-
Kurs bachelornivå

Human Resource Management

«Menneskelig kapital» er blant de viktigste ressursene i en bedrift. Her lærer du å forvalte den.

Hvorfor Human Resource Management?

Endringer i våre omgivelser som globalisering, teknologisk utvikling, fokus på bærekraft, automatisering av arbeidsplasser, samt veksten i antall kunnskaps- og servicemedarbeidere, er faktorer som påvirker hvordan virksomheter utvikles. Dette får også konsekvenser for HR-arbeidet.

I dette programmet fokuserer vi på hva HR er, sentrale HR-aktiviteter og hvordan ulike tilnærminger til HR-praksis setter sitt preg på de ansatte. Vi ser på hva som fremmer og hemmer utvikling, endring, ledelse, rekruttering, kompetanseutvikling, arbeidsklima og de ansattes motivasjon.

Perspektiver vi ønsker å belyse er hard versus myk HR, og hvordan respektive systemer og tilnærminger kan bidra til prestasjoner i organisasjoner.

Emneoversikt

  • Strategisk HR: Sentralt her er strategisk HRM: hard versus myk HR, sentrale HR-strategier og systemer, motivasjon og rollen til HR, samt HR-aktiviteter.
  • Kompetanseledelse: Koblingen mellom strategi og kompetansestrategi, kompetansemobilisering, rekruttering og seleksjon, i tillegg til evaluering og oppfølgning av kompetansetiltak.
  • Organisasjonsklima, - endring og -utvikling: Motivasjonsklima og bruk av positiv psykologi i organisasjoner som grunnlag for endring, samt modeller og strategier for organisasjonsendring og -utvikling. 
  • Samspill og relasjoner i arbeidslivet: Selvoppfatning og opplevelse av andre mennesker, individet i gruppen, team og teambygging, samt betydningen av å bygge kvalitet i relasjoner (High Quality Connections).
  • Ledelse og HRM: Ledelse, lederroller og myter om ledelse, - lederoppgaver og lederens rammer og muligheter. Videre lederstil, lederferdigheter, lede-medarbeider-relasjonen, personlighet og intelligens og hvordan dette påvirker effektiv ledelse, og hvilke konsekvenser dette kan ha for lederutvelgelse og -utvikling. 

Hvem passer programmet for?

Programmet passer svært godt for alle med ambisjoner innen HR-feltet og ledelse, og de som ønsker og har behov for å øke sin kunnskap innen HR og ledelse, uavhengig av bransje, privat eller offentlig sektor. 

Praktisk informasjon

FORELESERE

Anders-Minker.jpg

Anders Gautvik-Minker er høyskolelektor og programmets kursansvarlige. Anders foreleser i organisasjons- og ledelsesfag ved BI, der hans fokusområder er ledelse, lederstil, motivasjon, og HRM. Han har også flere års erfaring som leder- og mellomleder, fra styrearbeid og i frivillig arbeid som gruppeleder for selvhjelpsgrupper.

Tor Geir Kvinen foreleser i Trondheim.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 04.09 - 07.09
2. samling: 30.10 - 02.11
3. samling: 15.01 - 18.01 2024
4. samling: 11.03 - 14.03
5. samling: 22.04 - 25.04

Trondheim: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 02.10 - 05.10
2. samling: 27.11 - 30.11
3. samling: 08.01 - 11.01
4. samling: 18.03 - 21.03 2024
5. samling: 22.04 - 25.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.