-
Kurs masternivå

Ytringsklima og ledelse

Dette kurset setter søkelys på hvordan et godt ytringsklima er en forutsetning for effektivt lederskap i organisasjoner.

Hvorfor velge Ytringsklima og ledelse?

Arbeidsmiljølover pålegger organisasjoner å legge til rette for et godt ytringsklima. Dette kurset formidler konkrete grep for hvordan det kan gjøres i praksis. Et godt ytringsklima er nødvendig for å etablere samarbeid, bygge team, inngå partnerskap og drive forhandlinger, rådgivning og salg.

Et godt ytringsklima er også konfliktdempende. Når det er normalt for kollegaer å snakke konstruktivt sammen, forhindrer det at uro på jobb eskalerer og at det oppstår betente varslingssaker. Det er også avgjørende for HMS-arbeidet i organisasjoner, da det bidrar til å senke terskelen for å si fra om potensielle farer. 

I et velfungerende ytringsklima er det normalt at ideer brynes mot konstruktiv kritikk før de virkeliggjøres. Kurset formidler verdien av friksjon, uenighet og motstemmer. I et godt ytringsklima blir gode verbale initiativ verdsatt og anerkjent, slik at det motiverer for videre innsats. 

Ved å lære om ytringsklima bygger studentene opp en forståelse for hvordan de kan skape en plattform for lederskap, samarbeid, innovasjon og kunnskapsdeling i egen organisasjon.

Organisasjoner erkjener stadig mer betydningen av å ha ledere og medarbeidere med oppdatert og praktisk kunnskap om ytringsklima. Det er karrierefremmende å sitte med denne kunnskapen, og det gir en plattform for å utøve effektivt lederskap. 

Hva lærer du?

Deltakerne får kunnskap fra internasjonal forskning om hva som kreves for å etablere og vedlikeholde et godt ytringsklima. De lærer seg teorier om psykologisk trygghet, aktiv lytting, empati, kunnskapsdeling, tillit, beslutningsfeller, skapende motstand, anerkjennelse, feilbarlighet og ytringsetikk.

Kurset gjør studentene i stand til å forbedre kvaliteten på ytringsklimaet i en organisasjon. De lærer hva slags lederskap som fremmer psykologisk trygghet i grupper og organisasjoner. Gjennom kurset utvikler de ferdigheter til å gjenkjenne og motvirke beslutningsfeller, og til å oppmuntre til skapende motstand og anerkjennelse i det daglige arbeidet i en organisasjon. 

Øyvind Kvalnes er opptatt av at det er mulig å bygge et godt ytringsklima gjennom bevisstgjøring og trening. I videoen under fra Lederens Verktøykasse hører du Kvalnes forelese om Ytringsklima og ledelse.

Ytringsklima og ledelse

Kursets samlinger

Kurset består av tre fysiske samlinger a to dager, samt digital undervisning i mellomperiodene. De tre samlingene følger denne progresjonen:

 • Hva er ytringsklima? Innføring med teori og eksempler. Kunnskapsdeling mellom studentene. Dialogteater for å illustrere hvordan ytringsklimaet kan forbedres og forsterkes.
 • Psykologisk trygghet: Hva er det som hemmer og fremmer trygghet til å snakke ut og komme med motforestillinger? Strategier for å skape ytringsklima hvor ansatte bidrar med konstruktivt med kritikk. Feilbarlighet og samarbeid mellom profesjoner. 
 • Ytringsklima og ditt eget lederskap: Avsluttende samling for å trekke tråder mellom teorien i kurset og egen praksis. Ytringsetikk og tillit. Mestring og rivalisering. Forumteater for å utforske teoretiske elementer fra kurset. 


I mellomperiodene engasjeres studentene i læringsaktiviteter gjennom den digitale plattformen, i form av podkaster, refleksjonsoppgaver og andre digitale elementer.

Emneoversikt

 • Psykologisk trygghet
 • Aktiv lytting og empati
 • Lederskap og tillit
 • Mestring
 • Ytringsetikk
 • Beslutningsfeller og skapende motstand
 • Anerkjennelse
 • Feilbarlighet 

Praktisk informasjon

Podcast

Hvordan skrive om ytringsklima

Med Mia Lundgreen og Ida Langdalen Kristiansen

Forelesere

Filosofen Øyvind Kvalnes er kursansvarlig og professor ved Institutt for ledelse og organisasjon. Han forsker på ledelse, samarbeid og etikk i organisasjoner. Han har skrevet boken Ytringsklima som er pensum i faget, og er vert for podcasten med samme navn. 

Med seg på laget har han blant annet professor Christina Nerstad og førsteamanuensis Elisabeth Andvik fra samme institutt, og skuespillere fra Kulturkompaniet. 

forelesere_katrine_oyvind_christina.jpg

"Ytringsklima og ledelse var veldig relevant for jobben min som ansvarlig for internkommunikasjon i Moelven, og jeg bruker kunnskapen fra kurset hver eneste dag. Jeg har også brukt kurset som utgangspunkt for workshops med ledergrupper og medarbeidere."

Ida Langdalen

Internkommunikasjonsansvarlig, Moelven

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2024
1. samling: 11.09 - 12.09
2. samling: 16.10 - 17.10
3. samling: 04.12 - 05.12 

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.