-
Næringsliv

Slik gjør du bedriften mer bærekraftig

Caroline Dale Ditlev-Simonsen

Du kan enkelt bidra til å endre retning slik at bedriften din er med på å utgjøre en forskjell.

Å gjøre bærekraft riktig er noe alle bedrifter kan tjene mye på. Forbrukere er mer bevisste enn noensinne, og mange tar valg basert på hvor bærekraftige de oppfatter at ulike bedrifter er.

Dette er altså gulroten. Pisken er ny lovgivning som setter strenge krav til at alle virksomheter skal være åpne om hvordan de håndterer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Bryter du denne kan det føre til både bøter og dårlig PR.

Les også: Hvilke bedrifter kundene mener er mest bærekraftige?

Heldigvis kan du enkelt bidra til å skifte retning slik at bedriften din er med på å utgjøre en forskjell. I sammen slengen bidrar du til å vinne kunder, redusere risiko og skape mer lojale arbeidstakere.

Slik kommer du i gang

 1. Bærekraft må være forankret i ledelsen

  Det holder ikke med festtaler eller en signatur, du må få et tydelig mandat fra ledelsen til å kartlegge hvordan bedriften påvirker miljøet og ulike interessenter.
 2. Kartlegging og planlegging

  Kartlegg selskapets fotavtrykk og lag en bærekraftsplan med konkrete mål. Tallfest alt slik at dere kan måle fremgang og resultater. Vesenlighetsanalyse og aksomhetsvurdering er viktige begrep her.
 3. Testing

  Test det det dere kommer frem til på kunder, ansatte og leverandører. Juster planen etter tilbakemeldingene dere får.
 4. Planen er klar

  Nå må dere lansere planen og gjør den kjent blant ulike interessenter. Ha bærekraft som tema på fellesmøter, i salgsmateriale, i kontrakter og tilbud, og i medarbeidersamtaler.
 5. Oppfølging av tiltakene

  Følg opp hvordan målene gjennomføres i praksis. Å sette mål er enkelt, å gjennomføre dem kan være mer utfordrende. Ofte viser det seg at ikke alle mål er like oppnåelige. Vær åpen om det og lær til neste gang.
 6. Rapportering

  Fortell om hva dere lykkes med, og hva dere ikke lykkes med. Vær åpen og del informasjon slik at det øker bevisstheten i bedriften. Benytt læringen som utgangspunkt for nye mål og justeringer.

Hvem gjør det riktig?

Vinmonopolet er et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres. De satser for å bli en foregangsvirksomhet på bærekraft. Målet er å legge til rette for at kundene kan ta bærekraftige valg, men uten å moralisere. Det skal de gjøre gjennom sortimentstilbudet, kunnskapsbasert veiledning fra de ansatte og informasjonskampanjer. De har også et utbredt samarbeid med sine leverandører for å kontrollere at varene de tar inn møter viktige krav til bærekraft.

Et annet eksempel på hvordan bedrifter kan komme i gang er Sportskjeden XXL. De forankrer arbeidet i toppen av selskapet, samtidig som de vektlegger bevissthet og opptrening av alle ansatte for å sikre at de evner å gjennomføre planen. Eksempler på tiltak er en satsing på reparasjon av produkter for å forlenge levetiden, og etter hvert kanskje salg av brukte produkter.

Vil du lære mer om hvordan du gjør bedrifter  bærekraftige?

Meld deg på BIs Executive Short Courses:

 

Publisert 16. desember 2022

Du kan også se alle nyheter her.