-
Kurs bachelornivå

Prosjekt­ledelse

Vi lærer deg hvordan du skal lykkes med planlegging, organisering, styring og ledelse av prosjekter fra idé til gevinstrealisering.

Hvorfor Prosjektledelse?

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring. En stadig voksende del av verdiskapningen i samfunnet vårt skjer gjennom prosjekter, og prosjektarbeidsformen berører oss alle positivt og negativt. Det gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform.

Undervisningen bygger på praktiske erfaringer og case fra prosjektarbeid, anerkjente lærebøker og beste praksis og forskning. Vi vektlegger det å skape verdi gjennom prosjektarbeidet.

I programmet gir vi deg relevante kunnskaper og ferdigheter som trengs enten du jobber med prosjekt etter tradisjonelle metoder, med agile metoder eller følger kommersielle standarder. Programmet gir deg oversikt over aktuelle verktøy og metoder, slik at du kan velge de riktige for ditt prosjekt.

Emneoversikt

  • Prosjektkonseptet: Vi ser på prosjektets natur, forskjellige prosjekttyper, ulike gjennomføringsmodeller, og den økonomiske vurderingen av prosjekter. Temaet tar også for seg agile metoder, suksessfaktorer og mulige fallgruver. 
  • Prosjektplanlegging: Her ser vi på overordnet planlegging av prosjekter, som inkluderer kravspesifikasjoner, arbeid med mandat og interessenter, og forskjellige detaljplanleggings-teknikker. Analyse av prosjektkostnader og risiko, samt å vurdere mulig verdiskapning vil bli gjennomgått. 
  • Prosjektorganisering: Temaet tar for seg ulike roller og funksjoner i prosjektorganisasjonen, oppdragsgiverens posisjon, interne og eksterne organisasjonsformer, samt virksomhetens prosjektkultur. Her ser vi på hvordan det er mulig å arbeide i og distribuerte team på en måte som skaper motivasjon og tillit. 
  • Prosjektstyring: Den daglige prosjektstyringen, rapportering og oppfølgingen av prosjektets fremdrift gjennom EV-management, prosjektmøter, anskaffelser og kontrakter. Prosjekters styringsfaktorer og bruk av forskjellige styringsformer.
  • Prosjektledelse: Hva som skiller prosjektledelse fra ledelse i linjeorganisasjonen. Bruk av situasjonsbestemt ledelse, motivasjon, feedback, prosjektleders egenskaper og oppgaver. Til slutt en gjennomgang av prosjektavslutningen og kompetanseoverføring.


Hvem passer programmet for?

Programmet passer for deg som leder prosjekter eller som ønsker å gjøre det. Det passer også for deg som skal være eller er oppdragiver for prosjekter, sitter i styringsgrupper eller lignende. Det er også relevant for de som skal være prosjektmedarbeidere.

Praktisk informasjon

Foreleser

Tore Aalberg

Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter.Han foreleser i Oslo.

Profilbilde av Håkon Brydøy

Håkon Brydøy jobber som prosjektdirektør ved Helse Stavanger HF og har lang erfaring fra ledelse i internasjonale konsulentfirmaer, sist som Direktør i KPMG. Håkon er høyskolelektor og vært tilknyttet Handelshøyskolen siden 1999, foreleser både på Master- og Bachelor nivå. Han har omfattende erfaring i å utvikle prestasjonskulturer og læring i prosjekter. Håkon er utdannet siviløkonom og – ingeniør, med spesialisering innen strategi og prosjektledelse. Han foreleser i Stavanger.

Timeplan

Stavanger: Gjennomføring vår/høst 2024
1. samling:  21.02 - 23.02
2. samling:  03.04 - 05.04
3. samling:  05.06 - 07.06
4. samling:  25.09 - 27.09
5. samling:  13.11 - 15.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.