-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Statlig eierskap - forskergruppe

Forskergruppen skal bidra til økt forskning og formidling om norsk statlig eierskap med særlig fokus på børsnoterte selskaper med kontrollerende statlig eierandel.

Forskergruppen skal bidra til økt forskning om norsk statlig direkte eierskap med særlig fokus på børsnoterte selskaper med statlig eierandel. Gruppen legger også til rette for møteplasser mellom private og offentlige aktører innen området, og formidler kunnskap gjennom publikasjoner, kurs og seminarer. 

Bilde av Sverre August Christensen

Sverre August Christensen

Førsteamanuensis Institutt for rettsvitenskap og styring +4746410606

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00