Forskning

Norsk Kundebarometer

Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har i over tjue år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.

Dette er norsk kundebarometer

Norsk Kundebarometer (NKB) er et forskningsprogram som gjennomføres ved Handelshøyskolen BI.

Barcode Intelligence AS (www.barcode.as) er offisiell administrator for Norsk Kundebarometer og administrerer bestillinger og utarbeider rapporter på detaljerte resultater.

NKB fokuserer på relasjoner mellom kunder og leverandører. Basert på en årlig datainnsamling foretatt blant norske husholdninger har NKB som målsetning å være den målestokk som norske virksomheter benytter som:

 

  • grunnlag for sammenligning med andre virksomheter
  • grunnlag for sammenligning med andre bransjer
  • grunnlag for sammenligning over tid
  • utgangspunkt for egne og mer omfattende undersøkelser

NKB ønsker i tillegg å være en pådriver for formidling av resultater og kunnskap som bidrar til økt verdiskapning i norske virksomheter.

NKB er fundert på forskning av høy internasjonal kvalitet og stiller på linje med tilsvarende nasjonale kundeindekser i land som USA, Sverige, Tyskland, Taiwan. Forskning basert på Norsk Kundebarometer har resultert i 2 doktorgrader og flere publiseringer i internasjonalt anerkjente vitenskapelige journaler.

Kontaktpersoner

Høyskolelektor

Pål Rasmus Silseth

Institutt for markedsføring
Høyskolelektor

Bengt Gunnar Lorentzen

Institutt for markedsføring

Retningslinjer for logo og betegnelse

Følgende retningslinjer gjelder for bruk av Norsk Kundebarometers logo og referanser til undersøkelsen i markedsføringssammenheng

Bare vinneren av den offisielle NKB-listen (totalvinneren) kan bruke ordet ”vinner” i denne sammenhengen. Øvrige bedrifter må enten referere til sin plassering på hele listen i NKB-undersøkelsen eller bruke betegnelsen ”best i sin bransje” med den presiseringen som Forbrukerombudet krever (nedenfor). Norsk Kundebarometers logo kan da benyttes.

Krav fra Forbrukerombudet

”Øvrige bedrifter må enten referere til sin plassering på NKB-undersøkelsen eller bruke betegnelsen ”best i sin bransje” med den presiseringen Forbrukerombudet krever, det vil si at det må oppgis hvor mange bedrifter fra bransjen som inngår i Norsk Kundebarometer.”

NB! Vi anmoder til forsiktighet ved bruk av logo og referanse dersom bedriften har oppnådd en tilfredshetsscore som er lavere enn 70 poeng da dette ikke kan karakteriseres som en tilfreds kundemasse.

Det skal alltid refereres til: 
Norsk Kundebarometer. Et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI. www.kundebarometer.com