Om BI

Beredskap

Hvis krise eller uønsket hendelse oppstår skal du gjøre følgende:

Kjenne til og etterleve BRANNINSTRUKSEN.

  1. Ved behov varsle nødetat:
    Brann: 110
    Politi: 112
    Ambulanse: 113
  2. Varsle internt - Førstehjelpsteam, Nydalen: 46 41 08 00 (kl 07.30 - 16.00)

Krisetelefon for media: 40 00 46 21

  Oslo Bergen Trondheim Stavanger
Resepsjon 46410381, 46410382, 46410383 98251600 98251750 98251700
Etter stengetid / helg 47646574 98251685 93201655 98251712
Studentforening (ved store student-arrangementer) 46410770