-
Forskning

Norsk kunde­barometer

Hvilke bedrifter har landets mest (og minst) fornøyde kunder? Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har i over tjue år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.

Norsk Kundebarometer logo

Dette er norsk kundebarometer

Norsk Kundebarometer (NKB) er et forskningsprogram som gjennomføres ved Handelshøyskolen BI.

Barcode Intelligence AS (www.barcode.as) er offisiell administrator for Norsk Kundebarometer og administrerer bestillinger og utarbeider rapporter på detaljerte resultater.

Logo Norsk kundebarometer

NKB fokuserer på relasjoner mellom kunder og leverandører. Basert på en årlig datainnsamling foretatt blant norske husholdninger har NKB som målsetning å være den målestokk som norske virksomheter benytter som:

  • grunnlag for sammenligning med andre virksomheter
  • grunnlag for sammenligning med andre bransjer
  • grunnlag for sammenligning over tid
  • utgangspunkt for egne og mer omfattende undersøkelser

 

NKB ønsker i tillegg å være en pådriver for formidling av resultater og kunnskap som bidrar til økt verdiskapning i norske virksomheter.

NKB er fundert på forskning av høy internasjonal kvalitet og stiller på linje med tilsvarende nasjonale kundeindekser i land som USA, Sverige, Tyskland, Taiwan. Forskning basert på Norsk Kundebarometer har resultert i 2 doktorgrader og flere publiseringer i internasjonalt anerkjente vitenskapelige journaler.

Bestill skreddersydde rapporter
Er du interessert i resultater for din egen bedrift har du mulighet til å bestille ulike rapporter fra årets undersøkelse.

I tillegg til de to tallene som offentliggjøres (tilfredshet og lojalitet) er det mulig å kjøpe mer detaljert informasjon fra undersøkelsen. For alle bedriftene som måles kan vi rapportere score på de fire spørsmålene som ligger i tilfredshetindeksen. Les mer.

Kontaktpersoner

Bilde av Pål Rasmus Silseth

Pål Rasmus Silseth

Høyskolelektor Institutt for markedsføring +4746171748
Bilde av Bengt Gunnar Lorentzen

Bengt Gunnar Lorentzen

Høyskolelektor Institutt for markedsføring +4746171758

Retningslinjer for logo og betegnelse

Følgende retningslinjer gjelder for bruk av Norsk Kundebarometers logo og referanser til undersøkelsen i markedsføringssammenheng

Totalvinneren

Logo Norsk kundebarometer

Bare vinneren av den offisielle NKB-listen (totalvinneren) kan bruke ordet ”vinner” i denne sammenhengen. Totalvinneren av den offisielle NKB-listen kan vederlagsfritt benytte logoen til markedsføringsformål i det inneværende år og frem til neste års offentliggjøring av resultater.

Bransjevinnere

Logo Norsk kundebarometer

Bransjevinnere kan bruke «best i sin bransje eller bransjevinner» der det må oppgis hvor mange bedrifter som inngår i Norsk Kundebarometer. For bedrifter som er best i sin bransje (bransjevinnere) og som ønsker å benytte logoen i markedsføringsformål (annonser, nettside etc.) vil det påløpe en kostnad. Logoen kan da benyttes i det inneværende år og frem til neste års offentliggjøring av resultater.

Øvrige bedrifter/Ratingsystemet*

Øvrige bedrifter må referere til sin plassering på hele listen i NKB-undersøkelsen. For bedrifter som ikke er totalvinner eller bransjevinner, men som ønsker å bruke sin rating* (stjernesystemet sammen med NKB-logoen) til markedsføringsformål vil det påløpe en kostnad.

Det skal alltid refereres til: Norsk Kundebarometer. Et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI.

NB! Vi anmoder til forsiktighet ved bruk av logo og referanse dersom bedriften har oppnådd en tilfredshetsscore som er lavere enn 70 poeng da dette ikke kan karakteriseres som en tilfreds kundemasse.

Ved bruk av logoen skal det alltid oppgis hvilket år det gjelder (f.eks NKB 2017).

For oversendelse av logomateriell eller spørsmål om bruk/retningslinjer ta kontakt med hpw@barcode.as

*Ratingsystemet baserer seg på oppnådde poeng (gjennomsnitt) etter Norsk Kundebarometers (NKB) indeksmetode på kundetilfredshet. Indeksen er et gjennomsnitt av de fire spørsmålene som inngår i Norsk Kundebarometers tilfredshetsundersøkelse. Resultatene er omregnet til en score som går fra 0-100, hvor 100 poeng er det beste mulige resultatet. 

For mer informasjon om ratingsystemet, se https://www.barcode.as/barcode-rating/ 

BI
Barcode
Logo Norstat