-
Kurs masternivå

Prosjekt­ledelse

Dette masterprogrammet gjør deg godt rustet til å lede prosjekter, og til å utnytte prosjekt optimalt som arbeidsform i egen organisasjon.

Hvorfor Prosjektledelse?

Prosjektledelse er blitt en kritisk funksjon for å håndtere behov for endring og utvikling i alle typer virksomheter. Små og store oppgaver løses som prosjekter av både innovativ og repetitiv karakter. For å lykkes må man jobbe med flere sentrale prosesser – både når det gjelder effektiv gjennomføring av prosjekter og realisering av prosjektets gevinster.

I dette programmet møter du et fagmiljø som er verdensledende på prosjektledelse. Du vil få solid kompetanse i planlegging, organisering, gjennomføring og oppfølging av komplekse prosjekter. Du vil lære om både fasebaserte modeller (decision gate modeller) og smidige (agile) gjennomføringsmetodikker.

Du får trening i å vurdere prosjekter i et kost-nytte perspektiv, samt rigge dem for gevinstrealisering. Du får også øvelse i å analysere og forstå risiko og muligheter i prosjektet, og ikke minst hvordan du kan analysere og samhandle med interessenter på en effektiv måte, slik at prosjektet kan vise til beste mulige resultater.

Kurset har også stort fokus på at prosjekter ikke blir bedre enn de menneskelige ressursene i dem. Derfor er et sentralt tema hvordan man kan sette sammen gode prosjektteam og legge til rette for at teammedlemmene skal jobbe sammen på en effektiv måte, hvor alles kunnskap integreres i produksjonen av de beste løsninger i prosjektet. En viktig del av dette er hvordan prosjektleder støtter og leder medarbeiderne mot felles mål, samt hvordan man på individ-, prosjekt- og virksomhetsnivå evner å lære av prosjektene.

Programmets samlinger

  • Prosjektifisering og prosjektets fundament: Vi utforsker forskjellige perspektiver på prosjektledelse og ulike, ledende prosjektmodeller. Du skal lære å evaluere prosjektforslag, utarbeide prosjektstrategier, samt gjøre gevinstvurderinger. 
  • Planlegging og håndtering av usikkerhet: Denne samlingen gjennomgår planleggingsprinsipper i moderne prosjektarbeid, håndtering av prosjektets risiko og ulike interessenter.
  • Organisering og oppfølging: Hvordan moderne prosjektarbeid kan organiseres og styres, samt organisatoriske utfordringer ved prosjektarbeidsformen.
  • Lederskap og teamarbeid i prosjektet: Ulike typer lederskap og prosjektet som teamarbeid. Vi ser på hvordan organisasjonen kan lære av prosjekter gjennom evaluering og kunnskapsoverføring. 
  • Den prosjektorienterte virksomheten: Vi gjennomgår porteføljestyring av prosjekter og profesjonaliseringen av prosjektfaget.

"Jeg har jobbet med prosjektledelse i mange år, men hadde et ønske om å planlegge mer komplekse prosjekter. Kurset har gitt meg bredere forståelse for hva som skal til for å lykkes som prosjektleder. Jeg har også fått forståelse av at prosjektledelse først og fremst handler om å skape verdier gjennom ledelse av mennesker."

Richard Mork

Prosjektleder, Loomis

Foreleser

Vaagaasar,-Anne-Live_.jpg

Anne Live Vaagaasar har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, og forsker på ulike områder innenfor prosjektfaget, med spesiell fokus på læring og kompetanseutvikling i og av prosjekter.

Jonas Søderlund og Jon Lereim underviser sammen med Vaagaasar i Bergen. 

Praktisk informasjon

"Kurset har gitt meg kompetanse og verktøy til å gjennomføre forbedringer i organisasjonen. Det er lettere å lykkes med prosjekter når man har kompetanse om hvordan man skal gjennomføre disse. Samtidig har jeg oppnådd større forståelse for viktigheten av kommunikasjon og samhandling, god planlegging og det å se på usikkerhet som en mulighet. "

Ingebjørg Solhaug

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår/høst 2024
1. samling: 28.02 - 01.03 
2. samling: 22.04 - 24.04
3. samling: 27.05 - 29.05
4. samling: 16.09 - 18.09 
5. samling: 04.11 - 06.11

Bergen: Gjennomføring vår/høst 2024
1. samling: 13.03 - 15.03
2. samling: 24.04 - 26.04
3.samling: 29.05 - 31.05 
4. samling: 18.09 - 20.09
5. samling: 13.11 - 15.11

Oslo: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 18.09 - 20.09
2. samling: 14.11 - 16.11
3. samling: 16.01 - 18.01 2024
4. samling: 27.02 - 29.02
5. samling: 16.04 - 18.04

Digitale samlinger
11. oktober: kl. 9-11
6. desember: 9-11
7. februar: 9-12 
20. mars: 9-11
8 mai: 9-11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.