Kurs bachelornivå

Human Resource Management

«Menneskelig kapital» er blant de viktigste ressursene i en bedrift. Her lærer du å forvalte den.

Hvorfor Human Resource Management?

Endringer i våre omgivelser som globalisering, teknologisk utvikling, fokus på bærekraft, automatisering av arbeidsplasser, samt veksten i antall kunnskaps- og servicemedarbeidere, er faktorer som påvirker hvordan virksomheter utvikles. Dette får også konsekvenser for HR-arbeidet.

I dette programmet fokuserer vi på hva HR er, sentrale HR-aktiviteter og hvordan ulike tilnærminger til HR-praksis setter sitt preg på de ansatte. Vi ser på hva som fremmer og hemmer utvikling, endring, ledelse, rekruttering, kompetanseutvikling, arbeidsklima og de ansattes motivasjon.

Perspektiver vi ønsker å belyse er hard versus myk HR, og hvordan respektive systemer og tilnærminger kan bidra til prestasjoner i organisasjoner.

Emneoversikt

  • Strategisk HR: Sentralt her er strategisk HRM: hard versus myk HR, sentrale HR-strategier og systemer, motivasjon og rollen til HR, samt HR-aktiviteter.
  • Kompetanseledelse: Koblingen mellom strategi og kompetansestrategi, kompetansemobilisering, rekruttering og seleksjon, i tillegg til evaluering og oppfølgning av kompetansetiltak.
  • Organisasjonsklima, - endring og -utvikling: Motivasjonsklima og bruk av positiv psykologi i organisasjoner som grunnlag for endring, samt modeller og strategier for organisasjonsendring og -utvikling. 
  • Samspill og relasjoner i arbeidslivet: Selvoppfatning og opplevelse av andre mennesker, individet i gruppen, team og teambygging, samt betydningen av å bygge kvalitet i relasjoner (High Quality Connections).
  • Ledelse og HRM: Ledelse, lederroller og myter om ledelse, - lederoppgaver og lederens rammer og muligheter. Videre lederstil, lederferdigheter, lede-medarbeider-relasjonen, personlighet og intelligens og hvordan dette påvirker effektiv ledelse, og hvilke konsekvenser dette kan ha for lederutvelgelse og -utvikling. 

Hvem passer programmet for?

Programmet passer svært godt for alle med ambisjoner innen HR-feltet og ledelse, og de som ønsker og har behov for å øke sin kunnskap innen HR og ledelse, uavhengig av bransje, privat eller offentlig sektor. 

"Dette programmet passer perfekt for meg som ønsker å kombinere studier ved siden av jobb. Jeg jobber mye med HR og har stort personalansvar. Det jeg har lært via forelesninger og pensum har jeg kunne bruke direkte inn i jobbhverdagen min, alt fra Strategisk HRM til arbeidsrett. Jeg har også blitt utfordret av mine svært engasjerende og inspirerende forelesere og medstudenter i ulike gruppediskusjoner, og lært mye av deres erfaringer fra ulike bransjer."

Linnea Kettel

Prosjektkoordinator, Leger uten grenser

Praktisk informasjon

Foreleser

Anders-Minker.jpg

Anders Gautvik-Minker er høyskolelektor og programmets kursansvarlige. Anders foreleser i organisasjons- og ledelsesfag ved BI, der hans fokusområder er ledelse, lederstil, motivasjon, og HRM. Han har også flere års erfaring som leder- og mellomleder, fra styrearbeid og i frivillig arbeid som gruppeleder for selvhjelpsgrupper.

Hvordan gjennomføres kurs til høsten?

Høstens kurs og programmer gjennomføres med en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger – vi tilstreber at alle klasser skal få møtes i løpet av høsten.

Vi tilpasser hele tiden undervisningen etter gjeldende smittevernabefalinger fra myndighetene. 

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2020/vår 2021

1. samling: 14.09 - 17.09
2. samling: 09.11 - 12.11
3. samling: 18.01 - 21.01
4. samling: 15.03 - 18.03
5. samling: 03.05 - 06.05

Læringsplattformen itslearning åpner 1. september

Bergen: Gjennomføring høst 2020/vår 2021

1. samling: 28.09 - 01.10
2. samling: 01.12 - 03.12
3. samling: 02.02 - 04.02
4. samling: 22.03 - 24.03
5. samling: 19.04 - 21.04

Stavanger: Gjennomføring høst 2020/ vår 2021

1. samling: 21.09 - 24.09
2. samling: 23.11 - 26.11
3. samling: 25.01 - 28.01
4. samling: 15.03 - 18.03
5. samling: 26.04 - 29.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.