-
Centre for Creative Industries

Media Innovation Through The Corona Crisis

How news media can build and implement innovation ability

2022

  • Ragnhild Kristine Olsen, Mona Kristin Solvoll, Knut-Arne Futsæter

    Gatekeepers as Safekeepers—Mapping Audiences’ Attitudes towards News Media’s Editorial Oversight Functions during the COVID-19 Crisis

    Er medienes portvaktfunksjon død? Denne forskningsartikkelen viser det motsatte. Under koronapandemien støttet befolkningen nyhetsmedienes arbeid med å filtrere og kvalitetssikre nyttig nyheter med høyt informasjonsverdi. Samtidig finner studien at lavere støtte til denne funksjonen blant yngre mennesker og folk som stoler på alternative nyhetsmedier som resett.no og Document.no

    Referanse: Olsen, Ragnhild K., Solvoll, Mona K., Futsæter, Knut-Arne. (2022) Journal. Media. 2022, 3(1), 182 -197; https://doi.org/10.3390/journalmedia3010014