-
Kurs bachelornivå

Human Resource Management

«Menneskelig kapital» er en av de viktigste ressursene i en bedrift. Her lærer du å forvalte den.

Hvorfor Human Resource Management?

Endringer i våre omgivelser som globalisering, teknologisk utvikling, fokus på bærekraft, automatisering av arbeidsplasser, samt veksten i antall kunnskaps- og servicemedarbeidere, er faktorer som påvirker hvordan virksomheter utvikles. Dette får også konsekvenser for HR-arbeidet.

I dette programmet fokuserer vi på hva HR er, sentrale HR-aktiviteter og hvordan ulike tilnærminger til HR-praksis setter sitt preg på de ansatte. Vi ser på hva som fremmer og hemmer utvikling, endring, ledelse, rekruttering, kompetanseutvikling, arbeidsklima og de ansattes motivasjon.

Perspektiver vi ønsker å belyse er hard versus myk HR, og hvordan respektive systemer og tilnærminger kan bidra til prestasjoner i organisasjoner.

Emneoversikt

  • Strategisk HR: Sentralt her er strategisk HRM: hard versus myk HR, sentrale HR-strategier og systemer, motivasjon og rollen til HR, samt HR-aktiviteter.
  • Kompetanseledelse: Koblingen mellom strategi og kompetansestrategi, kompetansemobilisering, rekruttering og seleksjon, i tillegg til evaluering og oppfølgning av kompetansetiltak.
  • Organisasjonsklima, - endring og -utvikling: Motivasjonsklima og bruk av positiv psykologi i organisasjoner som grunnlag for endring, samt modeller og strategier for organisasjonsendring og -utvikling. 
  • Samspill og relasjoner i arbeidslivet: Selvoppfatning og opplevelse av andre mennesker, individet i gruppen, team og teambygging, samt betydningen av å bygge kvalitet i relasjoner (High Quality Connections).
  • Ledelse og HRM: Lederens roller, oppgaver og rammer. Lederstil, lederutvelgelse og -utvikling for effektiv ledelse. 

Hvem passer programmet for?

Programmet passer svært godt for alle med ambisjoner innen HR-feltet og ledelse, og de som ønsker og har behov for å øke sin kompetanse innen HR og ledelse, uavhengig av bransje, privat eller offentlig sektor. 

Praktisk informasjon

"Min interesse for HR-faget har vært langvarig, og derfor valgte jeg å studere HRM, hvor jeg ønsker å bygge en fremtidig karriere. Dette kurset har styrket min kompetanse og troen på meg selv. "

Liliana Denise Noren

Forelesere

Anders Gautvik-Minker og Anne Gjertrud Fure er sammen ansvarlig for kurset Human Resourse Management. Deres kompetanse, erfaring og arbeid her på BI sikrer studentene det beste BI kan tilby. Anders-Minker.jpg

Anders Gautvik-Minker er høyskolelektor ved institutt for ledelse og organisasjon. Han foreleser i organisasjons- og ledelsesfag ved BI, der hans fokusområder er ledelse, lederstil, motivasjon, kommunikasjon, makt, individuelle forskjeller og HRM. Han har undervist i en årrekke innen kvantitativ metode og vil ha hovedansvar for dette på kurset. Anders har bred og lang erfaring innen B2B salg av kompetanseutviklingsprogrammer, som daglig leder og mellomleder, fra styrearbeid og frivillig arbeid som gruppeleder for selvhjelpsgrupper, samt lang erfaring innen administrativ forvaltning og utvikling.

Anne Fure


Anne Gjertrud Fure er utdannet psykolog fra UiO og er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun har solid erfaring med HMS, og har blant annet jobbet som konsulent i Hjelp24 (nå Avonva) hvor hun spesialiserte seg innen team-, medarbeider-, og lederutvikling, konfliktløsning, kriseberedskap og håndtering, samt stressmestring. Anne har også lang erfaring med arbeidsmiljøundersøkelser og arbeidspsykologiske tester. 

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 04.09 - 07.09
2. samling: 30.10 - 02.11
3. samling: 15.01 - 18.01 2024
4. samling: 11.03 - 14.03
5. samling: 22.04 - 25.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.