-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Statlig eierskap - forskergruppe

Forskergruppen skal bidra til økt forskning og formidling om norsk statlig eierskap med særlig fokus på børsnoterte selskaper med kontrollerende statlig eierandel.

Ansatte ved forskergruppen for Statlig Eierskap