-
Samfunn

Bærekraft lønner seg

5 BI-forskere om hvordan vi kan bygge et mer bærekraftig næringsliv og samfunn.

"Det handler om hva slags type vekst vi skaper framover. Det vi vil ha, er en enda raskere vekst av de reelt sunne løsningene."

- Per Espen Stoknes

Etter corona trenger Norge og resten av verden økt vekst til nye arbeidsplasser, helse, velferd og for å løfte de mest sårbare ut av fattigdom. Samtidig viser vitenskapelige rapporter og naturen selv med all tydelighet hvordan mange av jordas tålegrenser allerede er overskredet.

Grønnvasking av grå vekst må erstattes av reell grønn vekst, hvor verdiskapingen øker mens det materielle ressursforbruket faller. En slik radikal ressursproduktivitet er i dag både mulig og lønnsom.

 

"Profitt først og filantropi deretter er neppe den beste måten å være samfunnsansvarlig på."

- Øyvind Bøhren

 

For femti år siden påsto økonomen Milton Friedman at selskaper viser størst samfunnsansvar når de maksimaliserer profitten for sine eiere.

Ny forskning på grønn finans snur dette på hodet.

Det ser ut til at eiere av bedrifter som prioriterer samfunnsverdi i sin kjernevirksomhet oppnår høyere langsiktig avkastning. Med samfunnsverdi som bedriftens rettesnor er det et mål i seg selv og ikke bare et middel for profitt at de ansatte oppnår større personlig vekst og bedre helse på jobben, at kundene får produkter som gjør livet deres bedre, at leverandørene har ressurser til å innovere, og at naturtapet blir mindre.

"Bærekraftige bedrifter belønnes med økt kundelojalitet og flere nye kunder."

- Line Lervik-Olsen

 

Investeringer i sosiale og miljømessige innovasjoner tiltrekker seg nye kunder som ønsker å leve et mer ansvarlig liv og styrker lojaliteten til etablerte kunder. En bevisst bærekraft-strategi er med andre ord en vinn-vinn-vinn-situasjon for bedriftene, kundene, og samfunnet

Bedrifter som unnlater eller er sene i sine bærekraft-tilpasninger vil oppleve at de er mindre attraktive i markedet. Fordi kundene gradvis forlater dem, er resultatet stagnasjon, tilbakegang, og i verste fall konkurs.

Les mer: Norsk bærekraftbarometer

 

"Smarte kontrakter brukes for å garantere at du får riktig og komplett informasjon om produktene du kjøper."

- Ragnhild Silkoset

 

Gjennom smarte kontrakter kan matprodusenter og andre finne ut hvor i forsyningskjeden et produkt er blitt eksponert for uakseptable forhold. Sensorstyrte algoritmer flagger produkter som ikke holder mål basert på temperaturdata, mengde/vektdata, tid, transport og opprinnelse.

Smarte kontrakter er et av instrumentene som driver frem den «fjerde industrielle revolusjonen». De vil gjøre det enklere å ta gode beslutninger i en komplisert verden med globale og digitale markeder. Slik kan de bidra til at vi forbrukere kan ta reelle bærekraftige valg, og at bærekraftige produkter vinner over grønnvaskede produkter.

"Vi har ikke blitt lykkeligere, selv om forbruket vårt har mangedoblet seg."

- Caroline Dale Ditlev-Simonsen

Når nordmenn blir spurt hva som er viktigst for sin lykke kommer familie øverst på listen, på annen plass kommer helse. Langt ned på listen kommer økonomi og inntekt.

I lys av at dagens forbruk og økonomisk vekst ikke er bærekraftig, har flere land og organisasjoner begynt å måle befolkningens lykke og utvikling av denne. OECD måler «well-being», Bhutan måler BNH (Gross National Happiness) og britiske økonomer har laget det de kaller en Happy Planet Index.

Det åpner for at utvikling kan måles på andre måter en økonomisk vekst.

Vår rolle som handelshøyskole er å forberede mennesker og virksomheter for en bærekraftig, internasjonal og digital fremtid.

Vi inkluderer bærekraft i alle våre studier, og har 17 programmer med dette som hovedfokus.

Du kan lese mer om vår forskning på bærekraft her, og se våre studieprogrammer på bærekraft her.

Publisert 22. april 2021

Du kan også se alle nyheter her.