Bachelor of Management

Human Resource Management

”Menneskelig kapital” er blant de viktigste ressursene i en bedrift. Her lærer du å forvalte den.

Hvorfor Human Resource Management?

Dette programmet i HRM gir deg oversikt over de viktigste teoriene innenfor ledelse av menneskelige ressurser og kommer til å øke interessen og forståelsen din for arbeid innen HR-feltet. 

Her får du innsikt i betydningen ”menneskelige kapital” har for verdiskapningen i moderne virksomheter og du får oversikt over de viktigste ideene og praktiske teknikkene innenfor menneskelig ressursforvaltning.

Du kommer til å utvikle ferdigheter innen typiske HR aktiviteter som rekruttering, læring/opplæring og HMS arbeid.

Emneoversikt

  • Strategisk HRM: strategi og personalpolitikk, lederens nye personalansvar og sentrale HR-strategier og systemer. 
  • Strategisk kompetansestyring: personalplanlegging og kompetanseanalyse, læring og utvikling av ny kompetanse, anskaffelse, rekruttering og utvelgelse, og evaluering og oppfølging av kompetansetiltak.
  • Endring og organisasjonslæring: ny teknologi, organisasjonskultur, fusjoner og nedbemanning.
  • Samspill og relasjoner i arbeidslivet: selvoppfatning og opplevelse av andre mennesker, organisasjonskultur, og team og teambygging.
  • HMS, arbeidsjus og arbeidslivsetikk: helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, arbeidsavtaler, arbeidsmiljø, rettigheter, rasjonalisering, oppsigelse, avskjed, og etikk og spilleregler i arbeidslivet.
  • Lederrollen og HRM: relasjonsledelse, endringsledelse, strategisk ledelse, kompetansestyring og målrettet ledelse.


Hvem passer programmet for?

Programmet passer svært godt for ledere med et daglig personalansvar, men også for de som har lyst og behov for å øke  sin kunnskap innen personalfeltet, uavhengig av bransje, privat eller offentlig sektor. 

Praktisk informasjon

"Dette programmet passer perfekt for meg som ønsker å kombinere studier ved siden av jobb. Jeg jobber mye med HR og har stort personalansvar. Det jeg har lært via forelesninger og pensum har jeg kunne bruke direkte inn i jobbhverdagen min, alt fra Strategisk HRM til arbeidsrett. Jeg har også blitt utfordret av mine svært engasjerende og inspirerende forelesere og medstudenter i ulike gruppediskusjoner, og lært mye av deres erfaringer fra ulike bransjer."

Linnea Kettel

Prosjektkoordinator, Leger uten grenser

Foreleser

Cathrine Filstad

Cathrine Filstad er professor ved institutt for ledelse og organisasjon. Hun har en Ph.D i organisasjonspsykologi og ledelse fra Aarhus School of Business, Master of Management fra Handelshøyskolen BI og Cand. mag i sosiologi fra Universitet i Oslo.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

1. samling: 17.09 - 20.09
2. samling: 19.11 - 22.11
3. samling: 21.01 - 24.01
4. samling: 18.03 - 21.03
5. samling: 06.05 - 09.05

Samlinger kl. 09:00 - 17:00

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

Søk nå