-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Statlig eierskap - forskergruppe

Forskergruppen skal bidra til økt forskning og formidling om norsk statlig eierskap med særlig fokus på børsnoterte selskaper med kontrollerende statlig eierandel.

2023

2022

 • Christensen, S. A.

  Capitalism and State Ownership Models.

  In C. R. Casson, Philipp Robinson (Ed.), Evolutions of Capitalism: Historical Perspectives, 1200–2000 (pp. 73). Bristol: Bristol University Press.

2021

2018

 • Christensen, S. A.

  The capitalist state or the state as private owner

  . In A. Sasson (Ed.), At the Forefront, Looking Ahead (pp. 134-158). Oslo: Universitetsforlaget

2015

 • Christensen, S. A.

  Liberale verdier og statlig eierskap

  Magma, 18(4), 75-83.