser er primært organisasjons- og institusjonell økonomi med fokus på medie-, kultur- og underholdningsbransjene. Utover sitt akademiske arbeid har han bred erfaring fra internasjonal filmbransje. Gaustad leder arbeidspakke 3 om filmbransjen.

Mona Solvoll (Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og prosjektleder av arbeidspakke 4 - Pressen)

Mona Solvoll er førsteamanuensis på Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI. Hun er utdannet medieviter fra UiO og har doktorgrad fra Handelshøyskolen BI med en avhandling om organisatorisk endring av NRK Sporten som allmennkringkaster. Hun har forelest på BI siden 2006 på bachelorprogrammet PR og markedskommunikasjon og på BI sin tidligere bachelor i journalistikk. Siden 2009 har Solvoll forsket på endringer i kommunikasjon- og mediebransjen. I Digitization and Diversity er Solvoll prosjektleder for arbeidspakken om avisindustrien. Her skal hun studere digitale forretningsmodeller og mediemangfold.

Tor Bang (Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI)

Tor Bang er opprinnelig medieviter med en doktorgrad i politisk retorikk. Han har vært fast ansatt på Handelshøyskolen BI siden 1997, først som høyskolelektor ved Norges Markedshøyskole, der han også var leder for det pedagogisk-faglige teamet fra 2001 til 2005. Siden samlokaliseringen av BIs høyskoler til Campus Nydalen i 2005, har han vært tilknyttet Institutt for kommunikasjon og kultur. Bang har skrevet og redigert en rekke bøker om markedskommunikasjon og medier, blant annet Medieøkonomi: Konflikt og samspill med Mona Solvoll (2014). Bang er tilknyttet arbeidspakken om avisindustrien i DnD.

Taina Bucher (Førsteamanuensis ved Universitetet i København)

Taina Bucher er førsteamanuensis i kommunikasjon og IT ved Universitetet i København, hvor hun foreleser og forsker på sosiale og kulturelle implikasjoner av digitale infrastrukturer. Hun jobber for tiden på et bokmanuskript som utforsker makt og politikk i algoritmer i samtidens medielandskap. Hun har en PhD i Medievitenskap fra Universitetet i Oslo og mastergrad i kulturell sosiologi fra London School of Economics and Political Science. Som en del av DnDs fjerde arbeidspakke vil hun studere endringene i nyhets- og medieproduksjon, som konsekvenser av nye digitaliseringsprosesser.

 

Peder Inge Furseth (Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI)

Peder Inge Furseth er utdannet samfunnsviter fra Universitetet i Oslo med doktorgrad i sosiologi og embetseksamen i samfunnsøkonomi. Han har vært ansatt på BI siden 2000, der han er fagansvarlig for Master of Management-programmet Nyskaping og kommersialisering. Han arbeidet ved Norges Varehandels Høyskole fra 1994-2000. Furseths forskningstema er innovasjonsstrategier, tjenester, kultur, og verdiskaping. Hans spesialitet er å kombinere etterutdanning med forskning, workshops, og profesjonelle nettverk. Han har laget årlige seminarer i Oxford og Silicon Valley siden 1999. Furseth ledet det NFR-finansierte forskningsprosjektet 'Verdi-drevet serviceinnovasjon', som blant annet resulterte i bøkene 'Innovation in an Advanced Consumer Society' (Oxford University Press 2016), Innovation and Culture in Public Services (Edward Elgar 2016), og Innovating in a Service-Driven Economy (Palgrave Macmillan 2015).

Linn-Birgit Kampen Kristensen (Doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI)

Linn-Birgit er tilknyttet institutt for kommunikasjon og kultur på BI, og tilhører arbeidspakken om bokbransjen. Hun fullførte en bachelorgrad i kultur og ledelse I 2012, med en oppgave om profesjonalisering av norske festivaler som følge av festivalstøtteordningen til Norsk Kulturråd. Videre gikk hun inn på Master of Science in Strategic Marketing Management, som ble fullført i 2014 med spesialiseringskurs i brukerstyrte service innovasjoner og produktutvikling og serviceinnovasjon. Begge gradene ble gjennomført på Handelshøyskolen BI. I studietiden var hun ansvarlig redaktør for studentavisen INSIDE AS, og startet strategiutvikling for å fornye inn i den digitale hverdagen sammen med ledelsen, og som frilansjournalist for Dagens Næringsliv.

Anne Ogundipe (Doktorgradsstipendiat ved NTNU)

Ogundipe er utdannet ved Universitetet i Oslo, med en bachelor i kultur- og samfunnsfag og en master i estetiske studier. Ogundipe kommer fra en stilling som rådgiver i Kulturrådet, der hun først jobbet innen arkiv og senere innen visuell kunst. Hennes faglige interesseområder er forankret i estetiske tilnærminger til medievitenskapelige og kunsthistoriske tema, særlig knyttet til mediering, digitale plattformer og bildeteknologier. Ogundipe disputerte i desember 2019, og i doktorgraden forsket hun på digitalisering og deltagelse i kunst- og museumssektoren.

Ragnhild Kristine Olsen (Doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI)

Ragnhild Kr. Olsen er tilknyttet Digitization and Diversity-prosjektet som stipendiat på WP4 om lokale medier. Hennes forskning fokuserer på lokalavisenes verdiskapning og tittelen på hennes doktorgradsavhandling er "The value of local news. Unpacking dynamics of local newspapers' value creation for audiences and society ”. Olsen er utdannet Cand.polit. fra Universitetet I Oslo med hovedfag i medievitenskap. Hun har en bred bakgrunn fra mediebedrifter og akademia. Ragnhild er nå ansatt som førsteamanuensis ved OsloMet. Hun har tidligere vært analysesjef i Amedia og høyskolelektor på BI med fagansvarlig for BI Master of Management-programmet i Flermedial ledelse, samt kursholder og forsker ved Institutt for Journalistikk, medieanalytiker og journalist. Hun har vært bidragsyter til flere bøker og rapporter om journalistikk og medieutvikling. 

Sigrid Røyseng (Professor II ved Handelshøyskolen BI)

Røyseng er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo med musikkvitenskap i fagkretsen. Hun har en doktorgrad i administrasjons- og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen med en avhandling om kunstledelse og kulturpolitikk. Røyseng har siden høsten 2010 forelest på bachelorutdanningen i Kultur og ledelse, som hun nå er Associate Dean for. Hun er også faglig ansvarlig for masterprogrammet Kulturledelse, som starter høsten 2016. Hun har tidligere arbeidet ved Telemarksforsking, Høgskolen i Telemark og i FOU-seksjonen i Norsk kulturråd. Hun har publisert en rekke artikler, rapporter og bøker innen temaene kulturledelse, kulturelt entreprenørskap og kulturpolitikk. Røyseng er redaktør for Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift og er tilknyttet museumspakken i dette prosjektet.

Jana Sverdljuk (Forsker og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket)

Jana Sverdljuk er forsker og forskningsbibliotekar, og jobber med migrantarkivene ved avdelingen for Bøker og språk ved Nasjonalbiblioteket. Hun har PhD fra Senter for kjønnsforskning ved NTNUs Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Hennes doktorgradsavhandling undersøker nye og omdiskuterte identitetstyper i mangfoldige samfunn, sett i lys av populære diskurser innen media og politikk. Avhandlingen belyser kjønnede representasjoner og tendensene mot marginalisering og distansering av migranter blant profesjonelle i den norske velferdsstaten og kvinnelige ikke-statlige organisasjoner. Sverdljuk har vært involvert i flere nordiske feministiske forskningsprosjekter om migrasjon og kulturell transformasjon av nordiske velferdsstater. Hennes kompetanseområder inkluderer: postkolonial feministisk teori, teori om interseksjonalitet, hvithetstudier og diskursanalyse. Hun deltar i arbeidspakke nr. 1 (E-bøker) og 2 (Museum) i prosjektet "Digitization and Diversity: Potentials and challenges for diversity in the culture and media sector".

Irina Eidsvold-Tøien (Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI)

Dr. juris (PHD) Irina Eidsvold-Tøien har nylig skrevet doktorgradsarbeid på Universitetet i Oslo, i opphavsrett: «Skapende, utøvende kunstnere». Hovedspørsmålet hun reiser i oppgaven er hvorvidt de utøvendes fortolkninger (utøverprestasjonen) innfrir kravet til «åndsverk» og kan beskyttes av opphavsretten. Dette bekrefter hun i arbeidet. Irina har tidligere vært juridisk sjef for komponistorganisasjonen TONO og advokat med immaterialrett som hovedarbeidsområde. Hun har også utdannelse som skuespiller fra Statens teaterhøgskole (1982-85), og jobber fortsatt som skuespiller innimellom. Eidsvold-Tøien er i dag ansatt som førsteamanuensis på BI. I tillegg til å undervise i opphavsrett for kulturnæringen («Kultur og kommunikasjon»), er hun forsker. For tiden deltar hun i Digitization and Diversity, hvor hun arbeider her i filmgruppa, sammen med Terje Gaustad og Monica Viken.

Monica Viken (Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI)

Monica Viken er førsteamanuensis PhD i juridiske fag på Institutt for rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI. Hun er cand. jur. fra Universitetet i Oslo 1995 og PhD fra Copenhagen Business School 2011. Hennes avhandling handlet om bruk av markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett og er utgitt på Gyldendal Akademisk Forlag. Monica Viken er Associate Dean for Bachelorstudiet i forretningsjus og økonomi og er ansvarlig for en rekke kurs innen juridiske emner på BI. Hun underviser og forsker i immaterialrett, markedsføringsrett, eiendomsmeglingsrett, kjøpsrett og kontraktsrett. Hun er også medredaktør for Tidsskrift for forretningsjus. I Digitization and Diversity prosjektet er hun med på arbeidspakken om film, med fokus på opphavsrett.

Peter Booth (Postdoktor i prosjektet, Handelshøyskolen BI)

Booth har både en mastergrad i finans fra London School of Economics og en mastergrad i visuell kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo. Han disputerte nylig på en avhandling i kulturøkonomi ved Universitetet i Rotterdam. I dette prosjektet arbeider Booth med de kvantitative undersøkelsene på tvers av de ulike delprosjektene, samtidig som han fordyper seg i problemstillinger knyttet til kunstmuseer, digitalisering og diversitet.

Kristian Alm (Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI)

Alm er førsteamanuensis i etikk ved Institutt for kommunikasjon og kultur, handelshøyskolen BI. Han er utdannet teolog fra Universitetet i Oslo og har en tverrfaglig doktorgrad i etikk om skyld og skyldfrihet. I de seinere år har han særlig forsket på ansattes ytringsfrihet i organisasjoner, varsling og tillit til medieinstitusjoner og finanskonsern. I dette prosjektet har Alm sett på automatiske produktanbefalingers konsekvenser for individuelle litteraturpreferanser.