Masterprogram

Prosjekt­ledelse

Dette masterprogrammet gjør deg godt rustet til å lede prosjekter og til å utnytte prosjekt optimalt som arbeidsform i egen organisasjon.

HVORFOR PROSJEKTLEDELSE?

Prosjektledelse er en kritisk funksjon i mange organisasjoner. Måloppnåelse, hensiktsmessig ansvarsfordeling, og et godt utnyttet potensiale er avhengige av velkoordinerte prosjekter. I dette programmet møter du et fagmiljø som er verdensledende på området, med fokus på usikkerhetshåndtering, gjennomføringsstrategier, læring i og mellom prosjekter, samt prosjektporteføljestyring.

Du vil få solid kompetanse i planlegging, organisering, gjennomføring og oppfølging av komplekse prosjekter. Du får trening i å vurdere prosjektet i et kost-nytte perspektiv, analysere risiko knyttet til prosjektet og beregne potensial for gevinstrealisering.

Programmets samlinger

  • Prosjektifisering og prosjektets fundament: Vi utforsker forskjellige perspektiver på prosjektledelse, ulike prosjektmodeller (PSO, vannfallsmodellen, stage gates, PMBOK). Du skal også lære å evaluere prosjektforslag, tilrettelegge for gevinstrealisering, utarbeide prosjektstrategier, interessentanalyse og utforming av mandat for prosjekter.
  • Planlegging og håndtering av usikkerhet: Denne samlingen gjennomgår planleggingsprinsipper i moderne prosjektarbeid, overordnet og detaljert prosjektplanlegging, estimering av tid og ressursbruk, samt vurdering av usikkerhet i prosjektet.
  • Organisering og relasjoner: Samlingen tar for seg grunnprinsipper for hvordan moderne prosjektarbeid kan organiseres. Vi analyserer organisatoriske utfordringer ved prosjektarbeidsformen, ulike organisasjonsmodeller (hierarki, byråkrati, matrise, nettverk) og løsninger for ansvar og roller mellom prosjekt og basisorganisasjon. Vi gjennomgår også sentrale prosesser som dimensjonering, rekruttering, oppstart, gjennomføring og avslutning av prosjektet, samt organisasjonskulturen i prosjektet.
  • Oppfølgingen av prosjektet og læring gjennom prosjektarbeid: Samlingen fokuserer på oppfølging, gjennom måling av framdrift, kostnadsforbruk, dokumentasjon og evaluering. Vi gjennomgår kritiske suksessfaktorer, helhetlige vurderingsmetoder og kommunikasjon i prosjekter. Vi ser også på kunnskapsutvikling og kunnskapsoverføring, og hvordan organisasjonen kan lære gjennom prosjektarbeid.
  • Lederskap og teamarbeid i prosjektet: Denne samlingen fokuserer på prosjektledelse, temporær ledelse og endringsledelse, typer av lederskap, samt prosjektet som teamarbeid.
  • Den prosjektorienterte virksomheten: Vi gjennomgår porteføljestyring av prosjekter, profesjonaliseringen av prosjektfaget og sertifiseringer.
Professor

Jonas Söderlund

Söderlund har en doktorgrad fra Linköping Universitet, og forsker blant annet på forståelsen av prosjekt som organisasjonsform.

Førsteamanuensis

Anne Live Vaagaasar

Vaagaasar har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, og forsker på ulike områder innenfor prosjektfaget, med spesiell fokus på læring og kompetanseutvikling i og av prosjekter.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 14. februar 2018
Oslo: 19. september 2018
Bergen: høst 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår/høst 2018

1. samling: 14. - 16. februar
Webinar: Dato kommer
2. samling: 04.04 - 06.04
Webinar: Dato kommer
3. samling: 30.05 - 01.06
Webinar: 14. juni
4. samling: 27.08 - 29.08
Veiledningswebinar: 20.09
5. samling: 10.10 - 12.10
6. samling: 07.11 - 09.11

Eksamenswebinar: 03. desember 2018
Innlevering av oppgave: 30. november 2018
Hjemmeeksamen: 10. - 12. desember 2018

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Oslo: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

1. samling: 19.09 - 21.09
2. samling: 24.10 - 26.10
3. samling: 28.11 - 30.11
4. samling: 30.01 - 01.02
5. samling: 06.03 - 08.03
6. samling: 24.04 - 26.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Bergen: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

Datoer kommer.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjon

Søk nå