-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Forum for stiftelser

Forum for stiftelser utvikler og formidler forskningsbasert kunnskap knyttet til stiftelser. Dette innebærer blant annet formidling av forskning via seminarer, kurs og som samarbeids- og sparringspartner for stiftelser og offentlige organer.

BI har omfattende kompetanse på stiftelser, fra ulike ståsted, som ledelse, jus, effektmåling, kapitalforvaltning, styrearbeid og governance, omdømme, markedsføring, søknadsprosesser etc. Senteret ønsker å bidra til oppbygging av et norsk kompetansenettverk på fagfeltet stiftelser.

Bilde av Caroline Dale Ditlev-Simonsen

Caroline Dale Ditlev-Simonsen

Professor Institutt for rettsvitenskap og styring +4790787737

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00