-
Kalender

Informasjonsmøte om videreutdanning i utdanningsledelse

Handelshøyskolen BI er i dag en av de største aktørene innen videreutdanning for ledere i skoler og barnehager, og tilbyr lederprogram for lærere, barnehagelærere, styrere og rektorer.

Mandag
14
Februar
  • Starter:10:00, 14. februar 2022
  • Slutter:12:00, 14. februar 2022
  • Sted:Zoom
  • Påmeldingsfrist:14.02.2022 10:30
  • Kontakt:Therese Hals (therese.f.hals@bi.no)
Meld deg på

I webinaret vil akademisk programdirektør for utdanningsledelse og førsteamanuensis Ide Katrine Birkeland presentere fire utdanningsprogram som kan inngå i en master of management grad med spesialiseringen i utdanningsledelse.

Programmene passer for skole- og barnehageledere som har gjennomført den nasjonale rektorutdanningen, den nasjonale styrerutdanningen, Ledelse av læring og endring 1 og 2 eller tilsvarende program på 30 stp, og som ønsker å få økt kunnskap innenfor disse fire områdene:

I studietilbudene vektlegges anvendelse og implementering av ledernes læring. Deltakerne skal i løpet av studiet anvende og prøve ut kunnskaper i sin egen organisasjon og arbeidsplass.

Programmene legger også til rette for erfaringsutveksling, samarbeid og veiledning mellom deltakerne.

Programmene tilbys høsten 2022, og gjennomføres over to semestre i Oslo og Stavanger.