-
Kalender

Møt BI på Arendalsuka 2023

Vi gir deg et spennende program med debatter med BIs forskere, og profilerte deltakere fra norsk politikk, næringsliv og offentlig sektor.

Hvorfor legger vi det perfekte skattesystemet i skuffen?

Tirsdag 15. august kl. 09.30 – 10.00

Noen av landets aller mest kunnskapsrike økonomer og jurister brukte nesten to år på å lage det best tenkelige skattesystemet for Norge, som resulterte i NOI 2022:20 Et helhetlig skattesystem.

Mange av forbedringsforslagene ble heftig diskutert i media: Skatteplikt for å bo i egen bolig, hardere beskatning av rikingene som flytter til Sveits og innføring av en arveavgift. Samtidig skapte andre forslag mindre debatt, slik som ulike insentiver og grep for at det skal lønne seg å arbeide fremfor å gå på trygd.

Men da finansminister Trygve Slagsvold Vedum presenterte revidert statsbudsjett 11. mai, mente han forslaget fra ekspertene må «legges i skuffen» inntil videre.

  • Hvorfor vil ikke politikerne lage det perfekte skattesystem?
  • Er det slik at politikerne vet bedre enn ekspertene når det kommer til å skape det beste skattesystemet for Norge?
  • I dagen situasjon, med stadig svakere kronekurs, er det ikke nettopp et bedre og riktigere skattesystem vi trenger, eller gjør politikerne rett i å ikke starte en «opprivende skattedebatt» og heller satse på ro og stabilitet?
  • Skal dette forslaget bare bli liggende i skuffen slik som havbruksskatten, for så å bli dratt frem når vi trenger mer penger? 

Moderator

  • Eivind Furuseth, førsteamanuensis Handelshøyskolen BI

Paneldeltakere

  • Jan Tore Sanner, stortingsrepresentant Høyre
  • Karen Helene Ulltveit-Moe, professor Universitetet i Oslo
  • Nina Schanke Funnemark, Skattedirektør