-

Jeg er 25 år gammel og jobber i dag som leder i resepsjonen på Artesia Grand Hotel. I tillegg jobber jeg som captivator for JCP Nordic. Jeg tar videreutdanning på BI fordi jeg vil bli en leder, og fordi jeg vil bli med på det grønne skiftet. 

Videreutdanningen vil lære meg mer om hvordan jeg kan få det beste ut av mine kollegaer, i tillegg til å være en omsorgsfull støttespiller for alle rundt meg. Gjennom kurset vil jeg utvikle ferdighetene mine og kunnskapen om ledelse, bedriftsøkonomi og bærekraft. Samtidig vil jeg lære mer om mine styrker og svakheter, som gjør meg bedre rustet til min fremtidige jobb. 

Planen er å ta en Bachelor of Management neste år, og fordype meg i endringsledelse og bærekraft. Mitt mål for fremtiden er å være med på å utvikle mennesker og deres ferdigheter som en god leder. Kunnskap om ledelse og bærekraft fra BI skal hjelpe meg å nå dette målet.

Start på en grunnutdanning eller bygg en hel grad i ledelse