-
Centre for Creative Industries

Media Innovation Through The Corona Crisis

How news media can build and implement innovation ability

Mona K. Solvoll (Førsteamenuesis ved Handelshøyskolen BI og prosjektleder)

 

Solvoll er førsteamanuensis i medier og kommunikasjon med doktorgrad i organisasjonsteori fra Handelshøyskolen BI. Hennes forskningsinteresser er kommunikasjon, mediestrategi og sosiale medier i tillegg til medieøkonomi, digitalisering og journalistikk. I tillegg til flere bokkapitler har hun publisert en rekke artikler i anerkjente tidsskrifter. Solvoll deltok i prosjektet Digitization and Diversity som ble finansiert av Forskningsrådets Kulmedia-program.

Arne H. Krumsvik (Rektor ved Høyskolen Kristiania og professor i medier og kommunikasjon)

Krumsvik er professor i medier og kommunikasjon og rektor ved Høyskolen Kristiania. Han har publisert mer enn 50 forskningsartikler og bøker om medieinnovasjon og medieledelse, blant annet boken Innovasjon og verdiskapning i lokale medier sammen med Lisbeth Morlandstø i 2014. Han er medlem i styringsgruppa for den internasjonale ekspertgruppa «Sustainability of Journalism» i regi av Forum on Information & Democracy og Reporters Without Borders.
Tidligere har Krumsvik hatt en rekke lederstillinger i media.  Han har også vært nestleder i Medieklagenemnda og sekretær for Mediestøtteutvalget. Krumsvik kan også høres i podkasten Krumsvik & Co.

Peder Inge Furseth (Professor i innovasjon og dr. polit.)

Furseth er professor i innovasjon ved Handelshøyskolen BI, med bakgrunn i sosiologi og sosialøkonomi. Furseth har publisert en rekke bøker og forskningsartikler innenfor service innovasjon, digital transformasjon, innovasjonskultur og nye forretningsmodeller. Sammen med Richard Cuthbertson har han gitt ut bøkene Innovation in an Advanced Consumer Society og Innovating in a Service- Driven Economy

 

Ragnhild Olsen (Postdoktor)

Olsen er postdoktor ved Handelshøyskolen BI. Hun har vært førsteamanuensis i medieøkonomi og journalistikk ved OsloMet. Tidligere har hun arbeidet med strategi, analyse- og utvikling ved ulike mediehus. Olsen har skrevet en doktoravhandling om nyhetsmediers verdiskapning for ulike stakeholdere fra et kommersielt og samfunnsmessig perspektiv. Hennes forskning omhandler hvordan lokale nyhetsmedier innoverer sin forretningsmodell ved å innføre brukerbetaling og hvordan denne innovasjonen tas imot av publikum.

Jens Barland (Dekan Høyskolen Kristiania og førsteamenuesis)

Barland er førsteamanuensis i medieledelse og innovasjon og instituttleder ved Høyskolen Kristiania. Barland arbeidet i over 20 år i mediebransjen, både som journalist, redaktør og adm. direktør, før han tok doktorgraden på en avhandling om redaksjonell produktutvikling. Barland har utført oppdragsforskning både for Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund og Norsk Journalistlag, samt fungert som redaktør for Norsk Medietidsskrift. Sammen med Robert W. Vaagan ga Barland ut boken Entreprenørskap og ledelse i media i 2015.