Kurs bachelornivå

Human Resource Management

«Menneskelig kapital» er blant de viktigste ressursene i en bedrift. Her lærer du å forvalte den.

Hvorfor Human Resource Management?

Endringer i våre omgivelser som globalisering, teknologisk utvikling, fokus på bærekraft, automatisering av arbeidsplasser, samt veksten i antall kunnskaps- og servicemedarbeidere, er faktorer som påvirker hvordan virksomheter utvikles. Dette får også konsekvenser for HR-arbeidet.

I dette programmet fokuserer vi på hva HR er, sentrale HR-aktiviteter og hvordan ulike tilnærminger til HR-praksis setter sitt preg på de ansatte. Vi ser på hva som fremmer og hemmer utvikling, endring, ledelse, rekruttering, kompetanseutvikling, arbeidsklima og de ansattes motivasjon.

Perspektiver vi ønsker å belyse er hard versus myk HR, og hvordan respektive systemer og tilnærminger kan bidra til prestasjoner i organisasjoner.

Emneoversikt

  • Strategisk HR: Sentralt her er strategisk HRM: hard versus myk HR, sentrale HR-strategier og systemer, motivasjon og rollen til HR, samt HR-aktiviteter.
  • Kompetanseledelse: Koblingen mellom strategi og kompetansestrategi, kompetansemobilisering, rekruttering og seleksjon, i tillegg til evaluering og oppfølging av kompetansetiltak.
  • Organisasjonsklima, - endring og -utvikling: Motivasjonsklima og bruk av positiv psykologi i organisasjoner som grunnlag for endring, samt modeller og strategier for organisasjonsendring og -utvikling. 
  • Samspill og relasjoner i arbeidslivet: Selvoppfatning og opplevelse av andre mennesker, individet i gruppen, team og teambygging, samt betydningen av å bygge kvalitet i relasjoner (High Quality Connections).
  • Ledelse og HRM: Ledelse, lederroller og myter om ledelse, -lederoppgaver og lederens rammer og muligheter. Videre, lederstil, lederferdigheter, leder-medarbeider-relasjonen, personlighet og intelligens og hvordan dette påvirker effektiv ledelse, og hvilke konsekvenser dette kan ha for lederutvelgelse og -utvikling.

Hvem passer programmet for?

Programmet passer svært godt for alle med ambisjoner innen HR-feltet og ledelse, og de som ønsker og har behov for å øke sin kunnskap innen HR og ledelse, uavhengig av bransje, privat eller offentlig sektor. 

Praktisk informasjon

"Dette programmet passer perfekt for meg som ønsker å kombinere studier ved siden av jobb. Jeg jobber mye med HR og har stort personalansvar. Det jeg har lært via forelesninger og pensum har jeg kunne bruke direkte inn i jobbhverdagen min, alt fra Strategisk HRM til arbeidsrett. Jeg har også blitt utfordret av mine svært engasjerende og inspirerende forelesere og medstudenter i ulike gruppediskusjoner, og lært mye av deres erfaringer fra ulike bransjer."

Linnea Kettel

Prosjektkoordinator, Leger uten grenser

Foreleser

Anders Gautvik-Minker er høyskolelektor og programmets kursansvarlige. Anders foreleser i organisasjons- og ledelsesfag ved BI, der hans fokusområder er ledelse, lederstil, motivasjon, og HRM. Han har også flere års erfaring som leder- og mellomleder, fra styrearbeid og i frivillig arbeid som gruppeleder for selvhjelpsgrupper.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2019/vår 2020

1. samling: 16.09 - 19.09
2. samling: 18.11 - 21.22
3. samling: 20.01 - 23.01
4. samling: 16.03 - 19.03
5. samling: 04.05-07.05

Læringsplattformen itslearning åpner 04. september.

Bergen: Gjennomføring høst 2019/vår 2020

1. samling: 23.09 - 26.09
2. samling: 25.11 - 28.11
3. samling: 27.01 - 30.01
4. samling: 03.03 - 06.03
5. samling: 11.05 - 14.05

Stavanger: Gjennomføring høst 2019/vår 2020

1. samling: 23.09 - 26.09 
2. samling: 25.11 - 28.11
3. samling: 27.01 - 30.01
4. samling: 09.03 - 12.03
5. samling: 27.04 - 30.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

Når kan jeg søke?