-
Kalender

Møt BI på Arendalsuka 2023

Vi gir deg et spennende program med debatter med BIs forskere, og profilerte deltakere fra norsk politikk, næringsliv og offentlig sektor.

Helsekrisen: Finnes det en vei ut for en sektor på kanten av stupet?

Mandag 14. august kl. 14.00 – 14.30

Vel 20 år etter sykehusreformen tårner problemene seg opp: Fastlegeordningen er i krise. Investering i nye sykehus og ny teknologi faller. Produktiviteten er lav. IKT-systemene halter fortsatt bakpå. Nedbygging og desentralisering har økt bemanningsbehovet i primærhelsetjenesten kraftig, samtidig som den samlede bemanningen i helsesektoren har økt betydelig mer i Norge enn i våre naboland.

Er det sykehusreformen sin skyld? Hva gjør vi?

De regionale helseforetakene har ikke finansieringsevne til å møte utfordringene vi alle ser. Eieren deres vil ikke bidra med ressurser. De må tjene pengene først – eller selge eiendom. Omfattende oppbygging av tjenester til unge med komplekse utfordringer bidrar til å trekke helsepersonell ut fra kanskje tyngre jobber i sykehjemmene og i eldreomsorgen for øvrig.

Hvordan har innretningen av sykehusreformen i 2002 og den etterfølgende sterke desentraliseringen av pleie- og omsorgstjenester bidratt til å skape de problemene vi nå står overfor? Kan ny teknologi redde denne politikken?

Bli med når vi forsøker å stille en diagnose!

Moderator

  • Thoms Hoholm, instituttleder ved institutt for strategi og entreprenørskap, Handelshøyskolen BI

Paneldeltakere

  • Anne-Karin Rime, president ved Den norsk legeforeningen
  • Even A. Røed, stortingspolitiker, Arbeiderpartiet
  • Per Ingvar Olsen, professor Handelshøyskolen BI