-
Centre for Creative Industries

Media Innovation Through The Corona Crisis

How news media can build and implement innovation ability

 • onsdag 15. desember 2021 - M24 Koronaslitasje, medier og tillit

  «Vi står midt i en ny smittebølge der mediene videreformidler myndighetenes nye, strenge tiltak for å begrense korona. Tillit til denne mediedekningen er med på å bygge tilliten til tiltakene. Når koronaslitasjen gjør seg gjeldene som nå, er denne tilliten ekstra viktig.», skriver medieforskere ved BI.

 • mandag 29. november 2021 - Medietilsynet NRKs bidrag til mediemangfoldet

  Rapport fra Medietilsynet til Kulturdepartementet.

 • torsdag 4. mars 2021 - Innomag Korona trykket på medienes gasspedal

  -Det er tydelig at korona-epidemien har trykket på medienes gasspedal når det gjelder innovasjon. Men den entusiasmen og innovasjonsiveren som ble forløst ved pandemiens start, ble dempet med tiden. Akkurat som resten av samfunnet, er også mediene preget av at mange er slitne. Og noen innovasjonsprosesser er kanskje også slik at de rett og slett bør avsluttes.

 • mandag 30. november 2020 - NTB Kommunikasjon Medieinnovasjon under koronakrisen: BI leder nytt forskningsprosjekt

  Førsteamanuensis Mona Kristin Solvoll og partnere skal finne ut hvordan medier kan bygge innovasjonsevne.