-
Kalender

Møt BI på Arendalsuka 2023

Vi gir deg et spennende program med debatter med BIs forskere, og profilerte deltakere fra norsk politikk, næringsliv og offentlig sektor.

Mandag til torsdag 14 - 17 August
  • Starter:14:00, 14. august 2023
  • Slutter:14:00, 17. august 2023
  • Sted:Arendal

Der politikk møter næringslivet

Du finner oss i DN-teltet ved Trefoldighetskirken, eller digitalt på dn.no eller bi.no.

Mandag 14. - torsdag 17. august samles våre fremste politikere, næringslivsledere og fageksperter til direktesendte debatter og samtaler.

Program 14. - 17. august

Lege og to sykepleiere
Lege og to sykepleiere

Mandag 14. august kl. 14.00 – 14.30

Vel 20 år etter sykehusreformen tårner problemene seg opp: Fastlegeordningen er i krise. Investering i nye sykehus og ny teknologi faller. Produktiviteten er lav. IKT-systemene halter fortsatt bakpå. 

Nedbygging og desentralisering har økt bemanningsbehovet i primærhelsetjenesten kraftig, samtidig som den samlede bemanningen i helsesektoren har økt betydelig mer i Norge enn i våre naboland.Er det sykehusreformen sin skyld? Hva gjør vi?

Illustrasjon av mennesker i ulike farger
Illustrasjon av mennesker i ulike farger

Onsdag 16. august kl. 10.30 – 11.00

Alle vet at mangfold er en ressurs og et konkurransefortrinn for arbeidsgivere. Likevel sliter mange bedrifter med å knytte eget mangfoldsarbeid til faktisk oppgaveløsning og verdiskapning. 

Har Norge, et land som er verdensmestere i likestilling og like muligheter for alle, litt vanskelig for å se styrken i våre ulikheter?

Utregning for skatt
Utregning for skatt

Tirsdag 15. august kl. 09.30 – 10.00

Noen av landets aller mest kunnskapsrike økonomer og jurister brukte nesten to år på å lage det best tenkelige skattesystemet for Norge, som resulterte i NOI 2022:20 Et helhetlig skattesystem.

Mange av forbedringsforslagene ble heftig diskutert i media: Skatteplikt for å bo i egen bolig, hardere beskatning av rikingene som flytter til Sveits og innføring av en arveavgift. Samtidig skapte andre forslag mindre debatt, slik som ulike insentiver og grep for at det skal lønne seg å arbeide fremfor å gå på trygd.

Olje
Olje

Torsdag 17. august kl. 13.30 – 14.00

Oljefondet har vært i forkant av den største megatrenden i global kapitalforvaltning de siste 25 årene: indeksfond med det stordriftsfordeler og systematisk åpne og etterrettelige strategier. 

Norges Bank har nå bedt om en ny vurdering av om Oljefondet skal kunne investere i  såkalt "private equity" hvor det er stordriftsulemper, vanskeligere å etterprøve forvalteren, og større risiko. Hva har endret seg og hvorfor skjer dette nå?

;