-
Kurs masternivå

Prosjekt­ledelse

For deg som ønsker kompetanse til å lede alle typer prosjekter effektivt, samt håndtering av risiko og interessenter.

Dette lærer du:

  • Du vil få kompetanse i planlegging, organisering, gjennomføring og oppfølging av prosjekter.
  • Hvordan du kan velge ut rette prosjekter på ulike nivåer for oppstart, inkludert vurderinger av nytte og kost, verdiskaping og bærekraft.
  • Hvordan du skal analysere og samhandle med interessenter på en effektiv måte.
  • Hvordan man kan sette sammen gode prosjektteam og legge til rette for effektivt arbeid.

Vi fokuserer på prosjektledelse fra start til slutt. Fra hvordan du kan analysere, forstå og håndtere ulike typer av prosjekter, fordeling av roller ansvar, sammensetting av team, osv. Til hvordan vurdere prosjekters nytte og kostnad, gjennomføring, oppfølging, samt øvelse i å analysere og forstå risiko og muligheter i prosjektet.  

Kurset er relevant for alle som er eller vil bli involvert i prosjekter både i privat og offentlig sektor.  

"Kurset har gitt meg bredere forståelse for hva som skal til for å lykkes som prosjektleder. Jeg har også fått forståelse av at prosjektledelse først og fremst handler om å skape verdier gjennom ledelse av mennesker."

Richard Mork

Prosjektleder, Loomis

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad  
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.  

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad.  
Dette kurset gir 30 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av fem fysiske samlinger på campus i Oslo med varighet tre dager over to semestre.

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.  

Eksamen består av en prosjektoppgave (60% av totalkarakteren) og en individuell 72 timers hjemmeeksamen (40% av totalkarakteren). Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

Samlinger

Forelesere

Bilde av Anne Live
Bilde av Anne Live

Anne Live Vaagaasar har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, og forsker på ulike områder innenfor prosjektfaget, med spesiell fokus på læring og kompetanseutvikling i og av prosjekter. 

Profilbilde av Jonas Søderlund
Profilbilde av Jonas Søderlund

Jonas Søderlund er professor ved Institutt for ledelse og organisasjonsatferd ved Handelshøyskolen BI. 

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke totalt 15 arbeidsdager på samlinger, i tillegg kommer 72 timer til hjemmeeksamen.

Du må også sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette er noe du i stor grad kan tilpasse livet ellers. 

Finansiering og fakturering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften faktureres i to rater. Første faktura kommer normalt 1. oktober, og andre faktura 1. mars.

"Kurset har gitt meg kompetanse og verktøy til å gjennomføre forbedringer i organisasjonen. Samtidig har jeg oppnådd større forståelse for viktigheten av kommunikasjon og samhandling, god planlegging og det å se på usikkerhet som en mulighet. "

Ingebjørg Solhaug

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der møter du en veileder, og du får mulighet til å stille spørsmål.

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - 
alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

Se alle kurs innen prosjektledelse

 

Kursdetaljer