-
Kurs masternivå

Ytringsklima og ledelse

Dette kurset setter søkelys på hvordan du kan bygge psykologisk trygghet i team og organisasjoner.

Dette lærer du:

  • Hva som kreves for å etablere og vedlikeholde et godt ytringsklima.
  • Hvordan fremme psykologisk trygghet i grupper og organisasjoner.
  • Hvilke fordeler godt ytringsklima fører med seg for organisasjoner og bedrifter.  

Et godt ytringsklima er nødvendig for å etablere samarbeid, bygge team, unngå konflikter på arbeidsplassen, inngå partnerskap og drive forhandlinger. På dette kurset lærer du konkrete grep for å få det til i praksis.

Kurset baseres på ulike psykologiske teorier og kunnskap fra internasjonal forskning. Emnene vi skal gjennom er psykologisk trygghet, aktiv lytting og empati, lederskap og tillit, mestring, ytringsetikk, beslutningsfeller og skapende motstand, anerkjennelse og feilbarlighet. 

Etter kurset vil du ha de verktøyene du trenger for å kunne forbedre ytringsklimaet i en organisasjon, og du vil ha kunnskap om hva slags lederskap som må til for å fremme psykologisk trygghet i grupper og organisasjoner.  

"Kurset var veldig relevant for jobben min som ansvarlig for internkommunikasjon, og jeg bruker kunnskapen fra kurset hver eneste dag. Jeg har også brukt kurset som utgangspunkt for workshops med ledergrupper og medarbeidere."

Ida Langdalen

Internkommunikasjonsansvarlig, Moelven

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad  
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad.  
Dette kurset gir 15 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av 3 fysiske samlinger og digital undervisning i mellomperiodene. Hver samling varer i to dager og foregår på campus Oslo i Nydalen på dagtid. 

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset. 

Eksamen består av en prosjektoppgave som teller 60 % av totalkarakteren, og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer, og skal være på maks 20 sider. 

Samlinger

Forelesere

Filosofen Øyvind Kvalnes er kursansvarlig og professor ved Institutt for ledelse og organisasjon. Han forsker på ledelse, samarbeid og etikk i organisasjoner. Han har skrevet boken Ytringsklima som er pensum i faget, og er vert for podcasten med samme navn. 

Med seg på laget har han blant annet professor Christina Nerstad, førsteamanuensis Elisabeth Andvik fra samme institutt, og skuespillere fra Kulturkompaniet. 

forelesere_katrine_oyvind_christina.jpg

Mer fra Øyvind Kvalnes:


Artikler fra BI Business Review:

Hør foreleser Øyvind Kvalnes snakke om ytringsklima og ledelse

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke totalt 6 arbeidsdager på samlinger og 4 arbeidsdager på digitale moduler mellom samlingene. I tillegg kommer 72 timer til hjemmeeksamen. 

Du må også sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette er noe du i stor grad kan tilpasse livet ellers. 

Finansiering og fakturering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften for kurs faktureres etter studiestart, normalt 1. oktober.

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der møter du en veileder, og du får mulighet til å stille spørsmål.

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - 
alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

Se lignende kurs

 

Kursdetaljer