-
Renate Heder

Alt rundt oss er i rask endring

Norsk Gjenvinning – Fagleder farlig avfall

Til daglig jobber jeg som fagleder for farlig avfall hos Norsk Gjenvinning - med kommersielt og faglig ansvar. Det betyr at jeg blant annet leder en egen avdeling for rådgivning, tolking av regelverk og klassifisering av avfall.

Jeg er utdannet kjemiingeniør og har naturvitenskapelig bakgrunn. Nå ønsker jeg å fylle på utdannelsen med mer ledelse og strategi, slik at jeg kan øke min styrke og kompetanse som leder. Derfor tar jeg videreutdannelse på BI. 

Videreutdannelse er viktig for meg. Markedet er i stadig utvikling, og kravene til kunnskap endrer seg. Med en videreutdannelse tilpasser jeg meg disse endringene i arbeidslivet, samtidig som jeg sikrer personlig utvikling.