-
Kurs bachelornivå

Prosjekt­ledelse

Vi lærer deg hvordan du skal lykkes med planlegging, organisering, styring og ledelse av prosjekter fra idé til gevinstrealisering. Den anerkjente Prince2®-metodikken gir medarbeidere et felles språk og kan tilpasses de fleste bedrifter, bransjer og prosjekter.

Hvorfor Prosjektledelse?

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring. En stadig voksende del av verdiskapningen i samfunnet vårt skjer gjennom prosjekter, og prosjektarbeidsformen berører oss alle positivt og negativt. Det gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform.

Undervisningen bygger på praktiske erfaringer og case fra prosjektarbeid, anerkjente lærebøker og beste praksis og forskning. Vi vektlegger det å skape verdi gjennom prosjektarbeidet.

I programmet gir vi deg relevante kunnskaper og ferdigheter som trengs enten du jobber med prosjekt etter tradisjonelle metoder, med agile metoder eller følger kommersielle standarder. Programmet gir deg oversikt over aktuelle verktøy og metoder, slik at du kan velge de riktige for ditt prosjekt.

Med PRINCE2® integrert i undervisningen vil det bli et særlig fokus på effektmål (businesscase). PRINCE2® er basert på en etablert og anerkjent beste praksis som støttes av verdensomspennende nettverk. Offentlig sektor benytter seg dessuten av denne praksisen i Prosjektveiviseren (en felles prosjektmodell for offentlig sektor). Metoden er brukervennlig og lett skalerbar i henhold til størrelse. Den kan benyttes på alle typer prosjekter og har som fordel at den gir medarbeidere et felles språk.  

PRINCE2® Foundation, 6. utgave er integrert i pensumlitteraturen for programmet. Etter ordinær eksamen i Prosjektledelse, får du i tillegg vårt nettbaserte forberedelseskurs for sertifisering etter PRINCE2® Foundation 6.utgave. Deretter gjennomføres eksaminering og sertifisering hos vår eksterne samarbeidspartner PeopleCert. Forberedelseskurset i PRINCE2® 6.utgave samt digital eksamen hos vår samarbeidspartner (inkludert et forsøk nummer to dersom du ikke består eksamen første gang, Take2) er et samlet tilbud som er inkludert i prisen for Prosjektledelse.

Emneoversikt

  • Prosjektkonseptet: Hva prosjekter er, forskjellige prosjekttyper, gjennomføringsmodeller, utvelgelse av prosjekter, kalkulasjon av prosjekter, lønnsomhet i prosjekter, fra fossefallsmodeller til agile metoder, standardiseringer, suksessfaktorer og fallgruver, flerdimensjonale suksesskriterier.
  • Prosjektplanlegging: Arbeid med behov og kravspesifikasjoner, overordnet planlegging av prosjekter, arbeid med mandat og interessenter, milepælplanlegging og forskjellige detaljplanleggings-teknikker, ressursplanlegging, samt analyse av usikkerhet og risiko og å estimere prosjektkostnader, og planlegging av gevinstrealisering og verdiskapning.
  • Prosjektorganisering: De forskjellige roller og funksjoner i prosjektorganisasjonen, interne og eksterne organisasjonsformer, utfordringer, virksomhetens prosjektkultur og prosjektmodenhet, og om arbeid i team og i distribuerte team, motivasjon og tillit i team, oppdragsgivers rolle spesielt og eierstyring.
  • Prosjektstyring: Daglig prosjektstyring, rapportering, oppfølging av prosjektets økonomi og fremdrift gjennom EV-management, prosjektmøter, anskaffelser og kontrakter, prosjekters styringsfaktorer og bruk av forskjellige styringsformer.
  • Prosjektledelse: Hva som er skiller prosjektledelse fra ledelse i linjeorganisasjonen, bruk av situasjonsbestemt ledelse, motivasjon, feedback, prosjektleders egenskaper, prosjektleders oppgaver, utvelgelse av prosjektleder, innovasjon i prosjekter, prosjektavslutning og kompetanseoverføring.


Hvem passer programmet for?

Programmet passer for deg som leder prosjekter eller som ønsker å gjøre det. Det passer også for deg som skal være eller er oppdragiver for prosjekter, sitter i styringsgrupper eller lignende. Det er også relevant for de som skal være prosjektmedarbeidere.

Praktisk informasjon

"Jeg vil anbefale alle som jobber med prosjekter, til å ta programmet. Det vil gi deg en større forståelse for prosjekt som arbeidsform og gi deg tryggheten til å lede det fra A til Å."

Kristin Sveinsson

Brand Activation Specialist, Sony Nordic

Foreleser

Tore Aalberg

Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter.

PRINCE2® er et registrert varemerke som tilhører AXELOS Limited, brukt med tillatelse fra AXELOS Limited. Med enerett.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 11.10 - 13.10
2. samling: 13.12 - 15.12
3. samling: 24.01 - 26.01 2024
4. samling: 06.03 - 08.03
5. samling: 24.04 - 26.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.