Masterprogram

Prosjektledelse

Dette masterprogrammet gjør deg rustet til å lede prosjekter og utnytte prosjektet som arbeidsform. Du lærer om situasjonstilpasset organisering av prosjekter og hvordan du fordeler roller, ansvar og myndighet for en effektiv prosjektgjennomføring.

HVORFOR PROSJEKTLEDELSE?

På dette masterprogrammet vil du møte et fagmiljø som er verdensledende innenfor forskning, organisering og planlegging av prosjekter, med fokus på usikkerhetshåndtering, gjennomføringsstrategier, læring i og mellom prosjekter og prosjektporteføljestyring.

Programmet gjør deg godt rustet til å lede prosjekter og til å utnytte prosjekt som arbeidsform i egen organisasjon. Du får forståelse for hva et prosjekt er, og lærer grunnprinsippene for hvordan moderne prosjektarbeid kan organiseres.

Etter endt program vil du få solid kompetanse i planlegging, organisering, gjennomføring og oppfølging av komplekse prosjekter. Du får trening i å vurdere prosjektet i et kost-nytte perspektiv, analysere risiko knyttet til prosjektet og beregne potensial for gevinstrealisering.

EMNEOVERSIKT

  • Prosjektifisering og prosjektets fundament
  • Planlegging og håndtering av usikkerhet
  • Organisering og relasjoner
  • Oppfølgingen av prosjektet og læring gjennom prosjektarbeid
  • Lederskap og teamarbeid i prosjektet
  • Den prosjektorienterte virksomheten

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 13. september 2017
Oslo: vår 2018
Bergen: 08. februar 2017

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 13.09 - 15.09
2. samling: 25.10 - 27.10
3. samling: 06.12 - 08.12
4. samling: 24.01 - 26.01
5. samling: 28.02 - 02.03
6. samling: 02.05 - 04.05

Oslo: Gjennomføring vår/høst 2018

Datoer kommer.

Bergen: Gjennomføring vår/høst 2017

1. samling: 08.02 - 10.02
2. samling: 29.03 - 31.03
3. samling: 02.05 - 04.05
4. samling: 30.08 - 01.09
5. samling: 11.10 - 13.10 
6. samling: 08.11 - 10.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjon

  • Kostnader: Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.
  • Pensum: Vi sender ut pensumlister til alle studenter i god tid før kurset starter. Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Fagansvarlige: Anne Live Vaagaasar, førsteamanuensis ved institutt for ledelse og organisasjon, og Jonas Söderlund, professor ved institutt for ledelse og organisasjon.
Søk nå